неделя, 5 февруари 2012 г.

Родословия - Ц


ЦАНКОВ (Свищов)

Кирияк Цанков [*Свищов], търговец.

1. Антон К. Цанков [Свищов, ок.1823+Виена], учи в Свищов и Атина, търговец в - Свищов 1851-58, Виена ?- 1850-? и Гюргево 1858-66; преводач от немски 1845; съавтор с брат си на граматика 1852; подкрепя българския периодичен печат.

1.1 Богомил Ант. Цанков [*Виена], учи във Виена и Мюнхен ?-1874-?. След 1878 в България.
1.2 Кирияк Ант. Цанков [*Свищов, ок.1847+1903,Букурещ], политик; учи във Виена и медицина в Париж; член на ТЦРК и БРКЦ; председател на БЦБО 1876. Редактира в. "Народност" и в. "Балкан" 1875, издава в. "Тъпан"; учител в - Болград 1873-74, Варна ок.1888 и София 1893-94. Делегат на УС; председател на Окръжния съд в Тутракан и на Върховния съв в София; дипломат в Цариград 1879-80, Букурещ 1881; министър на Министерството на външните рабати и изповеданията 1883.

1.3 Владимир Ант. Цанков [*Виена, ок. 1856+1920,София], учи във Виена 1876. След 1878 в България.

2. Драган К. Цанков [*Свищов, 1828+1911,София], политик; учи в - Свищов, Елена, Габрово, Одеса 1845-? /семинария/ и в Киев ?-1848; учител в - Галац 1848-50, Цариград 1857-63, Русе 1865-67, 1872 и в София 1872; председател на българските читалища в Цариград 1875; пом.-управител на Ниш 1867 и на Видин 1868; вицегубернатор на Свищов, Търново 1877 и Русе; окръжен управител на Варна; депутат в УС 1879 и след 1894; политик, министър председател 1880, 1883-84; съредактор на профренски в. "България" 1859-63, преводач от немски 1862 и от френски 1874; съавтор с брат си на граматика 1852 и на труда "Българска история" 1857 /1866, 1868, 1870/; приема католицизма 1855; водач на Либералната партия. Почетен член на БАН = ? Станчева Недялкова.
а) дъщеря ? Д.Цанкова = Александър Люцканов. Брак от 1885. Имат дъщеря Радка.
б) дъщеря ? Д. Цанкова

3. Константин К. Цанков, търговец.
3.1 Николай К. Цанков, търговец и банкер = ?
3.1.1. Елена Н. Цанкова, езиков колеж.
3.1.2 Александрина Н. Цанкова, езиков колеж.
3.1.3 Теодора Н. Цанкова, езиков колеж = Роже Мерсие, френски инженер; живеят в гр. Тур. Подпомага финансово Зографския манастир и следи за реставрацията на редица наши светини.
3.1.4 Христо Н. Цанков
3.1.5 Константин Н. Цанков [*Свищов,1912, 90-годишен], фармацевт-енциклопедист; завършва първия випуск на Американския колеж в Симеоново 1933, завършва фармация в Страсбург, франкофон; изгонен от София 1948 и е изпратен да работи като аптекар в гара Белово цели 20 г. = Екатерина Панчева Накашева, юристка. Внуци Александър и Веселин във Франция 1998.
3.1.5.1 Николай К. Цанков, професор по медицина; декан на Медицинската академия и шеф на катедрата по дерматология и венерология.
3.1.5.2 Панчо К. Цанков, завършва биохимия в СУ. Прави документални филми в продължение на 20 г.; културен съветник в посолството във Франция 1992-96; заместник-министър на културата. Преподава режисура в Нов български университет; председател на Евро-българския културен център ?-2007-?.
4. Георги К. Цанков, търговец
5. Иван К. Цанков, търговец
6. Стамат К. Цанков, търговец.


Сродници - Мария  Цанкова [*Свищов, ок.1774/76 +1849, Ст.Загора] = х.Васил  Станкович  [*Свищов, ок.1781];
 Илия  = Екатерина
- Севастия = Христаки  ПАВЛОВИЧ [*Дупница,1804+1848].
Яков [*Свищов]
- Белизар Я. Илиев, аптекар в Зимнич, Ст.Загора, Свищов 1869; спомощник в Свищов 1869.

- Димитър х.Василев, братовчед по бащина линия на Др. Ц.; дарява на Свищов 240,000 златни франка за учредяването на І търговска гимназия в България.
- първа братовчедка Пауница, майка на Николай Д.Катранов, патриот и поет, прототип за образа на Инсаров в романа на Тургенев “В навечерието”.
     # Галина Минчева. Потомък на Драган Цанков е добър познат с Жак Ширак.- в. "Сега"; вж nobilitybg 2007.

ЦАНОВ (Видин)

Коренът на рода е от с. Бяла Рада, Видинско.

Рк х.Цано Тодоров, търговец във Видин, хаджия от 1848, деец за църковна независимост, заточен в гр. Бруса, заради участие във Видинското въстание 1850 = ?, сестра на кнез ИванКулин от с. Медковец.
І
х. Тома /Томаки/ х. Цанов [+преди 1868, Анадола], търговец, хаджия от 1848, спомощник 1857 = Екатерина /Катинка, Тинка/ Емануилова Шишманова [* Видин].

1.-2. деца, починали малки.
3. Илия х.Т. Цанов [*Видин,15.VІІ.1835+13.ІІІ.1901,София], съдия, учи във Видин, Свищов /класно/; председател на Търговския съд в София, адвокат в София 1868; пълномощник по лихварските въпроси във Варна ок. 1876, в Русе съдебен защитник на Ботевите четници, окръжен управител в Русе 1884, І кмет на София, председател на Окръжен съд - Видин, депутат 1879, 1884-87; дипломатически агент в Цариград 1883-84, министър на вътрешните работи и изповеданията 1884-86. Сътрудник на "Цариградски вестник" 1857, "Право" 1870, "Източно време" 1876, "Дунав" 1876 и "Български преглед" 1899. Съмишленик на Хр. Г. Данов и П. Каравелов. Арестуван 1891 и затворен в Черната джамия. Пише спомени за процесите около Ботевите четници и Съединението = Екатерина Иванова Анкова [*Враца,1851]. Брак от 1868.
3.1. Радон /Радан/ Ил Цанов, доктор; чиновник в министерство, следва в чужбина.
3.2. Иванка Ил. Цанова = Бичев, професор.
3.3. Зора Ил. Цанова = Захарипх  Димитров, доктор в просветното ведомство.
3.4. Кена Ил. Цанова = Сарафов,  доктор [+ преди 1944].
3.5 Елена Ил. Цанова = Катранов, управител на Народна банка преди 1944.

2. Коста х.Т. Цанов
3. Александър х.Т. Цанов
4. Анастасия х.Т. Цанов
5. Мария х.Т. Цанова

6. Найчо х.Т. Цанов [*Видин, 1857 +28.VІІ.1923,София], политик; учи във Видин и София, издава в. "Свобода" 1883-84 и в. "Народен глас /лист/" 1894-98; доброволец през Сръбско-българската война 1885, депутат 1891. На негово име улици във - Видин, Пазарджик, Перник , Плевен и София.
6.1 Найчо Н. Цанов

Сродник - Асен Цанов, адвокат във Видин ок. 1894.
     # Мусаков, Илия. Илия Цанов. С., 1944, 124 с.; БВИ. С., 1988, с.694. Вж Костова, Св. Книга за архива на Н.Цанов в ЦДА - 1994.


ЦЕПЕНКОВ (Прилеп) 

Рк Марко, с прозв. Цепенко [*с.Оре(х)овец, Прилепско+Прилеп], самарджия в Прилеп = І. ? х.Ристе Копка [*с.Прилепско поле, Крушево]; ІІ. ? Кочо Гугова [*Крушево].
   Ι 
Коста М. Цепенков [+20.ХІ.1873], от ІІ брак.; хекимин "лечител", пандур в Сърбия при княз Милош, в гр. Смедерово работи в хан, във Влашко и Немечко лечител 3-4 год., песнопоец = Мария, информатор на приказки, записани от сина й.

1. Марко К. Цепенков [*Прилеп, 7.ХІ.1829+29.ХІІ.1920,София], фолклорист от 1856-57, деец за църковна независимост. Събира фолклорни материали от Прилепско, които издава в СбНУНК 1900 /фалшифицирано ІІ изд. в Скопие/ и "Фолклорно наследство" в 7 тома 1998, 2001, 2006. Автор на песни, стихове, драма "Църне войвода" и "Автобиография" - писана 1896 /1998/. Преселва се със семейството си в София 1888.
1.1 Никола М. Цепенков, куменджия в Прилеп и Сърбия.
1.2 Ристо М. Цепенков, майстор в Крушево и Цариград.
1.3. Илче М. Цепенков, чешлар в София и Прилеп, бакал в Крушево.
1.4 Ката М. Цепенкова [+Прилеп]
1.5 Мара М. Цепенкова, в Крушево
1.6 Дафа М. Цепенкова, в Крушево, песнопойка.
Мъж на една от 3-те сестри е Смилета

2-3 М. Цепенкови, дъщери; от І брак.
4. Коста М. Цепенков [+20.ХІ.1873], от ІІ брак.; хекимин "лечител", пандур в Сърбия при княз Милош, в гр. Смедерово работи в хан, във Влашко и Немечко лечител 3-4 год., песнопоец.
5. Йоан М. Цепенков - в Цариград, терзия.
6. Зоица М. Цепенкова =? в Прилеп.
     # Цепенков, Марко. Автобиография. С., в т. І, /и в сп. "Литературна история" 1979, №  5/.


ЦЕПЕРАНСКИ (с. Цепераните, Тревненско) 

баща ? [+ок.1807/12], хайдутин, затворен в Казанлък 9 години, убит от турци, тогава синовете му са на 12, 7 и 3 години = ?, умира в същата година с Петровица - І снаха.
    Ι
1. Петър [*ок.1795/1800+ок.1885], хайдутин; овчар в с.Ивановци -Търновско от 12-годишен и ратай в Трявна при чорбаджи Генко Петров Даскалов, на когото майката е сродница от с. Цепераните. Хайдутин при Маньо Кършака, а зимно време воденичар в с. Батово - Добричко /след смъртта на І съпруга/, във Влашко 1826. Четник при брат си Бойчо войвода 1828-30. Осъден на заточение в Сибир 1830-32, откъдето бяга и се установява в с.Димитър Генево - Добричко. Участва като доброволец в Кримската война 1853-54, до битката под Силистра. В Новозагорско наказва самозабравил се турски бей. По-късно отмъщава заради брат си на предателите и се завръща като пъдар в с. Д.Ганево 1857 = І. ? [*с.Цепераните], когато е бременна с второ дете е убита от чорбаджи Беньо Чушката. Брак, докато той е ратай в Трявна; ІІ. ? в с.Д. Ганево 1857.
1.1 дете ?, умира от шарка.

2. Бойчо Цеперански [*ок.1800/1805+ юли 1856,с.Злати рът -Старозагорско], с прозв. Бойчо войвода [*с.Цепераните - Тревненско, ок.1805+], войвода. Ратай при тревненеца Генко П. Даскалов. Хайдутин при войводите Маньо Кършака и Цоньо; войвода на Курте байрактар, Филип Тотю, Димитър Калъкчията и Пею Буюклията. Във Влашко 1826, участва със своя чета в Руско-турската война 1828-29. След Одринския мир 2.ІХ.1829 е съратник на Георги Мамарчев за повдигане на въстание в Северна България, но след намеса на руски политик Капитана е арестуван, а Войводата е отпратен в Русия. От пролетта на 1830 се подвизава из Тревненския балкан - залавя в с.Белица - Габровско самозабравилия се събирач на данъци Стойко, в Трявна всява смут сред чорбаджиите 23 февруари 1830. Напада турски села из Тузлука и Делиормана, убиват и обират богат чокой във Влашко, за което е осъден на заточение в Сибир 1830-32, откъдето избягва. Странства с дружината си из Разградско 1847, Стара планина от Видин до Варна, отново навестява тревненските чорбаджии 1851. Участва в Кримската война 1853- юни 1854. Отново е войвода - залавя в с.Твърдица данъчния злоупотребител Маньо чорбаджия от Казанлък. Убит от турци в м. Касов камък впри колиби череша / Бели бук при Хаин боаз. На него е посветена поема "Бойчо воййвода" 1930 от Христо Никифоров Даскалов [*Трявна,1843] = І. ?; ІІ. ? Брак от ок. 1833 в с.Пороище - Разградско.

3. Георги /погр. Иван, Васил/ [ок.1802/7+1832,Русия], хайдутин, ратай при Генко П. Даскалов в Трявна, който по време на кърджалийското нападение е четоводец при хайдушките войводи Стойно Иванилеца и Маньо Кършака. Четник при брат си Бойчо войвода 1830. Осъден и заточен в Сибир 1830-32, умира при бяството.
     # Ферменджиев, Никола. Бойчо войвода.- В: Родолюбци. С., 1985, с. 30-47.

ЦЕРКОВСКИ (с. Бяла черква)

?? = Йонка Ангел, с прозв.  Бакала, бакал [*ок.1800+ок.1840],
   І
Гено Анг. Бакев [*с.Росица, 1827 +1892], храненик в сродника Христо Трифонов Бакиоглу, след смъртта на баща си. Сподвижник на Бачо Киро, спомощник 1855 = Пена Стоянова Илиева [+28.ІV.1923].

1.Цанко Г.  Бакалов,  с псевд.  Церковски [*с.Бяла черква, 16.Х.1869+2.V.1926], министър, книжовник и учител; учи в Бяла черква /до 2 клас/, В.Търново, Пловдив, Казанлък и Силистра. Учител от 1892-97. Открива книжарница в родното си село 1897 и основава просветно дружество "Младежки труд". Депутат 1901, 1908-23; министерски постове 1918-23, съосновател на земеделското движение в България. Редактира в. "Земеделски вестник" 1893-97, 1901-08, в. "Земеделско знаме" 1902-?1 сп. "Земеделска мисъл" 1910-33. Издава сп. "Селска пробуда" 1903-05. Сътрудничи на периодичния печат - сп. "Ден" 1891 /І негово стихотворение/. Автор на стихосбирки, разкази, драми и романа "Из гънките на сърцето". Сценарист е на филма "Под старото небе" 1922. За политически възгледи лежи в затвора 1923 - 21 март 1926 = Гана Димитрова  Франгова [*с.Бяла черква, ок.1873 +12.ІІ.1950, София]. Брак от октомври 1893.

1.1 Цветана Ц. Церковска [*1894+1929]
1.2 Севдалина Ц. Церковска [*1895+1981]
1.3 Розин Ц. Церковски [*1898 +1931]
1.4 Веселин Ц. Церковски [*1899 +1929]
1.5 Здравко Ц. Церковски [*1901 +1972]. Няма наследници.
1.6 Царева Ц. Церковска [*1903 +1953]
1.7 Ружа Ц. Церковска [*1904+1990]

1.8 Босилко Ц. Церковски [*1906 +1977]. Осиновен от Георги Колев Кожухаров [*Бяла черква].
1.8.1 Маргарита Б. Бакалова, депутат от БЗНС.
1.8.2 Георги Б. Бакалов, ветеринарен доктор.
1.8.2.1 Божидар Г. Бакалов
1.8.2.1.1 Божидара Б. Бакалова, вж
1.8.2.1.2 Ивайла Б. Бакалова, вж

1.9 Румен Ц. Церковски [*1909 +1992]. С 3 деца. І. ??; ІІ. ??

2. Ангел Г. Бакалов, учител в с.Бяла черква = Иванка.
2.1 Гено Анг. Бакалов
2.2 Трайко Анг. Бакалов

3. Мария Г. Бакалова
4. Анка Г. Бакалова = Никола Ангелов Бакев /Минковци/ [*с.Бяла черква]
5. Елена Г. Бакалова
     # Теодосиев, Николай. Родът на Цанко Церковски.- сп. "Родознание, 2011, № 1-2, с. 72-83, със 6 сн. и 3 родови схеми.

 

ЦОКЕВ (Габрово)

Банко [*с.Цокювци - Тревненско]
   I
Иван Б. Цокев [*с.Цокювци, 1815 +Габрово], еменджия "чехлар" = Стана.

1. Банко Ив. Цокев [*Габрово, 1838 +1918], чехлар.

2. Христо Ив. Цокев [*Габрово, 3.ΙΙΙ.1847 +28.ΙХ.1883,Габрово], с прозв. Живописеца; художник. Послушник в Хилендарския монастир 1859-63, с духовно име  Харалампий 1863-67. Учи в Габрово ?-1859 и в Русия - Киево-Печорската лавра ?-1863-67 и Киевската семинария, завършва живопис и скулптура в Москва 1867-73 под псевд. Димитър Йоанов, заради обещанието пред игумена да се завърне в Хилендар. В Одеса 1873, Букурещ 1874 е член-основател на българското благодетелно дружество "Кирил и Методий". Участва в подготовката на Старозагорското въстание 1875, а след погрома емигрира със съпругата си в Румъния - Александрия 1875, Гюргево 1875-77. Член на РК-Гюргево. Учител по рисуване в Габрово 1879-83. Автор на портрети /27 - Автопортрет 1872 и портрет на съпругата си 1874, Михаил Каролев 1873, Стоян Бръчков и жена му Ангелина 1874, п.Васил Михов 1875, Иванка Ненова 1875, Дуна Стойчева, Цанко Добрев, родителите на Иван П. Златин, Петко х.Манафов, Марко Колев - Табак/, пейзажи 1872, икони /за черквите - "Св. Троица"-Габрово, "Успение на Св. Богородица"-Габрово, "Св. Кирил и Методий"-Свищов 1875, Соколския монастир 1875-77 в Александрия и Гюргево/, компоцзиции. Умира от туберкулоза. На негово име - художествена галерия в Габрово от 1974 = Кичка Пенчова Минчева  Бедрозова  [*Габрово,1858+1935], дъщеря на търговец. Брак от 15 ян. 1874 в Габрово. Кум - Рачо Тихолов, иконописец. Без наследници.

3. Петър Ив. Цокев [*Габрово, 1856 +1910], свещеник = Анастасия Христова [*Русе, 1860 +1936]. 
3.1. Атонина П. Цокева [*ок.1878 +1950]
3.2. Александрина П. Цокева [*1880] = Димитър Кехайов. Имат 3 дъщери - Весела *1900, Мария [*1909+1983] и Вера [*1917+2001] - Динова, изкуствовед.
3.3. Любомир П. Цокев [*ок.1882 +Никопол], администратор = Марийка.
а) Тамара Л. Цокева, медицинска сестра = Драгиев. Имат 2 деца - дъщеря ? и Богомил.
3.4. Минка П. Цокева [*Бяла, 1890 +1950], деловодителка = Иван Петров /Пенчов/ п.Николов [+1938], богослов. Имат 5 деца - Анастасия *1908, Лазар *1910, Невянка *1914, Антон [*1916+1986] ?, Живка, Петър.

3.5. Иван П. Цокев [*1892+1927], учител по музика = Александрина [*1891+1964], учителка.
3.5.1. Георги Ив. Цокев [*Бяла, 1913 +1982], инженер - строителен = Ι. ?; ΙΙ. Стелка Начева [*1922+1983]
3.5.1.1. Александър Г. Цокев *1953, от майка Стелка = Весела.
3.5.1.1.1. Кристина Ал. Цокева /вж коментара ?/
3.5.1.1.2. Стелла Ал. Цокева *1984.
3.5.1.1.3. Лиляна Ал. Цокева *1988.
3.5.1.1.4. Константина Ал. Цокева *1993.
3.5.1.2-3. синове от друг брак.
3.5.2. син ? Ив. Цокев
3.5.3. син ? Ив. Цокев; от Ι брак.
3.5.4. дъщеря ? Ив. Цокева; от ΙΙ брак.
3.5.5. Вера Ив. Цокева [*1924+2002] = Виргилий Дюкмеджиев [*1929+?]. Имат 2 дъщери - Лена и Саша.

3.6. Димитър П. Цокев, околийски управител на Силистра, умира на 29 г. от туберкулоза = Санта.
3.6.1. Константин Д. Цокев [*1924+1984] = Соня.
3.6.1.1. Капка К. Цокева = Йордан.
3.6.1.2. Алег К. Цокев
3.6.2. Виолета Д. Цокева = Ради  Димитров [+2003]. Имат син Милко.

3.7. Крум П. Цокев

3.8. Стефан П. Цокев = Пенка.
3.8.1. Петър Ст. Цокев = Ι. Мария; ΙΙ. ?
3.8.1.1. Стефан П. Цокев, от Ι брак.
3.8.1.2. дъщеря? П. Цокева, от ΙΙ брак.
3.8.1.3. дъщеря ? П. Цокева, от ΙΙ брак.

4. Димитър Ив. Цокев [*Габрово, 1859+1883], околийски началник в Тутракан и Силистра.
4.1. Веселина Д. Цокева, учителка = Никола Коцев  БЛАЖЕВ  [*Кюстендил, 1877+1945], подпоручик, автор на военни маршове. Брак от 1906. Имат 2 дъщери - Ваня *1913 и Вера *1918.

5. Киряна Ив. Цокева [*Габрово, 1860+1923]
     # БВИ. С., 1988, с. 698; ЕБългария. С., 1996, т. 7, с. 386; Вълкова, Силвия - geni.com 2.Х.2010; вж Динова-Русева, Вера. Нови факти от живота и творчеството на Христо Цокев. С., 1973.

 

ЦЪРКОВСКИ (с. Църква, Пернишко)

Андрей
   І
Рк Яначко /Аначко/ Ан. Църковски [*с.Църква,1830], с прозв. Църковецо 1869, търговец в София 1869 с дюкан в Болярската махала; участник в Сръбско-българската война 1876 и РТВ 1877-78. Получава поборническа пенсия.

1. Ваклин Ян. /погрешно Налков/ Церковски [*19.Х.1858+1917,Шумен], доброволец през РТВ 1877-78; офицер - подпоручик 10.V.1879, поручик 1882, майор 1887, подполковник 1892, полковник 1902, генерал-майор 1907; командир на І бригада от 4-та пех. дивизия. Награден с ордени "За храброст" 1881 и "Св. Александър".
1.1 Георги В. Църковски, учител, автор на "Весела история за българския народ" 1928, сътрудничи на сп. „Философски преглед” 1935 = Мара [вероятно Мария Василева Маринова}.

Сродници - Мара е леля на автора Велимир Петров. Той споменава и за негова братовчедка Надежда /Надя/ Василева Маринова = Васил /Васко/ Църковски, полковник от МВР. Той имал брат Александър - и двамата са учили строително инженерство в Германия преди 1944, свири на пиано. Сашо емигрира в Германия = І. Блажа; ІІ. ? в Германия.
     # Мильов, Симеон. yardjilovci.com - 22.VІІІ.2009; Петров, Велимир. 
Мамин поменик - читанка, 18.V.2009.

1 коментар:

  1. 3.5.1.1.1. Кристина Ал. Цокева - не съществува такъв човек. Моля, поправете го!

    Стелла

    ОтговорИзтриване