сряда, 8 февруари 2012 г.

Родословия - Ч


ЧАЛЪКОВ (Копривщица)

х.Вълко [*ок.1700+1780] = Стояна.

І. Тодор /Теодор/ х.В. Чалъков [*1730+1818] = Неделя.
1. Вълко /Вълчо/ Голeми = I. Петра +1804; II. Рада Кесякова.
     1.1 Тодор [*1793+1876], абаджия = Лула. 
Лука
Петра-Теофано = Георгаки Гюмюшгердан [*Пловдив].
Мария-Катина
Рада-Райна = Панайот Узунов.
Илия
Султана
Парашкева = Николаки Христович, чорбаджия. Имат 6 деца - Александра, Костадин, Тодор, Ана, дъщеря ? и Елисавета.
Андон
Неделйо
Елена
     1.2 Георги, от Ι брак
     1.3 Неделйо [*1800+1846] = Сийка /Стойка/.
Никола Н. Чалъков [*Пловдив,ок.1840], търговец и съдия.
Рада /Ралу/ Н. Чалъкова = Васил х.Милков.
Янко /Иван/ Н. Чалъков [*Пловдив]
     1.4 Стойка /Панайота/  


2. Стоян Чалъков [*1868+1850], с прозв. Големи = Ι. Еленица Политова; ΙΙ. ? [+1793].
2.1 Тодор
2.2 Георги /Георгаки/ Ст. Чалъков  [+1881] = Елисавета.
2.2.1 Елена Г. Чалъкова =
2.2.2 Стоян Г. Чалъков
2.2.3 Зоя Г. Чалъкова =
2.2.4 Никола Г. Чалъков
2.2.5 Милка Г. Чалъкова - Любомир Димитров ЗОЛОТОВИЧ [*Цариград, 1857], доктор и дипломат. Имат 4 деца - Елисавета - съпруга на проф. Владимир Алексиев, Георги [*1888+1916], Борис и Димитър.
2.2.6 Райна Г. Чалъкова
2.3 Мариола


3. Нешо Чалъков [*1770+1829] = I. Лала /Ана/; II. Рада; ΙΙΙ Стайка ?. 
3.1 Христина Н. Чалъкова [*1815+1890], от Ι брак = Евстратий Ив.  ГЕШОВ [*Пловдив, 1805 +1888]. Имат 2 деца - Иван [*1849+1924], министър-председател и Ефимия.
3.2 Костадин Н. Чалъков, от ΙΙ  брак.
3.3 Костадин Н. Чалъков от ΙΙΙ брак.
3.4 Атанас Н. Чалъкова от ΙΙΙ брак.


4. Груда Чалъкова = (Й)ован /Иваница/  ЧОМАКОВ. Имат ... деца ...
5. Рада Чалъкова [*1780+1873] = Христо Доганов [*1765+1839].


ІІ. Вълко (Курт)
1. Вълко Куртович, с прозв. Малки, търговец и бегликчия.
  1.1 Атанас В. Чалики
  1.2 Никола В.Чалики
  1.3 Георги /Георгаки/  Вълкович  Чалъков [*Одрин,1833+14.ІІ.1892], доктор; учи в Пловдив.
  1.4 Александър Вълкович Чалъков [*Копривщица], доктор; завършва Военномедицинско училище в Цариград ?-1866, военен лекар в турската армия и в Източна Румелия 1878-?
  1.5 Мария
2. Стоян Малки
3. Павел Куртович = гъркиня.
   3.1 Александър П. Куртович, с  прозв. Зоирос паша  [*Бейрут, 1842 +1917,Цариград], учи в медицина в Цариград, Пиза и Париж. Доктор от 1864 и преподавател в Цариград до 1909.
4. Рада
     # Тодев, Илия. Д-р Стоян Чомаков 1819-1893. С., 2003, Т. І, с. 499 с родова схема;  Стоянов, М. Към историята но един чорбаджийски род.- сп. „Исторически преглед”, 1950-51, № 3, 313-329; Вж БВИ. С., 1988, с. 127-128 и 700-701; geni.com 12.VIII..2011.

 

ЧЕХЛАРОВ (Габрово)

Венко Чехларов [*Габрово] = Мария.
1. Тот(к)а Венкова Чехларова [*Габрово, 1855+23.ХІІ.1921,София], доктор, учителка и дарителка. Първата българска лекарка. Отрано осиротява. Женското благотворително дружество "Майчина грижа" подпомага образованието й. Учи при Илия Христович в Габрово ?-1873. Учителка в Габрово 1873-78. Завършва медицина в Петербург 1878; 1883-86, специализира детски болести в Петербург 1893-95 и акушерство във Виена 1895-?. Лекарка в Русе, Търново, Варна и София ?-1900, Александровата болница. Дарява на с. Искрец - 500,000 лв. за строежа на болничен павилион с 40 легла към санаториума и обзавеждането му с медицинска апаратура. Същата сума завещава и на Габровското девическо училище; на СУ - 40,000 лв. На нейно име: Павилиьон в Искрецкия санаториум, Горското климатично училище в с. Зелено дърво - Габровско от 1929-85, габровската окръжна болница от 1971 г. и габровска улица 1997.
2. Радка В. Чехларова = Ι. Цанко. Имат 2 сина - Васил /Венко/ и Иван, офицер в Русе; ΙΙ. Нестор Миневски, телеграфист. Имат 3 деца – Тота, Иван *1923, Кина.
     # Димитрова, Мария. Д-р Тота Венкова.- В: Живот за обществено благополучие. Гб., 2003, с. 36-42 и 4 сн. . 74. В-к "Първата. Спомен за габровката д-р Тота Венкова, първата българка лекарка и най-щедра дарителка". Гб, декември 1996, сн. и родословна схема с. 6 от Стефка Василева.

 

ЧИНТУЛОВ / МИНДОВ (Сливен)

Миндо [Сливен*]. Деца - 1. Петър; 2. Димитър; 3. брат ?
1. Петър Миндов [*Сливен, ок.1797], с прозв. Чинтула, родоначалник, абаджия, тепавичар, лозар = Стоян(к)а  Мутафчиева [*Сливен, между 1799/1800 +1849,Сливен]. Брак от ок.1819.
1.1 Димитър  П. Чинулов [*Сливен,ок.1820+Сливен], търговец абаджия, тегли кредит от "Компания лихвена"  1858 = Мария /или Кина/ [*Сливен,ок.1825+1878 ?, Сливен]. Брак от ок.1839/40.
1.1.1 Ян(к)а Д. Чинтулова [*Сливен,ок.1845]


1.1.2 Петър Д. Чинтулов [*ок.1847+след 1892], член на РК-Сливен 1872, съдия в Анхиало след РТВ = Анастасия /Хасамото/ [*Анхиало], гъркиня.
1.1.2.1 Катерина П. Чинтулова [*ок.1882+ок.1950, София], след ранната смърт на съпруга си учи шапкарство в Париж при брат си Борис = Бебровски [*Пловдив]. Брак в Пловдив. Имат син Павел(чо).
1.1.2.2 Иван П. Чинтулов [*Сливен, ок.1884 +1913, София], убит на фронта.
1.1.2.3 Димитър П. Чинтулов [*Сливен, ок.1887 +22.ΙV.1925,София], антифашист, 
убит. В негова чест - паметна плоча в София на ул. "Л. Каравелов" № 16/18.
1.1.2.4 Райна П. Чинтулова [*Сливен,ок.1889], учителка в Котел = ?, завършва филология. Учителства в Котел. Почива от туберкулоза.
1.1.2.5 Борис П. Чинтулов [*Сливен, ок.1891 +1972,Париж], деец на френското синдикално движение, участва в І Световна война 1917 = ? французойка [+преди 1967]. Брак във Франция


1.1.3 Захари Д. Чинулов [*Сливен, ок.1851 +ок.1886, Сливен], завършва Духовна академия на о.Халки 1871, учител в гр. Ресен  до към 1879.
1.1.4 Мария Д. Чинтулова [*ок.1856] = Петър  Йорданов. Имат 6 деца - Панайот, Цвета(на) *1894, Екатерина *ок.1896; Елена *1898, Добри *1900 и Димитър *ок.1903.


1.1.5 Добри Д. Читулов [*Сливен, 18.Х.1860 +1946, София], полковник; завършва Военните училища в Пловдив 1878 /6 месеца/ и София 1882/4-88. Подпоручик 14.ΙΙ.1888 в Търново, Шумен и Козлодуй; поручик 1891, капитан 1899, майор 1909, подполковник 1913 = І. Сирма [*Търново], гъркиня. Брак в Търново, кратък; ІІ. Мина  Миланова [*Шумен]. Брак в Шумен. Децата са от ІІ брак.
1.1.5.1 Мария /Мара/ Д. Чинтулова [*Сливен,1908+1989], завършва естествени науки в Софийския университет, учителка. Авторка на спомени за братя Добри и Димитър П. Чинтулови  = Владимир Георгиев  Попов [*Кюстендил, 1904], професор - ветеринар; директор на държавен конезавод в Шумен и Костинброд. Имат 2 деца - Добри *1934 и Татяна [*1946+2000].
1.1.5.2 Захари Д. Чинтулов, учи в Техническото училище във Варна 1923-?, но изключен. Боледува от туберкулоза.

1.1.6 Стоян(к)а Д. Чинтулова[*1862+1862].
1.1.7 Анастасия /Анасташка, Сийка/ Д. Чинтулова [*Сливен, 1865 +1938,София], учи в Сливен /гимназия/, учителка в Сливен  = Минчо Недялков Минчев [*ок.1854 + Х.1923], с прозв.
 Ахмада, кмет на Анхиало, бирник в Сливен. Брак от ок.1890. Имат 5 общи деца -  Кортеза [*1891+1988], Димитър *1892, Минчо [*1893+1982], Асен [*1900+1963] и Борис [*1907+1986]. 

1.2 Добри П. Чинтулов [*Сливен, ΙХ.1822 +27.ΙΙΙ.1886, Сливен], поет и книжовник; учи в - Сливен 1831-35 /взаимно/ и при Георгиус Цукалас 1836-38, Търново 1839 и Букурещ 1839-?, Одеса 1840-43 /класно/, завършва Херсонската семинария 1844-49. Учител в - Сливен 1850-57, 1861--70/75, 1880-1881; Ямбол 1857-60/1. 
Член на РК-Сливен 1872, делегат на Църковния събор в Цариград 1871. Член на градския съвет в Сливен след РТВ. Сътрудничи на в. "Цариградски вестник" 1849. Автор на учебници, спомощник 1847. На негово име в Сливен - къща-музей = І. Анастасия Добри  Желязкова  [*Сливен, 1840+1878,Сливен]; ІІ. Мария Петрова  Милкова [*Котел, ок.1832+след 1887,Сливен].
1.2.1 Петър Д. Чинтулов [*Ямбол, 1859 +1881, Сливен], от І брак.

1.3 Иван(чо) П. Чинтулов [*Сливен,ок.1827 +1897, Сливен], спомощник 1853, 1858, 1874; фабрикант, тегли кредит от "Компания лихвена" = Елен(к)а х.Димитрова х.Костова-Черното /Карадимитрова/ [*Сливен, 1842 +1918,Сливен]
1.3.1 Стефана Ив. Чинтулова [*Сливен, 1859 +1942,Сливен] = Георги Хр. Гигов, фабрикант.
1.3.2 Бойка 
Ив. Чинтулова  [*1860+1929] = Антон Симеонов Бояджиев [*Сливен,1847+1918,Сливен], търговец, народен представител.
1.3.3 Димитър Ив. Чинтулов [*Сливен, 1862 +1937, София], полковник.
1.3.3.1 Елена Д. Чинтулова [*Цариброд, 1885 +1982, Москва] = І. Николай Роер, руски евреин от Харков; емигрира в България 1917; ІІ. Планцис [*латвиец+Баку], руски генерал, разстрелян от белогвардейци.
1.3.3.2 Иван Д. Чинтулов [*ок.1889+ок.1937], генерал. Завърщва Военно училище в Русия, доброволец в Балканската война 1913; червеноармеец 1917; арестуван като троцкист и безследно изчезва = Наташа.
1.3.3.2.1 Юрий /Георги/ [*Тамбовск, ок.1915/6+2000,Москва], архитект в Москва, почетен гражданин на Сливен = Таня.
1.3.3.2.1.1 Наташа [*Москва], инженер = Герман Леонидович  Ярков, руснак, инженер.
1.3.3.3 Николай [*1892+1962,София], ротмистър. Завършва Военно училище в Русия; чиновник в железницата = І. Стоянка.
1.3.3.4 Вера [*Сливен, 1894 +1978, София] = Тодор  Георгиев  [*Ст.Загора, 1887+1978,София], полковник.
1.3.4 Добри Ив. Чинтулов [*Сливен, 1868 +1894, Сливен], завършва финанси в Париж, самоубива се.
1.3.5 Петър Ив. Чинтулов [*ок.1870/1], починал наскоро след раждане.
1.3.6 Мария Ив. Чинтулова [*Сливен, 1873 +1934, Сливен] = Гаврил Милков  Милков  [*Котел, 1866 +1925,Варна], акционер.
1.3.7 Минка Ив. Чинтулова [*Сливен, 1874 +1958, Сливен] = Георги Йорданов  Долапчиев  [*Сливен, 1865 +1961,Сливен], адвокат, кмет в Сливен и народен представител

1.4 Тодор П. Чинтулов [*Сливен,ок.1830]
1.5 Вели(ч)ка /Вичка/ П. Чинтулова [*Сливен,ок.1833] = Димитър. Имат 4 деца - Мария *1852, Кондю *ок.1856, Петър *1858, Атастасия *1860.

2. Димитър Миндов
2.1 Петър Д.  Миндов [*Сливен, ок. 1850/54], учи в Цариград след 1866-?, член на РК-Сливен 1872 и на читалището в Сливен. Другар на Михаил Греков.3. ? Миндов, емигрира в Бесарабия 1830.
3.1 Иван Миндов [*Бесарабия, ок.1855], офицер в Русия ок. 1882-1891, учи в гр. Николаев /Русия/.
     # Стоянов, Гавраил Илиев. Петър Миндов-Чинтула и неговото потомство. С., 2009, 416 с.; Родова среща - 6.V.1990 в Сливен /Авторът посочва и други години на раждането на Петър Миндов -  1784 и 1787, с. 23, 25, 28 и с. 33, единствено в родовата схема е 1797, с. 24/.

 

ЧОЛАКОВ (с. Долно Драглище, Разложко)

Никола Чолаков, кмет на Д.Драглище = Катерина п. Михайлова п. Йосифова  Мандзурска.
   І
Георги Н. Чолаков [*Д.Драглище, 22.ІХ.1853 +1919,Златица], борец за свобода; учи в - Д.Драглище, Разлог, Якоруда, Пловдив /класно/ок. 1870; учител в - Разлог, с.Баня - Разложко 1871-72, с.Каменица 1873, Перущица 1874-75 и в с.Ветрен -Пазарджишко 1875-76, Златица 1878-?; делегат на Оборище 1876, като представител на с.Ветрен под името Георги Цветков, след което в Д.Драглище е първият арестуван в Разложката котловина, затворен в - Разлог, Неврокоп, Серес, Драма, Кавала, Пловдив. Осъден на смърт, но европейската намеса го спасява. Преводач след 1878 в Г.Джумая и член на комитета "Единство". секретар на съда в Дупница 1879, околийски началник в Трън, училищен инспектор в Софийско окръжие. Участва в Кресненско-Разложкото въстание 1878-79 се изселва със семейството си в Златица, където е и кмет. Депутат 1887-90, доброволец в Сръбско-българската война 1885 и деец на ВМОРО = Здравка [+18.V.1911].
1. Никола Г. Чолаков
2. Александър Г. Чолаков
3. Гина Г. Чолакова
4. Катерина Г. Чолакова
5. Мария Г. Чолакова = Стою  Докумов.

6. Асен Г. Чолаков, генерал; участник в Илинденско-Преображенското въстание, Балканската война и І световна война.
     # Чолаков, Добри Йорданов.- Антени, 27.V.1987; БВИ, С., 1988, с. 706; Николова, Пенка. Кузма Поптомов и Георги Чолаков - деятели на Априлското въстание в Разложкия край.- БВ, С., 2006, т. 8, с. 159-165. Вж Чолаков, Г. Й. Неизбледняващи образи. С., 1989.

 

ЧОМАКОВ (Копривщица)

(Й)ован Чомаков = Груда Тодорова ЧАЛЪКОВА.
1. Салчо ~ [+1863] = Велика
1.1 Харитина ~ = Рашко  Петров  Чорапчиев [*Копривщица, 1840 +1894,Виена], доктор след 1861. Имат дъщеря Велика = генерал Никифоров.
1.2 Мария ~ [+1922] = Й. Груев
1.3 Екатерина ~ [+1913]  = Хр.  Мишайков. Имат син Христо  [+1909] = Вес. Шолева.
2. Тодор ~  [+1851]  = Елена  Толева.
2.1 Иван ~ = М. Захариева.
2.2 Ана ~ = Дол
3. Рада Ив. Чомакова  [+1908]  = Яков Гаджов.
4. Стоян Ив. Чомаков  [*Копривщица, 1819 +1893, София], търговец и доктор. Учи в Пловдив 1832-?, на о.Андрос и Атина; следва - медицина в Пиза и Флоренция 1838-45, хирургия в Париж 1846-48. Първият дипломиран лекар в Пловдив 1848-60 и 1878, отваря с брат си аптека 1849; дарител на пловдивските училища. Депутат 1887-93, министър на народното просвещение 1887. Деец за църковна независимост в Цариград. Сътрудник на възрожденските вестници 1861-71, автор на 3 книги, две от тях на френски 1868, 1878 = Кириака х.Милкова [+1862]
а) Мария Ст. Чомакова  [*1851+1923], учи в Цариград, превежда от френски 1870-71 = Владимир Александрович Петров  [*1847+1920], руски капитан. Имат 4 деца, посочени в родова схема.
б) ЕленаСт. Чомакова  [*1853+1878,Пловдив], учи в Цариград, преводач от френски 1870, спомощник в Цариград 1873.
Сродник - Николай Сав. Искру - Чомака [*Копривщица], спомощник в Одеса 1837.
     # Тодев, Илия. Д-р Стоян Чомаков 1819-1893. С., 2003, Т. І, с. 499 родова схема.

 

ЧОНКЕВ (с. Паламарци, Поповско)

Предци от с.Калакоч, преселници по време на чумата в с.Паламарци - ок.1630.

Рк Стоян с прозв. Ченето [*Паламарци,1840+1915] = Цона.
1. син ? [+ като дете]

2. Руси Чонкев [*Паламарци, 1861+1930] = Мита [*Паламарци].
2.1 Димитър Чонкев [*Паламарци, 8.ХІ.1873+1953,Паламарци], строител и предприемач, гурбетчия в Америка - два пъти, дърводелец и шивач = Петра Братинова [*с. Добри дял, В.Търновско].
2.1.1 Руси Чонкев [*Паламарци, 1905+1988,Попово], строител, в мина "Черно море" - Бургас 1936-?, дърводелец и учител по практика в техникум по лозаро-винарство в Попово 1958-1970 = Рада Добрева  Стоянова [*Паламарци,1909+1995]. Брак от 1928.
2.1.1.1 Димитър Чонкев [*Паламарци, 8.ХІ.1928], участва в бригадирското движение 1947, началник отдел и председател на профкомитета в Маслодобивния завод = Кръстина Маринова  Дончева [*с.Каран Върбовка -Русенско,1932], технолог в Маслодобивния завод и началник на лаборатория в завод "Стоманени профили" до 1987. Заселват се в Попово.
а) Росица ~ [*1952], учителка по математика = Костадин  Спасов  [*Пазарджик]. Имат 2 деца.
б) Мариета ~ [*1954], фармацевт = Марчо Благоев [*Омуртаг], фелдшер. Имат 2 сина.
2.1.2 Неделя ~ = Кою [*Паламарци]. Имат 2 деца.
2.1.3 Стоян ~ [+ като дете]
2.1.4 Гергина ~ [+] = Спас [+]. Имат 2 деца.

2.2 Цона~ = Добри [*с. Опака, Търговищко]. Имат 2 сина.

2.3 Янко Чонкев = Дона [*с.Турсун, Добричко]. Изселват се в Добричко.
2.3.1 Иван
2.3.2 Яна

2.4 Михо = Стояна [*с. Росина, Търговищко]
2.4.1 Иван
2.4.2 Руси
     # Благоев, Александър Марчев. Моите предци. Моят род по майчина линия.- сп. „Родознание” 1997, № 1-2, с. 41-44.

Няма коментари:

Публикуване на коментар