сряда, 28 декември 2011 г.

Родословия - А


АБРАШЕВ (Копривщица) 

Спас Абрашев
   Ι
Иван Сп. Абрашев, търговец
1. Дончо Ив. Спасов, с духовно име Доротей [*Копривщица, ок.1830+1875,Цариград], митрополит; монах в Хилендарския монастир 1847, таксидиот в Плевен 1850, протосингел на Врачанския епископ 1850-52, митрополит - Врачански 1852-60, Софийски 1861-?, Скопски 1872-75. Делегат на Цариградския църковен събор 1871. Дописник на в. "Съветник" 1864 и дарител 1872.

2. Сава Ив. Абрашев [*Копривщица, ок. 1837+1879,Враца], І дипломиран лекар в Копривщица 1866-?, лекар и във Враца; учи медицина във Виена 1856-? и вероятно в Прага. Открива и аптека в родния си град . Кореспондира с Йоаким Груев, Иван Касабов, Г.С.Раковски, Т. Каблешков. Участва в І легия 1862 и Априлското въстание 1876.

3. дъщеря - майка на Найден ГЕРОВ.
     # БВИ. С., 1987, с. 26, 219.


AВРАМОВ (с. Сопот, Ловешко)

Кольо Загореца [*с.Ново село, Троянско], каменар, преселник в Калофер = Гена Чолакова.
   I
Рк п.Аврам  [*с.Сопот, Ловешко +1829], свещеник. Преселва се в гр. Сопот; убит от турци = Гена БУРМОВА.

1. Мария Аврамова


2. Никола Аврамов [*1823], хаджия, търговец в Цариград до 1876 = Ана Стойкова Мирчева Шишева [*1840+1922].
2.1. Аврам Н. Аврамов [*Калофер, 19.VIII.1859 +1.ХΙΙ.1927,София], полковник; учи в София 1878-79 /Военно училище/ и Одеса - Русия /юнкерско училище/ 1879-80. Подпоручик 1880, поручик 1885 /9 Пловдивска дружина/, капитан 1886 /19 п. Шуменски полк/, майор 1889,  подполковник 1893 и полковник 1902-04 /5 резервен полк/ = ? [+ преди съпруга си]. Без наследници.
2.2 Гена Н. Аврамова [+малка]
2.3 Стефан Н. Аврамов[*1862+1906,Варна], завършва педагогия в Загреб и Прага. Училищен директор в Силистра, Казанлък 1883-88, Кюстендил 1888-93; окръжен инспектор във Варна.
2.4 Васил Н. Аврамов [*7.ΙΙΙ.1863+1946], завършва право в СУ, началник в БНБ.
2.4.1. Дора В. Аврамова [*24.ΙΙΙ.1894+1967] = Лалю Матев Чехларов [*Габрово, 1885+1957]. Брак от 1920.
2.4.2 Никола В. Аврамов [*1897+1945], художник.
2.4.3 Рачо В. Аврамов [*1899+1972]
2.5 Ирина Н. Аврамова [+малка]
2.6 Елена Н. Аврамова
2.7 Мария Н. Аврамова
2.8 Любина Н. Аврамова
2.8 Владимир Н. Аврамов [*12.I.1888+24.ХII.1963], министър; завършва право в СУ, главен прокурор в ВКС 1932-41, член и председател на Върховния касационен съд 1941-44, министър на железниците и пътищата.


 Съба х.Николова Аврамова = Минчо ВАЗОВ. Имат ?? деца - Иван Вазов [*1850], писател.
  Георги х.Николов Аврамов [+1892, Пловдив], учител; учи в Букурещ; открива частно училище в Сопот; чиновник и търговец в Румъния до 1878.


3. Димитър Аврамов [*1824], търговец на гайтани  в Калофер = Велика Недева Начова. Племенник /син на една от дъщерите - Михаил Доростолски, митрополит/
3.1 Гена Д. Аврамова
3.2 Парашкева Д. Аврамова
3.3 Аврам Д. Аврамов
3.4 Ана Д. Аврамова


4. х.Петър Аврамов [*1825], търговец на гайтани в Калофер = Христина Петрова Папазова [*Карлово]
4.1 Гена П. Аврамова
4.2 Аврам П. Аврамов
4.3 Петър П. Аврамов
4.4 Димитър П. Аврамов
4.5 Атанас П. Аврамов
4.6 Мария П. Аврамова


5. Христо Аврамов [*1826], търговец на гайтани в Карлово = Стана Койчева Еленина.
5.1 Гена Хр. Аврамова
5.2 Аврам Хр. Аврамов
5.3 Константин Хр. Аврамов, полковник


6. Тота Аврамова [*1827]
7. Стоян Аврамов [*1828]
     # БВИ. С., 1988, с. 28; БРЧ. С., 1992, № 2, с. 39-40; Начов, Никола. Калофер в миналото. С., 1927, с. 278; Вж Консулова, Елена. Иван Вазов - детство и юношество.


АДЖЕНОВ / ХАДЖИЕНОВ (Казанлък)

Братя - 
1. поп Алекси [+1848], свещеник, спомощник в Казанлък 1845. 
1.1 Иван п.Ал. Адженов [*Казанлък, ок. 1835+ 2 февр. 1903, Плоещ], книжовник, съучредител на ТБЦК 1866  и деец на БРЦК 1873-74. Учи в Казанлък и Букурещ. Издава І български всекидневник "Секидневний новинар" 1877, сътрудничи на възрожденския печат 1869-76 /в. "Независимост" 1873-74 за завещанието на И. Д. Бакалоглу/. След РТВ е публицист в Русе. Автор на три книги за Георги Раковски 1894 и 1896; преводач от руски 1879.
1.2 Стоян п.Ал.
1.3 Георги п.Ал.2. Стефан Хаджиенов, търговец в Букурещ 1854. 


3. Никола Хаджиенов [*Казанлък+1848]. 
3.1 Иван Н. Хаджиенов [*Казанлък,1843+1923], търговец в Букурещ, финасира в. "Български глас", дарява 50,000 лв. за Машинното училище - Варна 1917, крупен предприемач, кмет на София 1881-83, депутат в 7 ОНС. На негово име - Фонд "Хаджиенов" от 1919-30-?


Родственици - Дафинка п.Алексова Хаджиенова /съпруга или дъщеря на п. Алекси/; Руса п.Алексова Тодорова /вер. дъщеря омъжена за Тодоров/; Стефан Иванов Хаджиенов /вер. син на 3.1 или един от братята 2/; Петър Топузов.
     # ЦДА Семеен фонд Хаджиенов № 1848, за 1840-1983, 19 ае.


АКРАБОВ (Пазарджик) 

Георги [+Пазарджик]
   Ι
Стоян Г. Акрабов [*6.VІІІ.1840+1910,Пловдив], член на РК-Пазарджик 1872; учи при даскал Гено и Юрдан Ненов, градинар и бакалин. В дома му отсяда Апостола. През Априлското въстание е окръжен куриер и закупува оръжие, заловен е на 2.V.1876 и отведен по затворите в Пловдив и Одрин. Член на І градски съвет в Пазарджик 22.І.1878-? Член-съветник на Привременното правителство 1879-?, контрольор по десятъка, съдебен пристав, агент по монопола за солта в Цариград и Дедеагач. Преселва се в Пловдив = Николина Стойчева Лапкова [*с.Голямо Конаре], кметска дъщеря. Брак от 1860.

1. Иванка Ст. Акрабова *Пазарджик, 1862+1951, Пазарджик], учителка.

2. Константин Ст. Акрабов [*Пазарджик, 1867], капитан; учи във Военното училище в София, участва в Сръбско-българската война 1885.

3. Стефан Ст. Акрабов [*Пазарджик, 20 юли 1872 +1952], полковник; учи във Военно училище в София, участва в Балканската война. 
3.1 Анна  Ст. Акрабова, доктор в Пловдив, оставя спомени.

4. Светозар Ст. Акрабов [*Пазарджик, 18 окт. 1877+ 6 юли 1913], загива в Балканската война, .

5. Светослав Ст. Акрабов [*Пазарджик,12 юли 1879 + 1963,София], генерал; полковник 1928, завършва в София Военното училище ?-1902, участва в Балканската война = Люба Петрова Шилева [*Г.Конаре-Пазарджишко, 9 март 1886+1940].
5.1 Иванка Св. Акрабова [*Пловдив,9 май 1911 . 2008,София] = Захари Жендов [*Русе,1914+1998], художник. Имат дъщеря.
5.2 Светозар Св. Акрабов [*1913+1963]
5.3 син ? Св. Акрабов  = ?. Имат 3 деца - син и 2 дъщери, внуци.
5.3.1 син ?
5.3.2 дъщеря ?
5.3.3 дъщеря ?
5.4 дъщеря ?  Св. Акрабова
     # Риндова, Бистра. Сподвижници на Левски от кв. Чикалсън в Т.Пазарджик.- В: Родове на В.Левски и на негови сподвижници. С., 1992 с. 129,131-132; сайт GTrees.net.
    @ Акрабов, Вячеслав от гр. Болград (29.ΙΙΙ.2011)


АЛЕКСИЕВ (Охрид)

Рк Алекси, учител в Охрид 1865 и свещеник.
   І
Никола Алексиев [*Охрид], търговец в Солун, аптекар в Охрид 1875 = Царевна Димитър МИЛАДИНОВА [*1856+1934], учителка. Брак в Солун. Преселват се в София 1913.

1. Владислав Н. Алексиев [*Солун,1883+1962], професор д-р; учи в Битоля /гимназия/, следва право в СУ, но завършва в Лайпциг - Германия. Учител в Солун - преди 1912; преподавател във Военната академия и декан на катедра "История на българското и славянското право" в СУ. Автор е на специализирани учебници, на монографиите "Основи на историята на българското право", "Принос към старобългарското семейно право", "Кръвно отношение и старобългарското право на старобългарската държава", "Родство и общинска власт", "Византизъм и византийско право в България" и др. Член на Македонския научен институт и автор в сп. "Македонски преглед" = Елза Бернхард [*Лайпциг - Германия].
1.1 Цветана Вл. Алексиева [*1921], професор д-р; завършва медицина в София. Създател и завеждащ Клиника за професионални заболявания, зам.-директор на Научния институт по хигиена и професионални заболявания. Адрес - София, ул. "Даскал Манол" 7.
1.2 Надежда Вл. Алексиева [*1925], завършва славянска филология в СУ, работи в НБКМ = ?. Живеят в Лайпциг. Нямат деца.
1.3 Борислав Вл. Алексиев [*1928], доцент д-р; завършва медицина в София. Доктор в Клиниката по спортна травматология, доцент в медицинската академия.

2. Мария Н. Алексиева [*1888+1968], песнопойка = Христо Попантов, учител. Имат 3 деца - Веселин [*1919], Иван [*1923+1985] и Никола [*1925+1986].

3. Димитър Н. Алексиев [*1892+1975], завършва търговия в Лайпциг, външнотърговски представител = Хариклия Ангелова РОБЕВА.
3.1 Никола Д. Алексиев [*1923], професор, лекар в Научния институт по пневмология и фтизиатрия. - София = ?.
3.1.1 Бистра Н. Алексиева [*1952], виолончелист в Народната опера.
3.2 Ангел Д. Алексиев [*1925], доцент по земна механика във ВИСИ - София. Автор на научни трудове.
3.2.1 Димитър Анг. Алексиев [*1954], строителен инженер.

4. Райна Н. Алексиева [*1897+8.ІІ.1984, София] = Драганов. Адрес - София, кв. Павлово.
     # Стари български родове. С., 1989, с. 112-116; БВИ. С., 1988, с.31; Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 13-14.

АЛЕКСИЕВ (Свищов) 

Андрей Алексиев [*Свищов+ок.1837], свещеник в свищовския монастир "Св. Петър и св. Павел"

1. Алекси Анд. Дянков [*Свищов], свещеник; учи в Свищов при Неофит Бозвели до преди 1834. Поп в Свищов 185...-187.. Член на Околийския съвет 1874-75, спомощник 1853 на книга преведена от Ботю Петков.

1.1 Прокопи Ал. Дянков [*Свищов,19.ІІ.1851+20.ІІІ.1927,Плевен], Ботев четник; учи в Свищов и Одеса. Учител в Свищов ?-1876 и след 1878. Заловен е от турците 1876 и е осъден та вечно заточение в гр. Акия - Мала Азия, освободен поради амнистия 1878. След РТВ е и чиновник.
1.1.1 ?
1.1.1.1 Внучка = Димитър Динов, автор.
     # БВИ. С., 1988, с. 31 и 232.


АПРИЛОВ (Габрово)

Никола - Никифор [*с.Нова махала -Габровско] .
1. Пенчо Н. Априлов [+Нова махала], търговец.
1.1 Христо П. Априлов

1.1.1 Пенчо Хр. Априлов [*ок.1821]
1.1.1.1 Димитър П. Априлов, продава наследствена къща в с. Нова махала 1905 и се изселва в Казанлък.

2. Евстати Н. Априлов [*Нова махала,1720+1800], търговец.
2.1 Никифор Евст. Априлов, търговец, 1800 в Москва.
2.1.1 Никола(й) Н. Априлов, изпълнител на завещанието на чичо си Васил.
2.2 Христо/фор/ Евст. Априлов, търговец в Москва ок. 1800.
2.3 Васил Евст. Априлов [*Габрово,21.VІІ.1789+2.Х.1847,Галац], търговец до 1830, благодетел на българското училище в Габрово 1835; учи в Габрово, Москва 1800-, немска гимназия в гр. Брашов ?-1807, следва медицина във Виена 1807-08. Дописник на в. "Гайда"1866, автор на сп. "Български книжници" 1841 кореспондира с Р. Попович и Н. Рилски 1837-1840, Ил. Макариополски 1841-42, Н. Христович 1842, К. Фотинов 1843-44, 1846, д-р Ив. Силимински. Руски поданик 1809.
2.4 Кера Евст. Априлова, в писмо от 18 апр. 1839 = Цанко ДЮСТАБАНОВ, родители на Христо .
3. Христо Н. Априлов, търговец.
Сродници - Новак Априлов [+1796], търговец = Райка, жива 1786. Дом до черква "Св. Петка". Деца - 1. Рада Н. Априлова; 2. Нено Н. Априлов, продава 1796 бащината къща с дюкан на х. Никола Мустаков ; - х.Кръстю Априлов, дом до черква "Св. Троица", където е и Априловската чешма 1762 /вероятно е Христофор/.
     # Габровски, Илия. Родословно дърво на В. Априлов.- Музей на образованието, инв. № 341; БВИ. С., 1988, с. 44; # Кой кой е , с. 25-26. Вж Арнаудов, Х. Към потеклото.- в. "Мир", бр. 10489, 6.VІ.1935; Даскалов, Б. Васил. Е. Априлов.- в. "Мир", бр. 10585, 30.Х.193?.


АРАБАДЖИЙСКИ (с. Чернозем, Пазарджишко) 

Никола Атанасов, арабаджия

1. Иван Н. Атанасов [*Чернозем,ок.1834+13.ІІ.1901,Пловдив], с прозв. Арабаджията, съратник на В. Левски, учи при поп Зобиков в селото 1841-46 и Карлово 1846-?. Арабаджия „колар” в с.Чернозем. Усвоява обущарството в Карлово и тук се запознава с Апостола – негов „братовчед ?”. Емигрира във Влашко – Галац, Браила и Букурещ, в Одеса /няколко месеца ок.1853/56/, Бесарабия и достига и до Марсилия ок.1854. Участник в І Българска легия 1862 в Белград. Основният му поминък е коларството. В семейния му дом отсядат революционни дейци – Левски, Ангел Кънчев, Раковски, Д. Общи, Стамболов 1875, Волов есента 1875 и др. Член на РК-Царацово и куриер из Тракия до Букурещ ?-1873 /три пъти до Л. Каравелов/. Делегат, представител на 4 села, на Оборище 1876, като един от предводителите на въстаниците 1876, достига до Копривщица. Арестуван и затворен в Пловдив – есента 1876, освободен от амнистията 1878. Деец за създаване на комитетите „Единство” и по Съединението – на 6.ІХ.1885 арестува генерал-губернатора Гаврил Кръстевич. След РТВ е два пъти депутат. Отказват му пенсия, старините си прекарва в бедност = ? Брак от ок.1862/63. Преселва се със семейството си в с. Царацово.

1.1. Никола Ив. Арабаджийски [*Царацово,1876], среща се със Захари Стоянов = ? Божилова.
1.1.1 Димитър Н. Арабаджийски
1.1.2 Христо Н Арабаджийски
1.2 Христо Ив. Арабаджийски [+ млад]
1.3 Райна Ив. Арабаджийска, отгледана от Захари Стоянов в София = Трендафилов. Имат син Никола, в Пловдив.
1.4 Николина Ив. Арабаджийска = в с.Войводино – Пловдивско. Имат дъщеря Димитрия.
1.5 Богдана Ив. Арабаджийска, преселва се в Пловдив.
1.6 Мария Ив. Арабаджийска, в Царацово.
2. Петър Н. Атанасов

Сродници
·         19 внуци – в Царацово /Димитър, Ивана, Запряна, Тодора/
·         29 правнуци – Петър и Борислав – партизани; Георги Найденов в Пловдив, Иванка Найденова; Тодора /Дора/ Божилова – хръляне на копие, със 6 златни медала и сребърен и 3 бронзови от окръжни и републиканско; Христо Арабаджийски;
·         49 прапра-; 18 прапрапра-.
– Крайна Арабаджийска, баскетболистка със сребърни медали от републиканско;
- Георги Тосков – лекоатлет със златни и сребърни медали;
- Слава в Пловдив; Найден Божилов – гайда; Надя Божилова – гъдулка; Марина, Наталия и Захари – пиано и китара.
     # Пощов, Иван. Бай Иван Арабаджията и неговия род.- № 2, 1992, с. 96-102, 103.


АСЕНОВ (Сливен) 

Рк - вероятно е основателят на с. Асеновица, до Асенювския боаз - Сливенско.
Христо, преселва се в Сливен след кърджалийски нападения.
І
Кръстю Хр. Асенов [*с. Асеновец, Сливенско], преселва се в Сливен.
1. Стоян Кр. Асенов, хайдутин и войвода.
2. Добри Кр. Асенов, хайдутин и войвода.

3. х.Никола Кр. Асенов [+1878], хайдутин с прозв. Кебеджията, хаджия от 1842, арестуван и затворен в Одрин и Цариград 1860-65 = Маринка Пенкова [*Сливен+1888], хаджийка от 1842, сестра на Желязко Палабуюка, войвода през 30-40-те. Брак след 1820.

3.1 Христо Н. Асенов [*ок. 1831+1878], заминава за въстанието в Мора 1852-65, прехвърля се в Румъния 1868 = Цана Петрова. Брак от 1867.
3.1.1 Димитър Н. Асенов
3.1.2 Панайот Н. Асенов
3.1.3 Генка Н. Асенова
3.1.4 Ангела Н. Асенова
3.1.5 Танка Н. Асенова

3.2 Кръстьо Н. Асенов [*ок. 1833+ преди 1860], хаджия от 1842.

3.3 Иван /Янаки/ Н. Асенов [*ок. 1835+ преди 1860], хаджия от 1842.

3.4 Петър Н. Асенов [*ок. 1837+1876], хаджия от 1842, заминава за въстанието в Мора 1852-65 = Велика Цонева.
3.4.1 Йордан П. Асенов
3.4.2 Маринка П. Асенова
3.4.3 Събка П. Асенова
3.4.4 Кръстьо П. Асенов [*Сливен,1877+1903, Корнищор], учи във Варна, завършва София; учител /? в Г.Джумая 1901, с. Радовиш и Лешко/, съратник на Гоце Делчев и Яне Сандански. Войвода на Кукушкия район 1902, убит през Илинденско-Преображенското въстание = Аника Николова МАЛЕШЕВСКА. Брак от 1903 в с. Корнишор, Енидже-Вардарско.

3.5 х.Димитър Н. Асенов, с прозв. Хаджи Димитър [*Сливен,1840+1868,връх Бузлуджа], хаджия от 1842, хайдутин при Г. Трънкин 1860 и П. Хитов 1860-63, войвода на чета 1864, 1866 1868. Запазени са 2 писма до Г.Раковски и П. Хитов - 5.ІІІ.1868.

3.6 Георги Н. Асенов [+ преди 1878], арестуван и затворен в Одрин 1860-63, заболява.

3.7 Тодор Н. Асенов [*Сливен,1843+1868,с. Дебели дял, Габровско], арестуван и отведен в Одрин 1860-63, прехвърля се в Румъния 1867, четник и касиер при Ст. Караджа и Х. Димитър - брат му 1868. Убит от овчаря Митьо от с. Шипка.

3.8 Щиляна /Тяна/ Кр. Асенова = Йордан Иванов Симитчиев [*Сливен] . Имат 6 деца.

3.9 Бойка Кр. Асенова [+1924,Варна] = Георги Петков. Имат 3 деца.

3.10 Ангел(ин)а Кр. Асенова [+ скоро след омъжването си] = Васил Енювченина.

4. Мата Кр. Асенова [*Сливен,12.Х.1780+1896] = Стоян Стефанов Чакъров, с прозв. Чаракчията [*18.ІV.1772+?]. Имат 2 сина - Георги [*1824] и х.Стефан.
     # Ферманджиев, Никола. Родът на Хаджи Димитър.- Родови хроники. С., 1977, с. 117-138; Александров, Александър Евст. и Александър С. Атанасов. Родословия на няколко сливенски фамилии ХVІІІ-ХХІ век. Варна-София, 1974-2010, с родословни схеми с. 3-4, 15-16, 22.


АТАНАСОВ (с. Бояджик, Ямболско)

Атанас Иванов [*Бояджик+VІІІ.1876,Бояджик], убит от турци = Яна Желязкова [*с. Омарчево-Н.Загорско+ на 101 г., САЩ], емигрира в САЩ 1889 с брат си Константин и сина си; оставя спомени "За кървавата пролет в Бояджик през 1876 г."
І
Иван Атанасов [*Бояджик, 6.І.1876+9.VІ.1956, гр. Лейклънд -САЩ], електроинженер; емигрира в САЩ 1889 - Ню Йорк, Ню Джърси, Флорида 1918. Учи в колеж Колгейт 1895-? /баклавър/, завършва електроинженерство. Работи по построяването на електроцентрала в гр. Брустър /10-ина години/ = Айва Лусайна Парди [*1.ІХ.1881+5.ІІІ.1953], емигрантка в САЩ от ирландско-френски произход; учителка по математика. Учи в колежа Колгейт.

1. Джон-Винсент Атанасов [*гр.Хамилтън, 1904 +15  юни 1995, Фредерик], откривател на І компютър 1940; като дете се забавлява със сметачната линия Дицген, като ученик изучава сам логаритмичните таблици и радиотехниката. Учи в гр. Мелбъри - Флорида /средно/, завършва електроинженерство във Флорида ?-1925 /бакалавър/. Аспирант по математика към колежа в гр. Еймс, докторант в университета Уисконсин ?-1930. Преподавател - асистент по математика и физика, доцент, професор 1937-42. Изобретява ЕНИАК /Електронно-изчислителна машина/ и АВС /Атанасов Бери Компютър/. Посещава България 2.ХІІ.1970, 1985. Награден с ордените - "Кирил и Методий" 1979, "Народна Република България" 1985, "Стара планина" 1995; член на БАН 1983, почетен гражданин на Ямбол 1985. На негово име - астероид открит от българи 1988, училище в София = І. Луръ Мийкс; ІІ. Алис Кросби [*1922+ 23 апр. 2013], учителка и чертожничка.
1.1 Елза Атанасова [*1928] Има 3 деца.
1.2 Джоан Атаносова [*1930] Има 3 деца.
1.3 Джон Атанасов [*1933], машинен инженер в гр. Провидънс - щат Род Айланд. Има 4 деца; 2+2.

2. Маргърет Атанасова, изграждат покривни конструкции. 6 членно с-во.
3. Ейвис Атанасов
4. Теодор Атанасов, електротехник във Флорида.
5. Етълин-Зорка Атанасова, брокер по имоти.
6. Раймънд Атанасов, управител на универсален магазин.
7. Мелва Атанасова
8. Ървинг Атанасов, най-малък брат, работи в автокомпания до гр. Фредерик - щат Мерилънд.
     # Георгиев, Лазар. Откривателят на елекронното цифрово смятане и баща на компютърната техника Джон-Винсент Атанасов и неговото потомство.- сп. "Родознание" 2011, № 1-2, с. 61 - 71 и 4 сн. Вж Джон Атанасов - бащата на компютъра. С., 2001; Бончев Николай. Джон Атанасов. Изобретателят на компютъра. С., 1990.

Няма коментари:

Публикуване на коментар