сряда, 1 февруари 2012 г.

Родословия - Ф


ФИЛАРЕТОВ (Жеравна)

Матей х.Стойнов
   І
Вълчо Матеев х. Стойнов, жив 1842.
   І
Сава В. Матев с прозв. Филарет 1848 /псевд. Сава Филаретов/ [*Жеравна, 1825 +1863, Кайро], учител и книжовник; учи в Жеравна, Котел 1840-43, Цариград 1848 /гръцко училище/, Одеса 1848-52 /гимназия/, завършва историко-филологическия факултет в Москва 1852-57. Учител в - Шумен 1843-47, София 1857-?, в Одрин - руско консулство; открива І българско девическо училище в София 1858-61; като руски поданик 1861 служи в руските консулства в Одеса 1861, Цариград 1861, Одрин и Кайро 1863. Сътрудник на в. - "Московские ведомости", "Московитянин", в. "Цариградски вестник" 1851, 1853, 1857-61, в. "Дунавски лебед"; пише 1858 и редактира сп. "Български книжици" 1861. Автор на книга за руските воини в българските земи 1854 /1876/ с руско-български разговорник, издава „Служба ... Методию и Константину – Кириллу” 1862. Кореспондира с Н. Геров, Ст. Чомаков, Г. Ст. Раковски, Др. Цанков, Т. Бурмов, Иван Н. Денкоглу; Вук Караджич; М. П. Погодин, А. Ф. Велтман. Умира от туберкулоза = Йорданка х. Коцева Николова - Филаретова [*София,1843+1915,София], учителка в София, Сътрудник на в. - "Македония" 1870 и в. "Турция" 1872; основателка на І женско дружество в София 1869, кореспондира с Н. Геров 1863-68, 1876. Брак от 1859.

1. Владимир С. Филаретов 
     # БВИ, С., 1988, с. 670 и сн.; ЕБВЛ. С.,1996, с. 745-747.


ФИЛИПОВ (Пирот)

Нешо Филипов, хаджия, търговец на сол, спомощник; участник в Пиротското въстание 1836 и изселен в София.
   І
Манол Н. Филипов - учител в София - черква "Св. Петка" 1837.

1. Кръстю х.Нешов [*София, ок.1849 +1894, Цариброд], заради писмо, описващо произволите на владиката Доротей е затворен 11-28 юни 1861; след 1878 е съдия, следовател при Софийския окръжен съд, кмет на София 1884.

2. Тодор М. Нешов, търговец, съосновател на "Българското строително дружество" 22.ХІІ.1894 с акции за 40,000 лв.
     # Пеев, Радой. Внуците на бунтовника.- в. "21 век", 22.ІХ.1996, бр. 28, с. 5; БВИ. С., 1988, с.394.


ФИЛОВ (Калофер)

Рк Христо Филът [+Калофер]
1. Генко Хр. Филов, търговец, ктитор на черква „Св. Богородица”. Съосноватeл на І българско търговско съдружение в Цариград 1845. Спомощник в - Калофер 1837; Цариград 1845; 1849-51 = І. ?  дъщеря  на х.Тодор; ІІ. Мария  Г. Симова [+Пловдив]. Децата са от І брак.
1. 1 Христо Г. Филов [*ок. 1839], учи в Калофер до 1850. В Цариград  1851-58-?, Спомощник в - Калофер 1850; Цариград 1851; 1858 = оженва се и се преселват в Румъния.
1. 2 Михаил Г. Филов [*ок. 1843/4 +1861/2], търговец; учи в Цариград 1858-?. Преди да завърши напуска военномедицинското училище поради заболяване. Спомощник в Цариград 1858.
1.3 Димитър Г. Филов [*1847+1887,Русе], майор; учи в - Калофер, Цариград, Одеса 1862-63 /семинария/ и 1869-? /юнкерско училище/. Учител в гр.Комрат ок. 1865, с.Валея-Пержа и с.Главан - Бесарабия. През РТВ е поручик в българското опълчение. Служи в 6-а Старозагорска дружина 1883. Като майор взима участие в Съединението 1885 = Елисавета Тотю Сахатчиева [*Карлово+ 1918, София].
1. 3. 1 Светополк Д. Филов  [*1882+1916, Куманово], капитан.
1.3.2 Богдан Д. Филов  [*Ст.Загора, 28.ІІІ.1883 +1.ІІ.1945, София]  професор-археолог, мин.-председател. Учи в Карлово, Пловдив, София ?-1900 /гимназия/. Следва класическа филология в Германия - Вюрцбург 1901, Лайпциг 1902-03 и археология и римска история във Фрайбург 1904-06. Защитава докторска дисертация „Легионите в провинция Мизия” 1906. Учител в София 1906-?. В Народния музей е уредник 1909 и директор 1911-20. През Балканската война 1912 описва и събира археологически и етнографски старини в Одринско. По време на І световна война е назначен за „археолог" по проучване на освободените земи. Професор по археология 1920-44. Декан на Историко-филологическия факултет 1924-25. Ректор на Софийския университет 1931-32. Директор на Българския археологически институт 1921-29; председател на БАН 1937-44. През 1923 влиза в берлинска масонска ложа. Председател на Българския Пен клуб 1928. Министър на просветата 1938 - въвежда платения отпуск на учителите; министър-председател 15.ІІ.1940-?.  Подписва (1 март 1941) Тристранния  пакт за присъединяването на България към хитлеристката ос и обявява война (12 декември 1941) на САЩ и Великобритания.  Един от тримата регенти на България (9 септември 1943 - 8 септември 1944). След 9.IХ. 1944 е арестуван и осъден на смърт от Народния съд. Отнето му звание „академик"- възстановено 1991, а присъдата му е отменена 1996. Автор на "Мадарският конник", "Куполните гробници при Мезек" = Евдокия /Евка/ Петева, след 1944 изселена в Дулово и Самоков, дава частни уроци по чужди езици, през 60-те се връща в София. Авторка на монография 1939 за художника Иван Милев (1897+1927).
1. 3. 3 Любомир Д. Филов, завършва военното училище в София, подпоручик.
1.4. Ана Г. Филова = І. Енчо  Еленкин (Калофер), абаджия в Цариград, ІІ. Никола, ялмазчи
2. Иван /Йоан/ Хр. Филов = ?
2.1 Георги Йоанович Филов, спомощник в Букурещ 1825; спомощник от Брашов 1825.
Сродник - Д. Филов, във Варна.
     # Метев, Лалю. Семейство Филови - Meteff.blog.bg под дата 19.VІІ.2007. Вж Филов, Богдан. Дневник.

ФИЧЕВ (Дряново)

Иван [+1803]
   І
1. Рк Никола Ив. [*Дряново, 1800 +15.ХІ.1881], с прозв. Кольо Фичето, майстор-строител; строи - черкви: "Св. Никола" - Търново след 1836, черквата ? в Килифаревския монастир 1842, "Св. Богородица" 1844 - Търново; "Успение Богородично" - с.Присово-Търновско 1846, "Св. Никола" - Дряново 1852, "Св. Кирил и св. Методий" - Търново 1861; "Св. Спас" /Свето Възнесение/ - Търново 1862, "Св. Константин и Св. Елена" - Търново 1873 и "Св. Троица" - Свищов 1867; черковни куполи: монастира "Св. Троица" - Търново и в Преображенския монастир 1861; мостове в : Габрово 1855 /Баевият мост/, Севлиево над р. Росица 1856, гр. Бяла над р. Янтра 1867, гр. Елена над р. Веселина, Ловеч над р. Осъм 1874 /покрит, единствен на Балканския полуостров/ и сгради в Търново: - Къщата с маймунката 1849, Ханът на х.Николи Д. Минчев 1858, Конака 1876 /тук и избран 1878 за български княз Александър Батемберг и тук заседава ВНС 1990/; чешма - в Соколския монастир 1856. Строи и черквите "Св. Никола" - Горна Оряховица и "Св. Димитър" - Лясковец. На негово име - училища по строителство - Бургас, Варна, Търново, Ямбол; строително отличие, улици - Пловдив, Димитровград, София, Шумен и др.; квартал в Търново; пощенска марка от Елза Готева 1978 = Марина [*Дряново]. Имат 3 сина и 4 дъщери.
1.1 Иван Н. Фичев [*1825+1877], с прозв. Панталонджията, спомощник = Катинка.
1.1.1 Иван Ив. Фичев [+1928], генерал = І. ? Константинова  Панайотова, министерска дъщеря.
а) дъщеря Ив. Фичева [+1916], милосердна сестра на фронта 1910-14.
б) дъщеря Ив. Фичева [*Торино -Италия], милосердна сестра 1910-14.
1.1.2-3 двама сина Ив. Фичеви

1.2 Сава Н. Фичев = Анастасия Д. Златева.
1.2.1 Марийка /Мика/ С. Фичева [*Търново,1873+Търново] = Никола Павли Иванов. Имат 8 деца - Кинка, Сава [*1891+1958] - контраадмирал и І родоизследвач на рода си 1938, Анастасия, Димитър, Теодора, Стоян, Павлина и Стефан.
1.2.2 Кинка С. Фичева [*Търново] = Павал С. Друмев, търговец. Имат 4 деца - Недялка, Ангел, Сава и Симеон.
1.2.3 Роза С. Фичева [*Търново +Търново] = Стат Дюлгеров. Имат 2 деца - Сийка и Тодор.
1.2.4 Екатерина С. Фичева [*Търново +Търново] = Панайот Бояджиев, търговец. Имат 2 деца - Цветко и Цветанка.

1.3 Никола Н. Фичев, кмет на Търново, учи Духовната академия в Киев преди 1878.
1.4 Дешка Н. Фичева = ? . Заселват се в Русенско. Имат потомци.
1.5 ? Н. Фичева
1.6 ? В. Фичева
1.7 ? Н. Фичева

2. М. Ив. = Ботева.

Съвременици - сродници
Георги Фичев, ортопед в "Пирогов"-София.
Никола Фичев, анестиозолог.
Беба Фичева, професор - доктор УНГ.
Константин Фичев, кмет на Троян, автор на исторически книги и краевед.
     # Бележити търновци 1986, с. 70; Николов, Григор. Родът на Кольо Фичето.- nobility.blog.com 20.ХІІ.2006; "Екатерина Бояджиева" - geni.com 10.VІІІ.2010; Вж Дончев, Панайот - сп. Спектър 1979; Вж ТВ от Виолета Радева. Потомците на Фичето. Русе , 2010. /излъчван от БНТ и на 3.VІІ.2011/; Вж Родоведи - Божков 1978 и Михаил Неделчев.

 

ФОТИНОВ (Самоков)

Рк Йовчо [*от подбалканските градове+млад], преселник в Пловдив = х.Фота [*Пловдив, 1734 +17.ІХ.1844], с духовно име Теоктиста и Теофана; дъщеря на кожухар от Клисура и калоферка, учи в Русия - Киевската лавра. В Самоков построява черква и Самоковския девически метох и игуменка, деец за църковна независимост. С Иванчо Чавдаров са пратени от турските власти при сръбския княз Милош Обренович, за да спрат въстанията. Открива училище в Самоков.

1. Георги Йовчев, с духовно име Герасим 1833, абаджия - кожухар в Пловдив, килиен учител в Самоков 1833-35.

1.1 Константин Г. Фотинов  [*Самоков, ок.1790+29.ХІ.1858, Цариград], книжовник и учител; учи в Самоков и гръцка гимназия в Пловдив и Кидония ?-ок.1825, търговец на дървен материал в - Пловдив 1825, Смирна 1826-1835-1838 и става преводач във френското консулство 1842-?. Издава І българско списание "Любословие" 1842, 1844-45, учител в Смирна 1828-42 и 1844-1847, преводач от гръцки - "Общое землеописание" 1843, 1852, Псалтир 1855 в 7 издания, Битие 1857 в 4 издания. Автор на "Гръцка граматика" 1838, "Болгарский разговорник" 1845. Подготвя за издаване триезичен речник "Руско-българско-гръцки речник".

2. Катерина Г. Фотинова = ?. Има ? деца - Христо Фотов /Фотин/ и Архелая, 1845 в Самоков.

3. Евдокия Г. Фотинова, с духовно име Аполинария [+преди 1839], монахиня 1820-26 и учителка в Самоковското девическо училище.

4. Теофания Г. Фотинова, монахиня 1820.

5. Сузана Г. Фотинова, най-малката сестра, с духовно име София = Алекси Сахатчи [*Самоков]. Имат ? деца - Мария - покалугерила се, Домница - покалугерила се, Евантия - монахиня /може би Мария?/ и син ? /"правнук на Фота" - Иванчо Сахатчиев.

Сродник
- Никола Чолаков, вер. син от І брак на Сузана.
- Мария, вер. е омъжена за Ал. Сахатчи, а след смъртта му се покалугерила като Евантия.
     # Чолаков, Никола. Хаджи Фота Йовчева.- в. „Антени” 7.Х.1981, с. 15; БВИ. С., 1988, с. 674,151; ЕБВЛ. ВТ, 1996, с. 749-750.

 

ФРАНГОВ (с. Бяла черква)

Рк Колю, с прозв.  Франгата  [*ок.1775]
   І
Димитър К. Франгов [*ок.1810+1870]
   І
Тошо Д. Франгов, чорбаджия и кмет на Карлово ?-1876-? = Гана Кътю  Димитрова.

1. Димитър Т. Франгов, земеделец = Мария.
1.1 Гана Д. Франгова [*с.Бяла черква, ок.1873+12.ІІІ.1950,София] = Цанко ЦЕРКОВСКИ [*с.Бяла черква, 1869+1926], писател. Брак ат 1893. Имат 9 деца - Цветана *1894, Севдалина *1895, Розин *1898, Веселин *1899, Здравко *1901, Царева *1903, Ружа *1904, Босилко *1906 и Румен *1909.
1.2 Иван Д. Франгов = ?? Иванова  Даскалова [*с.Бяла черква], сестра на Райко  Даскалов  [*1886+1923], депутат и посланик в Прага май-август 1923.

2. Петко Т. Франгов [*с.Бяла черква, 1855+1931], свещеник, четник при Бачо Киро и поп Харитон. Автор на спомени "Белочерковската чета в Дряновския монастир през 1876 /ІІІ изд. 1909/ и на "Съвременни драски по освободителната война на Македония и Одринско през 1912-1913" 1913, писател и драматург = Гина Тончева, племенница на І-та съпруга на Ц. Церковски.
2.1 момиче ?? [*ок.1885]
2.2 момиче ??
2.3 син ??
2.4 момиче ??, [*ок.1890]
     # сп. "Родознание", 2011, № 1-2, с. 77 /родова схема/, с. 88 /семейна снимка на п. Петко/ и с. 82-83.

 

ФУРНАДЖИЕВ (Карлово)

Христо Фурнаджиев
   І
Иван Хр. Фурнаджиев [*Карлово], търговец = І. ?; ІІ. Мария Василева КАРАИВАНОВА [*Карлово], сестра на майката на В. Левски.

1. Петър Ив. Фурнаджиев [+1877], търговец 1871, подпомага финасово РК, член на училищното настоятелство; обесен от турци.
2. Христо Ив Фурнаджиев [+1877], обесен от турци, от І брак.
3. Христина Ив Фурнаджиева = Ботю М. Божинов, от ІІ брак.

4. Григор Ив. Фурнаджиев [жив 1929] = Дона Иванова Козарева.
4.1 Мария Гр. Фурнаджиева
4.2 Христина Гр. Фурнаджиева
4.3 Иван Гр. Фурнаджиев
4.4 Ангела Гр. Фурнаджиева
4.5 Васил Гр. Фурнаджиев

5.Георги Ив. Фурнаджиев

6. Никола Ив. Фурнаджиев [*1859 +1926, София], полковник 1895; учи в Карлово и София 1879, доброволец - отдельонен унтерофицер в Татарпазарджишката 22 п. дружина 1878, подпоручик в Татарпазарджишката 3 п. дружина, поручик 1881, капитан 1885 и участва в Сръбско-българската война 1885; командир на дружина в 10 Родопски п. п; майор 1887, подполковник 1891; като пенсионер е началник на транспорта в Търговище 1912; Сребърен медал 1885, ордени - "Св. Александър" 1887, 1897, 1900 и "За заслуга" 1891 = Елена Ходена [*Карлово].
6.1 Мария Н. Фурнаджиева
6.2 Никола Н. Фурнаджиев
6.3 Надежда Н. Фурнаджиева
6.4 Александър Н. Фурнаджиев
6.5 Иван Н. Фурнаджиев

7. Васил Ив. Фурнаджиев
     # Маринов, Илия. Полковник Никола Фурнаджиев.- В: Васил Левски и негови сподвижници - исторически и родови изследвания. С., 1997, № 9, с. 61-64; Ферманджиев, Никола. Родови хроники... с. 98-99, 112.

 

ФУТЕКОВ (Панагюрище)

Тасо Футеков
   Ι
п.Георги Т. Футеков [*Панагюрище +ІV.1876,Панагюрище], свещеник в Панагюрище от 50-те - 70-те г. на ХІХ в., убит от турци = Нона Налбантска.

1. Райна п.Г. Футекова [*Панагюрище, 6.І.1856 +29.VІІ.1917, София], с прозв. Райна Княгиня,  знаменосец през Априлското въстание 1876; учи при монахиня Елисавета в женския метох – Панагюрище,  при В. Дипчев в Панагюрище /килийно/ и Ст.Загора /класно/ 1869-71; завършва акушерство в Москва 1876-79. Учителка в Панагюрище 1874-76 и Търново 1879-82; ушива (15 април) въстаническото знаме на априлци 22.ІV.1876 и 3 копия 1901 /снимана със знаме за пощенска картичка/. Основателка на женското дружество "Китка". Съратница на Г. Бенковски, арестувана 1876, затворена в Пазарджик 1 юни и Пловдив и освободена с намесата на чужди посланници. Първата дипломирана акушерка - в Панагюрище 1882-? и в софийските квартали Орландовци 1898- ? и Малашевци. Автор на "Автобиография" І изд на руски ?, І изд. на български 1934 /1976, 1986/ = Васил  ДИПЧЕВ  [*Панагюрище, 1846 +1898, София], учител в Брацигово 1875-76, кмет на Панагюрище 1878, депутат 1898, умира в затворен в Черната джамия. Брак от 25 юни 1881.  Имат 6 деца - Иван [*1885 +?,Троян], генерал; Георги [+Бургас]; Владимир [+1944]; Петър [*1895+1907]; Асен, полковник; Гина /осиновена/.

2. Захари п.Г. Футеков, автор на спомени "Райна княгиня. Живот и дейност" 1948 и на речници - Немско-български и Речник на чуждите думи /преиздавани/.

3. Мария п.Г. Футекова = Анастас ЯНКОВ Динков [*с-Загоричане - Костурско, 1 авг. 1857 +16 апр. 1906], полковник; участник в Сръбско-турската война 1876, опълченец 1877-78 и Сръбско-българската война 1885. Имат син  Коста, майор, редактор на в. "Народна армия" 1921.
     # БВИ. С., 1988, с. 537 и сн. , с. 675; в. "Уикенд, 23-29.ІV.2011, с. 77 и 4 сн.; Вж. Дипчев, В. Райна Княгиня. С., 1996 с род. схема.

Няма коментари:

Публикуване на коментар