четвъртък, 9 февруари 2012 г.

Родословия - Ш


ШАПКАРЕВ (Охрид)

Михаил Шапкарев [*с.Лясковец, Охридско+Цариград], търговец в Цариград = ??, с прозв.  Стамболката.

1. Петър М. Шапкарев, хаджия
2. Константин М. Шапкарев [+1821, Цариград], обесен, заради участие в гръцкото въстание.

3. Пасхал /Паскал/ М. Шапкарев [+1814,Охрид], производител на шапки = Евгения п.Ангелева [+1850]

3.1. Михаил П. Шапкарев = Марка  Мискарова

3.2. Анастас /Тасе/ П. Шапкарев [*1792], занаятчия = Депа  Стасейкова [+1832], умира от холера. Брак от 1816; ІІ. Мария /Марушка/ Гьорева  Стрезова  [*Охрид,1813 +30.І.1900]. Брак от ян. 1833.
3.2.1 Георги Ан. Шапкарев [*1830 +1854,Букурещ], убит.
3.2.2 Фания Ан. Шапкарева [+1842], умира от охтика.
3.2.3 Зойца Ан. Шапкарева [+1842], умира от охтика.
3.2.4 Мария Ан. Шапкарева [+1842], умира от охтика; от І брак.
3.2.5 Кузман Ан. Шапкарев [*Охрид, 1834+18.ІІІ.1909,София], учител до 1884 и фолклорист; учи в - Охрид 1840-49, Битоля 1853-54; учител в - Охрид (1854-55,1859-61,1879), Струга 1856-59, Прилеп (1861-65,1872-73), Кукуш (1865-72,1881-82), Битоля 1873-74, Солун (1880-81,1882-83). Сътрудничи на в. "Българска пчела" 1864, в. "Македония" 1870-71, в. "Право" 1871, сп. "Читалище" 1871,1873, "Цариградски вестник", "Съветник", "Гайда", "Турция", "Дунавски лебед". Автор на "Български буквар" 1866, "Голяма българска читанка" 1868,"Материали за животоописанието на братя Миладинови" 1884, Сборник от народни умотворения 1891-94 /1868-73 в 4 тома/; от ІІ брак = І. Елисавета Димитър МИЛАДИНОВА [*Струга, 1846+ок.1869], учи в Струга 1858, умира от скрофули. Брак от 25.VІІ.1863; ІІ. Царевна [*Струга +1873], умира при раждане. Брак от 1870; ІІІ. Наумка п.Иванова  Гроздина [*Струга], брак от 1874; ІV. Екатерина Христова. Брак от 80-те години.
- 3 деца - *1864, *1865/6, *1867/8; починали рано, от І брак.
- 1 дете - *1873, умира след раждане, от ІІ брак.
3.2.5.1 Климент К. Шапкарев [*Охрид, 30.І.1875 +12.ІХ.1949, Битоля], от ІІІ брак; учи в - Самоков, Кукуш, Солун и Цариград, Самоков /семинария/, Солун /гимназия/ ?-1892, следва естествени науки и химия 1892-94- в София; деец за църковна независимост, дякон при Методи Кусевич в Ст.Загора, и служител към Българската екзария в Цариград. Съученик и съратник на Гоце Делчев, член на ВМРО 1894 и секретар на Одринския комитет. Учител в Самоков, Пирдоп, Одрин, Гюмурджина, Садово, Плевен, Образцов чифлик, Битоля 1941 = Амалия Николова  Примджанова  [+Чирпан], учителка в Скопие; учи в Самоков, следва в София, пише спомени 1960; умира от туберкулоза. Брак след Балканските войни в Чирпан.
а) Янка Кл. Шапкарева, умира от туберкулоза.
б) Надка Кл. Шапкарева, умира от туберкулоза.
в) Катя Кл. Шапкарева, умира от туберкулоза.
3.2.5.2 Евтим К. Шапкарев [*ок.1876 +София]
3.2.5.3 Ташула К. Шапкарева = Димитър Примджанов, началник на пощенски клон в София. Имат 6 деца - Елена, Кузман, Георги, Васка, Стефан, Владимир.
3.2.5.4 Иван К. Шапкарев, от ІV брак; полковник, началник на отдел в Министерството на железниците. Предава бащиния архив в БАН. Публицист в научните области - история, фолклор, етнография, диалектология /охридския говор/ = І. Елисавета Багряна, поетеса; ІІ. Мария Пранджева.
3.2.5.4.1 Любен Ив. Шапкарев, от І брак; юрист.
3.2.5.4.2 Катя Ив. Шапкарева, от ІІ брак; химик, ръководител на лаборатория в София. Съавтор 1953, 1954, 1957 и автор на "Повече деца в детските домове" 1962, "Съвети на младата майка" 1969, "Хранене на децата от 1 до 3 години" 1959
3.2.6 Анче Ан. Шапкарев [+ на 7 години]
3.2.7 Григор Ан. Шапкарев [+ на 5 години]
3.2.8 Петруш Ан. Шапкарев [+ на 18 месеца]
3.2 9 Деспина Ан. Шапкарева [+ след раждането си]
3.2.10 Петруш /Петър/ Ан. Шапкарев [*1843 +25.VІ.1898], учител; учи при Константин Узунов 1854, търговец в гр.Орлов - Русия, книжар в Солун, учител в Самоков преди 1878 и инспектор на окръжието.
3.2.10.1 Елена П. Шапкарева
3.2.10.2 Катерина П. Шапкарева
3.2.10.3 Милка П. Шапкарева
3.2.10.4 Порфира П. Шапкарева
3.2.10.5 Стилян /Щилян/ П. Шапкарев, декоратор в Париж от 1922 = французойка.
3.2.10.5.1 Щилян Ст. Шапкарев, в София.
3.2.11 Катерина Ан. Шапкарева = ? Групчев. Имат - Иван, Георги /неясно за другите/.
3.2.12 Григор Ан. Шапкарев [+1856]
3.2.13 Еленка Ан. Шапкарева [+1856]

3.3 Кърсте П. Шапкарев, от 1856 в гр. Бруса = І. ? Битракова; ІІ. Паунка.
3.3.1. Христо Кр. Шапкарев
3.3.2. Евтим Кр. Шапкарев, във Влашко.
3.3.3. Васил Кр. Шапкарев
3.3.4 Султана Кр. Шапкарева = Аполе Джайков

3.4 Диме П. Шапкарев І. ??. ІІ ??
3.4.1. Василка Д. Шапкарева
3.4.2. Наум Д. Шапкарев

3.5 Коте П. Шапкарев = Фотина  Киселинова
3.5.1. Йовче К. Шапкарев
3.5.2.Александър К. Шапкарев

3.6 Никола П. Шапкарев = Анча  Лимончева
3.6.1 Йоан Н. Шапкарев
3.6.2 Стефан Н. Шапкарев
3.6.3 Ташка Н. Шапкарева
3.6.4 Пера Н. Шапкарева
3.6.5 Вета Н. Шапкарева
3.6.6 Мария Н. Шапкарева, неомъжена.

3.7 Ката П. Шапкарева = Ангел Й. Каневчев. Имат 8 деца - Наум, Янаки, Андон, Апостол, Илия, Христо, Наумка и Ташка.
3.8 Депа П. Шапкарева = Наум Грунчета. Имат 3 сина - Захари, Тодор и Андон.
3.9 Христо П. Шапкарев [+1814], неженен.

4. Мария М. Шапкарев, в Охрид.
     # Шалев, Димитър. Родът на Кузман Шапкарев.- В: Стари български родове. С., 1989, с. 164-197.


ШИЛЕВ (с. Голямо Конаре, сега гр. Съединение)

? Шилев
1.Стоян Шилев
1.1 Недялка /Делка/ Ст. Шилева [*Г.Конаре,1867+1959,София], ушива в дома на чичо си знаме за Съединистите 1886; учи в Пловдив /гимназия/ ?-1886, учителка. Завещава родния си дом, построен 1892, на читалището = Продан  Тишков, с прозв. Чардофон, член и подпредседател на комитета "За Съединение", водач на съединистите 1886.

2. Петър Шилев [*Г.Конаре, 1853 +1945], деец на Съединението, учител в Пещера ?-1886. Почетен член на поборническо дружество "Сливница" 1924. На негово име - улица в Пловдив и София = Велика.
2.1 син П. Шилев
2.1.1 Петър Шилев, доцент, оставя спомени за дядо си.
2.1.2  ? по-малък брат.
2.2 Люба П. Шилева [*Г.Конаре,1886+1940] = Светослав Стоянов АКРАБОВ [*Пазарджик,1979+1963]. Имат 4 деца - Иванка [*1911+2008], Светозар [1913+1963], син и дъщеря. 

ШИШКОВ (Търново)


Начо Шишков
   І
Никола Н. Шишков = Неделя Дончева ЖИВКОВА [*Търново], нейният син й посвещава стихотворението "Майка ми и нашата къща" 1877.
   І
Тодор Н. Шишков [*Търново, 27.V.1833+15.VІ.1896,Варна], книжовник и учител; учи гръцко училище в Търново ?-1847 и в Елена 1849-51, следва литература в Париж и славянска филология в Прага 1866; учител в - с.Килифарево 1848-49, Търново (1851-52, 1869-70, 1873-77), Ст.Загора 1856-61, Сливен 1866-69, Г.Оряховица 1869, Цариград 1871-73, Габрово 1885-86, Русе 1886-88, Варна. Сътрудничи на в. "Колокол", в. "Цариградски вестник" 1853-56, сп. "Български книжици" 1858-59, в. "България" 1860, в. "Българска пчела" 1864, в. "Время" 1866, в. "Македония" 1867-69, в. "Право" и в. "Турция "1869-73, сп. "Читалище" 1870-72, в. "Век" 1874 , "Зорница" 1877; преводач от - френски 1855 /1856, 1857/, гръцки 1860. Автор на "Наръчен учебник за начална математика" 1869, "Начална българска граматика" 1872, "История на българския народ" 1873 и на драми = І. М/арийка/ П/етрова/ [+6.VІІ.1876, Търново], нейният съпруг й посвещава стихотворение "Елегия"; ІІ. ?

1. Геновева Т. Шишкова [+20.VІ.1901, София], от І брак, нейният баща й посвещава стихотворение "Трендафил и кос" Варна, 1889 = Христо Станчев  Басмаджиев [*Севлиево], опълченец, адвокат. Брак от 18.VІІІ.1891 в Пловдив.

2. П/етър/ Т. Шишков, юнкер 1890, неговият баща му посвещава стихотворение "Войник" 1890 .

3. А. Т. Шишков, гимназист ІV кл. 1891, неговият баща му посвещава стихотворение "Свеща" Еньовден, 1891.

Сродник на Т. Н. Ш. - Христо Минчев Белчев [*Търново, 1857 +15.ІІІ.1891, София], министър на финансите. Т.Н.Шишков, и негов учител, му посвещава стихотворение "Епитафия" 1891.
     # Със съдействието на Николай Игов от Икономическия институт-БАН; БВИ. С., 1988, с. 712-713 и сн.; ЕБВЛ. С., 1996, с. 797-798.

 

ШОПОВ (с. Смърдеш, Костурско)

Наум Шопов
   І
Христо Н. Шопов [*с.Смърдеш], основател на Ст.Загорския театър, директор на кино-театър, отпратен в Белене, заселва се в Ст. Загора = Мара, актриса в Хасково, Ст.Загора ?-1930.

1. Наум Хр. Шопов [*Ст.Загора, 27.VІІ.1930 + ?], киноартист и актьор в - Пловдив, Ст.Загора 1948, Военния театър - 27 г. -1967 и отново, Бургас и Народния театър 2010. Играе във българските филми – „Иконостасът”, „Няма нищо по-хубаво от лошото време”, „Инспекторът и нощта”, „Крадецът на праскови”, „Граница”, „Цар и генерал”, „Вилна зона”,  и  ТВ сериал "Капитан Петко войвода". Участва и в съветските филми – „Комитетът на 19-те”. Удостоен е с наградите Аскеер, Икар 2006 и 2013 /посмъртно/, ордена "Стара планина" = І. Ана  Ивкова; ІІ. Невена Асенова Симеонова [*София,3.VІІ.1937], актьор във Военния театър -1967 и Бургас, киноартистка в 10 български филма от 1967-2003. Брак в София, кум Януш Вазов.

1.1 Христо Н. Шопов [*София, 4.І.1964], киноартист от 1981; завършва ВИТИЗ 1987, актьор в театър "София" 1987-92. Сниман в български филми – „Дишай, човече” 1981; „За госпожицата и нейната мъжка компания” 1983; „Очите плачат различно” 1987, „Вчера” 1988; 1989 - в „Тест 88”, „Разводи, разводи”, „Маргарит и Маргарита”; 1990 – „Любовното лято на един льохман” и „Индиански игри”; „Кръговрат” 1993; 1995 – „Трафик”, „Нощта на самодивите” и „Полицай и престъпници”; „Славата на България” 2004. И зад граница - в американски филми от 2001-2010 = І. Александра, балерина; ІІ. Мариана Станишева, киноартистка – „Индиански игри” 1990.
1.1.1 Невена Хр. Шопова, от І брак
1.1.2 Наум Хр. Шопов [*ок.1993], от ІІ брак. Играе във филми, актьор в театър.
1.2. Елисавета /Лиза/ Н. Шопова, актриса в Пловдив и Софийските театри - Военния, Младежкия = Христо Стефанов  Мутафчиев  [*Карлово,14.ІV.1969], киноартист, председател на Съюза на артистите 2005-?. Имат един син - Асен.

2. Красимир Хр. Шопов = Свободка
2.1 Мария Кр. Шопова
2.2 Дори Кр. Шопова
     # Стайков, Димитър. Внуците на Наум Шопов наследиха гена му.- 24 часа, 16.ІІ.2008, с. 30-31 , 4 сн. и родова схема с портрети.

Няма коментари:

Публикуване на коментар