понеделник, 30 юли 2012 г.

СТОЙНОВСКИ (*с.Медово, Чирпанско)


Пеню /Петър/ Стойновски, от по стар род Ингелите. Дом около Стойновския кладенец = Атанаса.
   Ι
Сребрьо П. Стойновски [*с.Балджиларе /Медово/ -Чирпанско, 1847+1894], учител;  учи при Йоникий /начално/ през 50-те,  Тодор Неделчев - Палето след 1855, Калофер ок.1860, Пловдив /класно/ при Йоаким Груев ?-1867. Учителства в - Чирпан 1867-69 в долномахленското училище, Сопот 1869-73 /почти 3 г./, Оряхово ?-1875-76. Емигрира в Румъния 1876.  Опълченец през РТВ 1877-78. Член на РК- Медово 1873 и председател на РК-Оряхово 1875. Съратник на В. Левски, Хр. Ботев, Тома Младенов, Иван Андонов,  Съосновател на читалище "Саморазвитие" -Медово 1873 и дарител на книги. Спомощник в Сопот 1873. Погребан в  Медово - черковния двор. На негово име улица в Чирпан.

Сродници от род Ингелски /погр. Инелски/
Никола [*с.Стрелча -?], преселва се в Балджирапе в началото на 19 в.; епитроп = Елисавета. Родооснователи на Срелчевия род.
   Ι
Георги епитов /вм. епитроп/  Николаевич ИнГелски [*с.Балджиларе, епархия Филипоградска]., с духовно име Паисий Рилски. Учител и книжовник. Бакалин в селото. Изселва се в Бесарабия ок.1810-14. завръща се в Рилския монастир и се замонашва. Първият учител в Балджиларе ?-1826-29 и свещеник тук. Оставя 2 ръкописа - от 1817 с 66 л.  и  "Рилска преправка" от 1825 на История славеноболгарская.

# БВИ. С., 1988, с. 623;  Иванов, Мариян. - marchov.blogspot.com, 7 февр. 2009.

Няма коментари:

Публикуване на коментар