петък, 10 февруари 2012 г.

Родословия - Я


  ЯНКОВ (Батак)

  Илия Янков(ич) [*Батак], свещеник в Батак от 20-50 те г. на ХІХ в. Спомощник 1840, 1843, "Писменица на славянскийат язик" от Иван Момчилов 1847, 1852.

  1. Георги х. Илиев Янков, с псевд.  Бусилин [*Батак,1823+1845, Москва], учи в Батак, о.Андрос 1836-39, Атина /гимназия/1839-41, Одеса 1843, следва ИФФ в Москва 1844-45. Съосновател на "Славянско ученолюбиво дружество" - Атина, събира народни песни. Сътрудничи на сп. "Московтиянин". Автор на "Български буквар" 1844.

  2. Петър х.Илиев Янков [*Батак, 1831+1876], свещеник в Батак ?-1876, извършва молебен 23 април 1876 в чест на избухване на Априлското въстание.
  2.1. Никола п.Петров
       # БВИ. С., 1988, с. 95-96, 288, 720; ЕБВЛ. ВТ, 19961 с.101-102.

   

  ЯНКОВ (Болград)

  Никола Янков [*Ямболско], преселник в Бесарабия = Елена  Вълкова [*Ямбол, 1825+1901, Болград - Бесарабия], изпява 333 народни песни. Брак в гр. Болград от 1845.

  1. Георги Н. Янков [*Болград, 1.ІІІ.1855 +3.ХІ.1920,София], полковник, фолклорист и юрист; учи в - Болград /гимназия/, София /военно училище/ 1879, завършва Военно-юридическа академия в Петербург ?-1887. Опълченец-доброволец в ІІ рота, 7 дружина през РТВ 1877-78. Унтерофицер 1878, подпоручик 1879, поручик 1882, капитан 1885, подполковник 1895, полковник 1905. Служи 12 г. в 130 пехотен Херсонски полк в Киев; офицер в Балканската война и комендант на Пирот 1885. Адвокат от 1912, прокурор в ІІІ армия 1912-13, председател на военния съд в Пловдив. Издава сборник "Български народни песни" 1892-93, с 333 песни записани от майка му. На негово име - улица в София.
  1.1 Елена Г. Янкова, пианистка. Записва "Народни песни от с.Радуй, Брезнишко" = Колтоновски.
  1.2 Тамара Г. Янкова, пианистка, професор, клавирен педагот; преводач от руски.

  2. Кина Н. Янкова, записва и събира народни песни, като подтиква композитора Добри Христов да нотира 215 песни, който ги издава под заглавие "Български народни песни от Бесарабия" 1913.
       # Бръзицов, Христо. Баба, майка, син, дъщеря - служители на българската народна песен. - В: София разказва. С.,1979, с. 108-111.

   

  ЯНЧУЛЕВ (Прилеп)

  ? Янчулев = ? Преселници в Прилеп
  1. Димитър ? Янчулев [*Варош -Прилепско,1861+? след 1949], учител и свещеник 1903-; учи в Прилеп, Битоля и София; учител в Прилеп и Гостивар; свещеник в София = Евгения Ракиджиева  [*Прилеп,1875+?], учителка и директор в Прилеп.
  1.1 Кирил Д. Янчулев  [*Варош, 6.ІХ.1896 +?.ІV.1961,София], генерал 1943; учи в Солун, завършва военно училище в София ?-1916 и военна академия в гр. Сен Сир – Франция след 1917. Подпоручик 1916, поручик 1917, капитан 1923, майор 1930, подполковник 1934, полковник 1938; преподавател 1928-29 и началник 1938 на Военно училище - София, началник-щаб на Трета ВИОбласт 1936, командир на 22 п.п. и 3 дивизия 1940, началник-щаб на Българската армия 1944. Удостен с орден „За храброст”, военно аташе в Париж 1934-? и в Лондон ?-1939. Репресиран – лагер „Белене”.
  1.2 Борис Д. Янчулев  [*Прилеп, 1898+?], икономист, д-р и.н., репресиран – лагер „Белене”. Автор на „Адрей Ляпчев – бащата на българската кооперация”; „Андрей Ляпчев – финансист” 1934.
  1.3 Методи Д. Янчулев [*Прилеп, 1900 +1987,София], политик и юрист, завършва право в Париж, секретар на Демократическата партия и на министър–председателя А. Ляпчев 1926-31, депутат 1938-39. Репресиран – 10 г. Оставя спомени.
  2. Йордан ? Янчулев  [*Варош, 1892 +?], учи в Солун /гимназия/, учител в Прилеп.
  2.1 Борис Й. Янчулев
  2.1.1 наследници 2009 г.
  3. Александър ? Янчулев  [+1928]  = ? жива 1928.
  3.1 Стефан Ал.х Янчулев  [*Прилеп, 1900+?], журналист, учредител на кооперация „Родно слово” 1930, І уредник на спортния отдел на Радио София 1935. Автор на „Борбата за един световен ред /град/” 1945, „Континент без усмивки” 1945 и др.
  3.1.1 Александър Ст. Янчулев  [*София, 7.ХІ.1938], кмет на София 1991-96; завършва хидромелиоративно строителство в ЕСА, професор д-р в УАСГ; депутат от СДС = Православа Гугучкова, д-р.


  Сродници
  Г. Янчулев
  1. Иван Г. Янчулев
  1.1 Андон Ив. Янчулев = Мария.
  1.1.1 Борис Анд. Янчулев, в гр. Стилтон - САЩ 1915-28-?
  1.1.2 Тодор Анд. Янчулев, в гр. Стилтон - САЩ 1915-28-?
  1.1.3 Люба Анд. Янчулева, в гр. Стилтон - САЩ 1915-28-?
  2. К. Г. Янчулев
  2.1 Григор К. Янчулев, автор
  .........
  - Григор Янчулев  [*Прилеп]  = ?  КУСЕВА [*Прилеп].
  1 Коста ГРИГОРОВ Янчулев = Ваня.
  1.1 З. К. Григоров = Н.
  1.1.1 А. З. Григорова  = Г.  Левтеров.
  1.2 Методи К. Григоров
        # сп. „Родолюбие”, 1983, № 10; Куманов, Милен. Македония. С.,1993, с. 281-282.

  четвъртък, 9 февруари 2012 г.

  Родословия - Ш


  ШАПКАРЕВ (Охрид)

  Михаил Шапкарев [*с.Лясковец, Охридско+Цариград], търговец в Цариград = ??, с прозв.  Стамболката.

  1. Петър М. Шапкарев, хаджия
  2. Константин М. Шапкарев [+1821, Цариград], обесен, заради участие в гръцкото въстание.

  3. Пасхал /Паскал/ М. Шапкарев [+1814,Охрид], производител на шапки = Евгения п.Ангелева [+1850]

  3.1. Михаил П. Шапкарев = Марка  Мискарова

  3.2. Анастас /Тасе/ П. Шапкарев [*1792], занаятчия = Депа  Стасейкова [+1832], умира от холера. Брак от 1816; ІІ. Мария /Марушка/ Гьорева  Стрезова  [*Охрид,1813 +30.І.1900]. Брак от ян. 1833.
  3.2.1 Георги Ан. Шапкарев [*1830 +1854,Букурещ], убит.
  3.2.2 Фания Ан. Шапкарева [+1842], умира от охтика.
  3.2.3 Зойца Ан. Шапкарева [+1842], умира от охтика.
  3.2.4 Мария Ан. Шапкарева [+1842], умира от охтика; от І брак.
  3.2.5 Кузман Ан. Шапкарев [*Охрид, 1834+18.ІІІ.1909,София], учител до 1884 и фолклорист; учи в - Охрид 1840-49, Битоля 1853-54; учител в - Охрид (1854-55,1859-61,1879), Струга 1856-59, Прилеп (1861-65,1872-73), Кукуш (1865-72,1881-82), Битоля 1873-74, Солун (1880-81,1882-83). Сътрудничи на в. "Българска пчела" 1864, в. "Македония" 1870-71, в. "Право" 1871, сп. "Читалище" 1871,1873, "Цариградски вестник", "Съветник", "Гайда", "Турция", "Дунавски лебед". Автор на "Български буквар" 1866, "Голяма българска читанка" 1868,"Материали за животоописанието на братя Миладинови" 1884, Сборник от народни умотворения 1891-94 /1868-73 в 4 тома/; от ІІ брак = І. Елисавета Димитър МИЛАДИНОВА [*Струга, 1846+ок.1869], учи в Струга 1858, умира от скрофули. Брак от 25.VІІ.1863; ІІ. Царевна [*Струга +1873], умира при раждане. Брак от 1870; ІІІ. Наумка п.Иванова  Гроздина [*Струга], брак от 1874; ІV. Екатерина Христова. Брак от 80-те години.
  - 3 деца - *1864, *1865/6, *1867/8; починали рано, от І брак.
  - 1 дете - *1873, умира след раждане, от ІІ брак.
  3.2.5.1 Климент К. Шапкарев [*Охрид, 30.І.1875 +12.ІХ.1949, Битоля], от ІІІ брак; учи в - Самоков, Кукуш, Солун и Цариград, Самоков /семинария/, Солун /гимназия/ ?-1892, следва естествени науки и химия 1892-94- в София; деец за църковна независимост, дякон при Методи Кусевич в Ст.Загора, и служител към Българската екзария в Цариград. Съученик и съратник на Гоце Делчев, член на ВМРО 1894 и секретар на Одринския комитет. Учител в Самоков, Пирдоп, Одрин, Гюмурджина, Садово, Плевен, Образцов чифлик, Битоля 1941 = Амалия Николова  Примджанова  [+Чирпан], учителка в Скопие; учи в Самоков, следва в София, пише спомени 1960; умира от туберкулоза. Брак след Балканските войни в Чирпан.
  а) Янка Кл. Шапкарева, умира от туберкулоза.
  б) Надка Кл. Шапкарева, умира от туберкулоза.
  в) Катя Кл. Шапкарева, умира от туберкулоза.
  3.2.5.2 Евтим К. Шапкарев [*ок.1876 +София]
  3.2.5.3 Ташула К. Шапкарева = Димитър Примджанов, началник на пощенски клон в София. Имат 6 деца - Елена, Кузман, Георги, Васка, Стефан, Владимир.
  3.2.5.4 Иван К. Шапкарев, от ІV брак; полковник, началник на отдел в Министерството на железниците. Предава бащиния архив в БАН. Публицист в научните области - история, фолклор, етнография, диалектология /охридския говор/ = І. Елисавета Багряна, поетеса; ІІ. Мария Пранджева.
  3.2.5.4.1 Любен Ив. Шапкарев, от І брак; юрист.
  3.2.5.4.2 Катя Ив. Шапкарева, от ІІ брак; химик, ръководител на лаборатория в София. Съавтор 1953, 1954, 1957 и автор на "Повече деца в детските домове" 1962, "Съвети на младата майка" 1969, "Хранене на децата от 1 до 3 години" 1959
  3.2.6 Анче Ан. Шапкарев [+ на 7 години]
  3.2.7 Григор Ан. Шапкарев [+ на 5 години]
  3.2.8 Петруш Ан. Шапкарев [+ на 18 месеца]
  3.2 9 Деспина Ан. Шапкарева [+ след раждането си]
  3.2.10 Петруш /Петър/ Ан. Шапкарев [*1843 +25.VІ.1898], учител; учи при Константин Узунов 1854, търговец в гр.Орлов - Русия, книжар в Солун, учител в Самоков преди 1878 и инспектор на окръжието.
  3.2.10.1 Елена П. Шапкарева
  3.2.10.2 Катерина П. Шапкарева
  3.2.10.3 Милка П. Шапкарева
  3.2.10.4 Порфира П. Шапкарева
  3.2.10.5 Стилян /Щилян/ П. Шапкарев, декоратор в Париж от 1922 = французойка.
  3.2.10.5.1 Щилян Ст. Шапкарев, в София.
  3.2.11 Катерина Ан. Шапкарева = ? Групчев. Имат - Иван, Георги /неясно за другите/.
  3.2.12 Григор Ан. Шапкарев [+1856]
  3.2.13 Еленка Ан. Шапкарева [+1856]

  3.3 Кърсте П. Шапкарев, от 1856 в гр. Бруса = І. ? Битракова; ІІ. Паунка.
  3.3.1. Христо Кр. Шапкарев
  3.3.2. Евтим Кр. Шапкарев, във Влашко.
  3.3.3. Васил Кр. Шапкарев
  3.3.4 Султана Кр. Шапкарева = Аполе Джайков

  3.4 Диме П. Шапкарев І. ??. ІІ ??
  3.4.1. Василка Д. Шапкарева
  3.4.2. Наум Д. Шапкарев

  3.5 Коте П. Шапкарев = Фотина  Киселинова
  3.5.1. Йовче К. Шапкарев
  3.5.2.Александър К. Шапкарев

  3.6 Никола П. Шапкарев = Анча  Лимончева
  3.6.1 Йоан Н. Шапкарев
  3.6.2 Стефан Н. Шапкарев
  3.6.3 Ташка Н. Шапкарева
  3.6.4 Пера Н. Шапкарева
  3.6.5 Вета Н. Шапкарева
  3.6.6 Мария Н. Шапкарева, неомъжена.

  3.7 Ката П. Шапкарева = Ангел Й. Каневчев. Имат 8 деца - Наум, Янаки, Андон, Апостол, Илия, Христо, Наумка и Ташка.
  3.8 Депа П. Шапкарева = Наум Грунчета. Имат 3 сина - Захари, Тодор и Андон.
  3.9 Христо П. Шапкарев [+1814], неженен.

  4. Мария М. Шапкарев, в Охрид.
       # Шалев, Димитър. Родът на Кузман Шапкарев.- В: Стари български родове. С., 1989, с. 164-197.


  ШИЛЕВ (с. Голямо Конаре, сега гр. Съединение)

  ? Шилев
  1.Стоян Шилев
  1.1 Недялка /Делка/ Ст. Шилева [*Г.Конаре,1867+1959,София], ушива в дома на чичо си знаме за Съединистите 1886; учи в Пловдив /гимназия/ ?-1886, учителка. Завещава родния си дом, построен 1892, на читалището = Продан  Тишков, с прозв. Чардофон, член и подпредседател на комитета "За Съединение", водач на съединистите 1886.

  2. Петър Шилев [*Г.Конаре, 1853 +1945], деец на Съединението, учител в Пещера ?-1886. Почетен член на поборническо дружество "Сливница" 1924. На негово име - улица в Пловдив и София = Велика.
  2.1 син П. Шилев
  2.1.1 Петър Шилев, доцент, оставя спомени за дядо си.
  2.1.2  ? по-малък брат.
  2.2 Люба П. Шилева [*Г.Конаре,1886+1940] = Светослав Стоянов АКРАБОВ [*Пазарджик,1979+1963]. Имат 4 деца - Иванка [*1911+2008], Светозар [1913+1963], син и дъщеря. 

  ШИШКОВ (Търново)


  Начо Шишков
     І
  Никола Н. Шишков = Неделя Дончева ЖИВКОВА [*Търново], нейният син й посвещава стихотворението "Майка ми и нашата къща" 1877.
     І
  Тодор Н. Шишков [*Търново, 27.V.1833+15.VІ.1896,Варна], книжовник и учител; учи гръцко училище в Търново ?-1847 и в Елена 1849-51, следва литература в Париж и славянска филология в Прага 1866; учител в - с.Килифарево 1848-49, Търново (1851-52, 1869-70, 1873-77), Ст.Загора 1856-61, Сливен 1866-69, Г.Оряховица 1869, Цариград 1871-73, Габрово 1885-86, Русе 1886-88, Варна. Сътрудничи на в. "Колокол", в. "Цариградски вестник" 1853-56, сп. "Български книжици" 1858-59, в. "България" 1860, в. "Българска пчела" 1864, в. "Время" 1866, в. "Македония" 1867-69, в. "Право" и в. "Турция "1869-73, сп. "Читалище" 1870-72, в. "Век" 1874 , "Зорница" 1877; преводач от - френски 1855 /1856, 1857/, гръцки 1860. Автор на "Наръчен учебник за начална математика" 1869, "Начална българска граматика" 1872, "История на българския народ" 1873 и на драми = І. М/арийка/ П/етрова/ [+6.VІІ.1876, Търново], нейният съпруг й посвещава стихотворение "Елегия"; ІІ. ?

  1. Геновева Т. Шишкова [+20.VІ.1901, София], от І брак, нейният баща й посвещава стихотворение "Трендафил и кос" Варна, 1889 = Христо Станчев  Басмаджиев [*Севлиево], опълченец, адвокат. Брак от 18.VІІІ.1891 в Пловдив.

  2. П/етър/ Т. Шишков, юнкер 1890, неговият баща му посвещава стихотворение "Войник" 1890 .

  3. А. Т. Шишков, гимназист ІV кл. 1891, неговият баща му посвещава стихотворение "Свеща" Еньовден, 1891.

  Сродник на Т. Н. Ш. - Христо Минчев Белчев [*Търново, 1857 +15.ІІІ.1891, София], министър на финансите. Т.Н.Шишков, и негов учител, му посвещава стихотворение "Епитафия" 1891.
       # Със съдействието на Николай Игов от Икономическия институт-БАН; БВИ. С., 1988, с. 712-713 и сн.; ЕБВЛ. С., 1996, с. 797-798.

   

  ШОПОВ (с. Смърдеш, Костурско)

  Наум Шопов
     І
  Христо Н. Шопов [*с.Смърдеш], основател на Ст.Загорския театър, директор на кино-театър, отпратен в Белене, заселва се в Ст. Загора = Мара, актриса в Хасково, Ст.Загора ?-1930.

  1. Наум Хр. Шопов [*Ст.Загора, 27.VІІ.1930 + ?], киноартист и актьор в - Пловдив, Ст.Загора 1948, Военния театър - 27 г. -1967 и отново, Бургас и Народния театър 2010. Играе във българските филми – „Иконостасът”, „Няма нищо по-хубаво от лошото време”, „Инспекторът и нощта”, „Крадецът на праскови”, „Граница”, „Цар и генерал”, „Вилна зона”,  и  ТВ сериал "Капитан Петко войвода". Участва и в съветските филми – „Комитетът на 19-те”. Удостоен е с наградите Аскеер, Икар 2006 и 2013 /посмъртно/, ордена "Стара планина" = І. Ана  Ивкова; ІІ. Невена Асенова Симеонова [*София,3.VІІ.1937], актьор във Военния театър -1967 и Бургас, киноартистка в 10 български филма от 1967-2003. Брак в София, кум Януш Вазов.

  1.1 Христо Н. Шопов [*София, 4.І.1964], киноартист от 1981; завършва ВИТИЗ 1987, актьор в театър "София" 1987-92. Сниман в български филми – „Дишай, човече” 1981; „За госпожицата и нейната мъжка компания” 1983; „Очите плачат различно” 1987, „Вчера” 1988; 1989 - в „Тест 88”, „Разводи, разводи”, „Маргарит и Маргарита”; 1990 – „Любовното лято на един льохман” и „Индиански игри”; „Кръговрат” 1993; 1995 – „Трафик”, „Нощта на самодивите” и „Полицай и престъпници”; „Славата на България” 2004. И зад граница - в американски филми от 2001-2010 = І. Александра, балерина; ІІ. Мариана Станишева, киноартистка – „Индиански игри” 1990.
  1.1.1 Невена Хр. Шопова, от І брак
  1.1.2 Наум Хр. Шопов [*ок.1993], от ІІ брак. Играе във филми, актьор в театър.
  1.2. Елисавета /Лиза/ Н. Шопова, актриса в Пловдив и Софийските театри - Военния, Младежкия = Христо Стефанов  Мутафчиев  [*Карлово,14.ІV.1969], киноартист, председател на Съюза на артистите 2005-?. Имат един син - Асен.

  2. Красимир Хр. Шопов = Свободка
  2.1 Мария Кр. Шопова
  2.2 Дори Кр. Шопова
       # Стайков, Димитър. Внуците на Наум Шопов наследиха гена му.- 24 часа, 16.ІІ.2008, с. 30-31 , 4 сн. и родова схема с портрети.

  сряда, 8 февруари 2012 г.

  Родословия - Ч


  ЧАЛЪКОВ (Копривщица)

  х.Вълко [*ок.1700+1780] = Стояна.

  І. Тодор /Теодор/ х.В. Чалъков [*1730+1818] = Неделя.
  1. Вълко /Вълчо/ Голeми = I. Петра +1804; II. Рада Кесякова.
       1.1 Тодор [*1793+1876], абаджия = Лула. 
  Лука
  Петра-Теофано = Георгаки Гюмюшгердан [*Пловдив].
  Мария-Катина
  Рада-Райна = Панайот Узунов.
  Илия
  Султана
  Парашкева = Николаки Христович, чорбаджия. Имат 6 деца - Александра, Костадин, Тодор, Ана, дъщеря ? и Елисавета.
  Андон
  Неделйо
  Елена
       1.2 Георги, от Ι брак
       1.3 Неделйо [*1800+1846] = Сийка /Стойка/.
  Никола Н. Чалъков [*Пловдив,ок.1840], търговец и съдия.
  Рада /Ралу/ Н. Чалъкова = Васил х.Милков.
  Янко /Иван/ Н. Чалъков [*Пловдив]
       1.4 Стойка /Панайота/  


  2. Стоян Чалъков [*1868+1850], с прозв. Големи = Ι. Еленица Политова; ΙΙ. ? [+1793].
  2.1 Тодор
  2.2 Георги /Георгаки/ Ст. Чалъков  [+1881] = Елисавета.
  2.2.1 Елена Г. Чалъкова =
  2.2.2 Стоян Г. Чалъков
  2.2.3 Зоя Г. Чалъкова =
  2.2.4 Никола Г. Чалъков
  2.2.5 Милка Г. Чалъкова - Любомир Димитров ЗОЛОТОВИЧ [*Цариград, 1857], доктор и дипломат. Имат 4 деца - Елисавета - съпруга на проф. Владимир Алексиев, Георги [*1888+1916], Борис и Димитър.
  2.2.6 Райна Г. Чалъкова
  2.3 Мариола


  3. Нешо Чалъков [*1770+1829] = I. Лала /Ана/; II. Рада; ΙΙΙ Стайка ?. 
  3.1 Христина Н. Чалъкова [*1815+1890], от Ι брак = Евстратий Ив.  ГЕШОВ [*Пловдив, 1805 +1888]. Имат 2 деца - Иван [*1849+1924], министър-председател и Ефимия.
  3.2 Костадин Н. Чалъков, от ΙΙ  брак.
  3.3 Костадин Н. Чалъков от ΙΙΙ брак.
  3.4 Атанас Н. Чалъкова от ΙΙΙ брак.


  4. Груда Чалъкова = (Й)ован /Иваница/  ЧОМАКОВ. Имат ... деца ...
  5. Рада Чалъкова [*1780+1873] = Христо Доганов [*1765+1839].


  ІІ. Вълко (Курт)
  1. Вълко Куртович, с прозв. Малки, търговец и бегликчия.
    1.1 Атанас В. Чалики
    1.2 Никола В.Чалики
    1.3 Георги /Георгаки/  Вълкович  Чалъков [*Одрин,1833+14.ІІ.1892], доктор; учи в Пловдив.
    1.4 Александър Вълкович Чалъков [*Копривщица], доктор; завършва Военномедицинско училище в Цариград ?-1866, военен лекар в турската армия и в Източна Румелия 1878-?
    1.5 Мария
  2. Стоян Малки
  3. Павел Куртович = гъркиня.
     3.1 Александър П. Куртович, с  прозв. Зоирос паша  [*Бейрут, 1842 +1917,Цариград], учи в медицина в Цариград, Пиза и Париж. Доктор от 1864 и преподавател в Цариград до 1909.
  4. Рада
       # Тодев, Илия. Д-р Стоян Чомаков 1819-1893. С., 2003, Т. І, с. 499 с родова схема;  Стоянов, М. Към историята но един чорбаджийски род.- сп. „Исторически преглед”, 1950-51, № 3, 313-329; Вж БВИ. С., 1988, с. 127-128 и 700-701; geni.com 12.VIII..2011.

   

  ЧЕХЛАРОВ (Габрово)

  Венко Чехларов [*Габрово] = Мария.
  1. Тот(к)а Венкова Чехларова [*Габрово, 1855+23.ХІІ.1921,София], доктор, учителка и дарителка. Първата българска лекарка. Отрано осиротява. Женското благотворително дружество "Майчина грижа" подпомага образованието й. Учи при Илия Христович в Габрово ?-1873. Учителка в Габрово 1873-78. Завършва медицина в Петербург 1878; 1883-86, специализира детски болести в Петербург 1893-95 и акушерство във Виена 1895-?. Лекарка в Русе, Търново, Варна и София ?-1900, Александровата болница. Дарява на с. Искрец - 500,000 лв. за строежа на болничен павилион с 40 легла към санаториума и обзавеждането му с медицинска апаратура. Същата сума завещава и на Габровското девическо училище; на СУ - 40,000 лв. На нейно име: Павилиьон в Искрецкия санаториум, Горското климатично училище в с. Зелено дърво - Габровско от 1929-85, габровската окръжна болница от 1971 г. и габровска улица 1997.
  2. Радка В. Чехларова = Ι. Цанко. Имат 2 сина - Васил /Венко/ и Иван, офицер в Русе; ΙΙ. Нестор Миневски, телеграфист. Имат 3 деца – Тота, Иван *1923, Кина.
       # Димитрова, Мария. Д-р Тота Венкова.- В: Живот за обществено благополучие. Гб., 2003, с. 36-42 и 4 сн. . 74. В-к "Първата. Спомен за габровката д-р Тота Венкова, първата българка лекарка и най-щедра дарителка". Гб, декември 1996, сн. и родословна схема с. 6 от Стефка Василева.

   

  ЧИНТУЛОВ / МИНДОВ (Сливен)

  Миндо [Сливен*]. Деца - 1. Петър; 2. Димитър; 3. брат ?
  1. Петър Миндов [*Сливен, ок.1797], с прозв. Чинтула, родоначалник, абаджия, тепавичар, лозар = Стоян(к)а  Мутафчиева [*Сливен, между 1799/1800 +1849,Сливен]. Брак от ок.1819.
  1.1 Димитър  П. Чинулов [*Сливен,ок.1820+Сливен], търговец абаджия, тегли кредит от "Компания лихвена"  1858 = Мария /или Кина/ [*Сливен,ок.1825+1878 ?, Сливен]. Брак от ок.1839/40.
  1.1.1 Ян(к)а Д. Чинтулова [*Сливен,ок.1845]


  1.1.2 Петър Д. Чинтулов [*ок.1847+след 1892], член на РК-Сливен 1872, съдия в Анхиало след РТВ = Анастасия /Хасамото/ [*Анхиало], гъркиня.
  1.1.2.1 Катерина П. Чинтулова [*ок.1882+ок.1950, София], след ранната смърт на съпруга си учи шапкарство в Париж при брат си Борис = Бебровски [*Пловдив]. Брак в Пловдив. Имат син Павел(чо).
  1.1.2.2 Иван П. Чинтулов [*Сливен, ок.1884 +1913, София], убит на фронта.
  1.1.2.3 Димитър П. Чинтулов [*Сливен, ок.1887 +22.ΙV.1925,София], антифашист, 
  убит. В негова чест - паметна плоча в София на ул. "Л. Каравелов" № 16/18.
  1.1.2.4 Райна П. Чинтулова [*Сливен,ок.1889], учителка в Котел = ?, завършва филология. Учителства в Котел. Почива от туберкулоза.
  1.1.2.5 Борис П. Чинтулов [*Сливен, ок.1891 +1972,Париж], деец на френското синдикално движение, участва в І Световна война 1917 = ? французойка [+преди 1967]. Брак във Франция


  1.1.3 Захари Д. Чинулов [*Сливен, ок.1851 +ок.1886, Сливен], завършва Духовна академия на о.Халки 1871, учител в гр. Ресен  до към 1879.
  1.1.4 Мария Д. Чинтулова [*ок.1856] = Петър  Йорданов. Имат 6 деца - Панайот, Цвета(на) *1894, Екатерина *ок.1896; Елена *1898, Добри *1900 и Димитър *ок.1903.


  1.1.5 Добри Д. Читулов [*Сливен, 18.Х.1860 +1946, София], полковник; завършва Военните училища в Пловдив 1878 /6 месеца/ и София 1882/4-88. Подпоручик 14.ΙΙ.1888 в Търново, Шумен и Козлодуй; поручик 1891, капитан 1899, майор 1909, подполковник 1913 = І. Сирма [*Търново], гъркиня. Брак в Търново, кратък; ІІ. Мина  Миланова [*Шумен]. Брак в Шумен. Децата са от ІІ брак.
  1.1.5.1 Мария /Мара/ Д. Чинтулова [*Сливен,1908+1989], завършва естествени науки в Софийския университет, учителка. Авторка на спомени за братя Добри и Димитър П. Чинтулови  = Владимир Георгиев  Попов [*Кюстендил, 1904], професор - ветеринар; директор на държавен конезавод в Шумен и Костинброд. Имат 2 деца - Добри *1934 и Татяна [*1946+2000].
  1.1.5.2 Захари Д. Чинтулов, учи в Техническото училище във Варна 1923-?, но изключен. Боледува от туберкулоза.

  1.1.6 Стоян(к)а Д. Чинтулова[*1862+1862].
  1.1.7 Анастасия /Анасташка, Сийка/ Д. Чинтулова [*Сливен, 1865 +1938,София], учи в Сливен /гимназия/, учителка в Сливен  = Минчо Недялков Минчев [*ок.1854 + Х.1923], с прозв.
   Ахмада, кмет на Анхиало, бирник в Сливен. Брак от ок.1890. Имат 5 общи деца -  Кортеза [*1891+1988], Димитър *1892, Минчо [*1893+1982], Асен [*1900+1963] и Борис [*1907+1986]. 

  1.2 Добри П. Чинтулов [*Сливен, ΙХ.1822 +27.ΙΙΙ.1886, Сливен], поет и книжовник; учи в - Сливен 1831-35 /взаимно/ и при Георгиус Цукалас 1836-38, Търново 1839 и Букурещ 1839-?, Одеса 1840-43 /класно/, завършва Херсонската семинария 1844-49. Учител в - Сливен 1850-57, 1861--70/75, 1880-1881; Ямбол 1857-60/1. 
  Член на РК-Сливен 1872, делегат на Църковния събор в Цариград 1871. Член на градския съвет в Сливен след РТВ. Сътрудничи на в. "Цариградски вестник" 1849. Автор на учебници, спомощник 1847. На негово име в Сливен - къща-музей = І. Анастасия Добри  Желязкова  [*Сливен, 1840+1878,Сливен]; ІІ. Мария Петрова  Милкова [*Котел, ок.1832+след 1887,Сливен].
  1.2.1 Петър Д. Чинтулов [*Ямбол, 1859 +1881, Сливен], от І брак.

  1.3 Иван(чо) П. Чинтулов [*Сливен,ок.1827 +1897, Сливен], спомощник 1853, 1858, 1874; фабрикант, тегли кредит от "Компания лихвена" = Елен(к)а х.Димитрова х.Костова-Черното /Карадимитрова/ [*Сливен, 1842 +1918,Сливен]
  1.3.1 Стефана Ив. Чинтулова [*Сливен, 1859 +1942,Сливен] = Георги Хр. Гигов, фабрикант.
  1.3.2 Бойка 
  Ив. Чинтулова  [*1860+1929] = Антон Симеонов Бояджиев [*Сливен,1847+1918,Сливен], търговец, народен представител.
  1.3.3 Димитър Ив. Чинтулов [*Сливен, 1862 +1937, София], полковник.
  1.3.3.1 Елена Д. Чинтулова [*Цариброд, 1885 +1982, Москва] = І. Николай Роер, руски евреин от Харков; емигрира в България 1917; ІІ. Планцис [*латвиец+Баку], руски генерал, разстрелян от белогвардейци.
  1.3.3.2 Иван Д. Чинтулов [*ок.1889+ок.1937], генерал. Завърщва Военно училище в Русия, доброволец в Балканската война 1913; червеноармеец 1917; арестуван като троцкист и безследно изчезва = Наташа.
  1.3.3.2.1 Юрий /Георги/ [*Тамбовск, ок.1915/6+2000,Москва], архитект в Москва, почетен гражданин на Сливен = Таня.
  1.3.3.2.1.1 Наташа [*Москва], инженер = Герман Леонидович  Ярков, руснак, инженер.
  1.3.3.3 Николай [*1892+1962,София], ротмистър. Завършва Военно училище в Русия; чиновник в железницата = І. Стоянка.
  1.3.3.4 Вера [*Сливен, 1894 +1978, София] = Тодор  Георгиев  [*Ст.Загора, 1887+1978,София], полковник.
  1.3.4 Добри Ив. Чинтулов [*Сливен, 1868 +1894, Сливен], завършва финанси в Париж, самоубива се.
  1.3.5 Петър Ив. Чинтулов [*ок.1870/1], починал наскоро след раждане.
  1.3.6 Мария Ив. Чинтулова [*Сливен, 1873 +1934, Сливен] = Гаврил Милков  Милков  [*Котел, 1866 +1925,Варна], акционер.
  1.3.7 Минка Ив. Чинтулова [*Сливен, 1874 +1958, Сливен] = Георги Йорданов  Долапчиев  [*Сливен, 1865 +1961,Сливен], адвокат, кмет в Сливен и народен представител

  1.4 Тодор П. Чинтулов [*Сливен,ок.1830]
  1.5 Вели(ч)ка /Вичка/ П. Чинтулова [*Сливен,ок.1833] = Димитър. Имат 4 деца - Мария *1852, Кондю *ок.1856, Петър *1858, Атастасия *1860.

  2. Димитър Миндов
  2.1 Петър Д.  Миндов [*Сливен, ок. 1850/54], учи в Цариград след 1866-?, член на РК-Сливен 1872 и на читалището в Сливен. Другар на Михаил Греков.  3. ? Миндов, емигрира в Бесарабия 1830.
  3.1 Иван Миндов [*Бесарабия, ок.1855], офицер в Русия ок. 1882-1891, учи в гр. Николаев /Русия/.
       # Стоянов, Гавраил Илиев. Петър Миндов-Чинтула и неговото потомство. С., 2009, 416 с.; Родова среща - 6.V.1990 в Сливен /Авторът посочва и други години на раждането на Петър Миндов -  1784 и 1787, с. 23, 25, 28 и с. 33, единствено в родовата схема е 1797, с. 24/.

   

  ЧОЛАКОВ (с. Долно Драглище, Разложко)

  Никола Чолаков, кмет на Д.Драглище = Катерина п. Михайлова п. Йосифова  Мандзурска.
     І
  Георги Н. Чолаков [*Д.Драглище, 22.ІХ.1853 +1919,Златица], борец за свобода; учи в - Д.Драглище, Разлог, Якоруда, Пловдив /класно/ок. 1870; учител в - Разлог, с.Баня - Разложко 1871-72, с.Каменица 1873, Перущица 1874-75 и в с.Ветрен -Пазарджишко 1875-76, Златица 1878-?; делегат на Оборище 1876, като представител на с.Ветрен под името Георги Цветков, след което в Д.Драглище е първият арестуван в Разложката котловина, затворен в - Разлог, Неврокоп, Серес, Драма, Кавала, Пловдив. Осъден на смърт, но европейската намеса го спасява. Преводач след 1878 в Г.Джумая и член на комитета "Единство". секретар на съда в Дупница 1879, околийски началник в Трън, училищен инспектор в Софийско окръжие. Участва в Кресненско-Разложкото въстание 1878-79 се изселва със семейството си в Златица, където е и кмет. Депутат 1887-90, доброволец в Сръбско-българската война 1885 и деец на ВМОРО = Здравка [+18.V.1911].
  1. Никола Г. Чолаков
  2. Александър Г. Чолаков
  3. Гина Г. Чолакова
  4. Катерина Г. Чолакова
  5. Мария Г. Чолакова = Стою  Докумов.

  6. Асен Г. Чолаков, генерал; участник в Илинденско-Преображенското въстание, Балканската война и І световна война.
       # Чолаков, Добри Йорданов.- Антени, 27.V.1987; БВИ, С., 1988, с. 706; Николова, Пенка. Кузма Поптомов и Георги Чолаков - деятели на Априлското въстание в Разложкия край.- БВ, С., 2006, т. 8, с. 159-165. Вж Чолаков, Г. Й. Неизбледняващи образи. С., 1989.

   

  ЧОМАКОВ (Копривщица)

  (Й)ован Чомаков = Груда Тодорова ЧАЛЪКОВА.
  1. Салчо ~ [+1863] = Велика
  1.1 Харитина ~ = Рашко  Петров  Чорапчиев [*Копривщица, 1840 +1894,Виена], доктор след 1861. Имат дъщеря Велика = генерал Никифоров.
  1.2 Мария ~ [+1922] = Й. Груев
  1.3 Екатерина ~ [+1913]  = Хр.  Мишайков. Имат син Христо  [+1909] = Вес. Шолева.
  2. Тодор ~  [+1851]  = Елена  Толева.
  2.1 Иван ~ = М. Захариева.
  2.2 Ана ~ = Дол
  3. Рада Ив. Чомакова  [+1908]  = Яков Гаджов.
  4. Стоян Ив. Чомаков  [*Копривщица, 1819 +1893, София], търговец и доктор. Учи в Пловдив 1832-?, на о.Андрос и Атина; следва - медицина в Пиза и Флоренция 1838-45, хирургия в Париж 1846-48. Първият дипломиран лекар в Пловдив 1848-60 и 1878, отваря с брат си аптека 1849; дарител на пловдивските училища. Депутат 1887-93, министър на народното просвещение 1887. Деец за църковна независимост в Цариград. Сътрудник на възрожденските вестници 1861-71, автор на 3 книги, две от тях на френски 1868, 1878 = Кириака х.Милкова [+1862]
  а) Мария Ст. Чомакова  [*1851+1923], учи в Цариград, превежда от френски 1870-71 = Владимир Александрович Петров  [*1847+1920], руски капитан. Имат 4 деца, посочени в родова схема.
  б) ЕленаСт. Чомакова  [*1853+1878,Пловдив], учи в Цариград, преводач от френски 1870, спомощник в Цариград 1873.
  Сродник - Николай Сав. Искру - Чомака [*Копривщица], спомощник в Одеса 1837.
       # Тодев, Илия. Д-р Стоян Чомаков 1819-1893. С., 2003, Т. І, с. 499 родова схема.

   

  ЧОНКЕВ (с. Паламарци, Поповско)

  Предци от с.Калакоч, преселници по време на чумата в с.Паламарци - ок.1630.

  Рк Стоян с прозв. Ченето [*Паламарци,1840+1915] = Цона.
  1. син ? [+ като дете]

  2. Руси Чонкев [*Паламарци, 1861+1930] = Мита [*Паламарци].
  2.1 Димитър Чонкев [*Паламарци, 8.ХІ.1873+1953,Паламарци], строител и предприемач, гурбетчия в Америка - два пъти, дърводелец и шивач = Петра Братинова [*с. Добри дял, В.Търновско].
  2.1.1 Руси Чонкев [*Паламарци, 1905+1988,Попово], строител, в мина "Черно море" - Бургас 1936-?, дърводелец и учител по практика в техникум по лозаро-винарство в Попово 1958-1970 = Рада Добрева  Стоянова [*Паламарци,1909+1995]. Брак от 1928.
  2.1.1.1 Димитър Чонкев [*Паламарци, 8.ХІ.1928], участва в бригадирското движение 1947, началник отдел и председател на профкомитета в Маслодобивния завод = Кръстина Маринова  Дончева [*с.Каран Върбовка -Русенско,1932], технолог в Маслодобивния завод и началник на лаборатория в завод "Стоманени профили" до 1987. Заселват се в Попово.
  а) Росица ~ [*1952], учителка по математика = Костадин  Спасов  [*Пазарджик]. Имат 2 деца.
  б) Мариета ~ [*1954], фармацевт = Марчо Благоев [*Омуртаг], фелдшер. Имат 2 сина.
  2.1.2 Неделя ~ = Кою [*Паламарци]. Имат 2 деца.
  2.1.3 Стоян ~ [+ като дете]
  2.1.4 Гергина ~ [+] = Спас [+]. Имат 2 деца.

  2.2 Цона~ = Добри [*с. Опака, Търговищко]. Имат 2 сина.

  2.3 Янко Чонкев = Дона [*с.Турсун, Добричко]. Изселват се в Добричко.
  2.3.1 Иван
  2.3.2 Яна

  2.4 Михо = Стояна [*с. Росина, Търговищко]
  2.4.1 Иван
  2.4.2 Руси
       # Благоев, Александър Марчев. Моите предци. Моят род по майчина линия.- сп. „Родознание” 1997, № 1-2, с. 41-44.