петък, 6 януари 2012 г.

Родословия - Ж


ЖЕЛЯВСКИ (с. Желява, Софийско)

Тодор [*с. Желява]
   І
Пешо Тодоров, с прозв.  Желявеца  [*с.Желява,1810+1884], член на РК в селото си, съдебен заседател в София ипри делото на В. Левски 1873, заточен в Диарбекир за 3 г.
1. Тодораки Пешов [*с.Желява, 5.ІV.1838+1892,София], първи кмет на София 1878-79, 1884-85, фабрикант на тютюни = Анастасия /Таска/ Стоянова.
1.1. Пешо Т. Пеешов = Атина.
1.1.1 Тодор П. Пешов, подполковник [*1896+?]
1.1.2 Димитър П. Пешов, артист

2. Добра П. Желявска = Иванчо  Костов. Имат дъщеря Траяна.

3. Никола П. Желявски [*София, 23.ІV.1859+24.V.1926,София], генерал 1913; учи във Военно училище 1878-79, подпоручик в 3 п. Радомирска дружина 1878, каптан 1885, майор 1887, подполковник 1892, полковник 1896; командир на І п. дивизия 1912-13, І п. Софийски полк е др. Награден с орден за храброст = Весела П. Стоянчова.
3.1 Петър Н. Желявски [*Търново, 29.Х.1891+10.VІІІ.2008], подполковник = Живка  Бояджиева.  Изселени в Ловеч 1949.
3.1.1 Никола(й) П. Желявски [*18.Х.1923+8.ІІІ.1993], завършва право в София 1949-?, член на Демократическата партия, интерниран след 1944 - на яз. "Росица" до 1946, адвокат в Кюстендил 1955-56, юристконсулт към строителството.
3.1.1.1 дъщеря ? П. Желявска
3.1.2 Мария П. Желявска [*1925+2003]
     # Марфов, Богдан. Бащите ни, каквито са били. С., 1996, с. 153-154. Книгата ми бе предоставена от Пенчо Бонев; Матев, Л. geni.com - 15.Х.2008 и 10.VІІ.2010.


ЖЕЛЯЗКОВ (Сливен)

Рк Желязко Добрев Фетисов, с прозв. Шекерджийчето, продавач на шекер "захарни продукти".
   І
Добри Желязков Фетисов, с прозв.  Фабрикаджията [*Сливен, 1800 +1865,Сливен], търговец и индустриалец; учи гръцко училище в Сливен. След Руско турската война 1828-29 се изселва в Севастопол - Русия. В гр. Екатеринослав /дн. Днепропетровск/ усвоява текстилното дело 1830-33. Основана в Сливен  работилница за шаяк 1834, която прераства 16.ІІ.1836 в текстилна Фабрика за шаяци, аби и сукна - І на Балканския полуостров. Прогонен в гр. Измит - Мала Азия, като фабриката му е одържавена от турската власт 1853. Води безнадеждни дела и се разорява 1856. Спомощник /"Водител за взаимните училища" от Сава Доброплодни/, кореспондира 1862 с доктор Иван Селимински. На негово име в Сливен - професионална гимназия по текстил, награда за стопанска инициатива, текстилен завод 1974-91, улица в София = Мария Янакиева  [*Сливен]. Брак от 1831 в Севастопол.

1. Иван(чо) Д. Желязков [*Бахче сарай - Севастопол,ок.1832+ 11 февр. 1902,Сливен], търговец; учи в Сливен. Кореспондира 1877-78 с Русчо Маркович = Иванка Рускова МИРКОВИЧ [*Сливен,1846+Сливен]. Брак от 1864. 
1.1 Мария Д. Желязкова [*Сливен,1865+Сливен] = Димитър Савов Сяров. Имат 6 деца - Иван, Иванка, Никола, Сава, Любен, Екатерина /Тинка/ [*1907+1993].

1.2 Русчо Д. Желязков [*Сливен, 1870+1907], дарява 30000 гроша за Промишлено занаятчийски музей в Сливен.

1.3 Добри Д. Желязков [*Сливен,1874+3 февр.1924,Сливен], военен лекар; завършва медицина вън Франция. Завещава състоянието си на Сливенската община = Руска Калова [*1889] = Руска Георгиева Калова [*Сливен, 1889+ 30 ноем. 1920,Сливен]
а) Невена /Вена/ Д. Желязкова[*Сливен,1915], преводачка; учи в Цариград /Роберт колеж/. Неомъжена.
б) Веселина /Веса/ Д. Желязкова [*Сливен, 1920+1985], преводачка; учи в Цариград /Роберт колеж/, завършва биология. Неомъжена.

1.4 Елена Д. Желязкова [*1877]
1.5 Невена Д. Желязкова [*1879]
1.6 Богдан Д. Желязков [*1881+ като бебе]

2. Анастасия /Настя/ Д. Желязкова [*Сливен, 1840+21.VІ.1878,Сливен], учи при монахинята Теофана; умира от тиф = Добри Петров  ЧИНТУЛОВ [*Сливен,1822+1886], поет. Брак в Сливен от 1858. Посвещава на съпругата си стих. "Пълна луна, ясно грей". Брак от 1858. Имат син Петър /Пешко/ [*1859 +1881].


3. Василка Д. Желязкова = Димитър СтойнЕв. Имат син Георги Стойнов.

     # БВ, С., с. 14-15, 25, 70, 118-124; Вж Славов, Атанас. Д. Желязков Фабикаджията. С., 1969; Кондев, Желяз 1984; Родова схема в текстилния музей в Сливен; Стоянов, Гавраил. Добри Желязков - Фабрикаджията и потомците му.- сп. "Родознание" 012, № 1-2, с. 98-117.


ЖИВКОВ (Търново)

Дончо Живков
   Ι
І. Атанас Д. Живков, с прозв. Басмаджията, басмаджия и търговец на спирт = Венета  Спиридонова [+1897].

1. Георги Ат. Живков [*Търново, 4 апр. 1844 +23 апр. 1899], с  рев. псевд. Джуро; министър; учи в Търново 1855-60 /класно/, Цариград /военно медицинско училище/; учител в -Търговище 1862-64, Варна 1864-66 и по френски в Русе 1868-20 юни 1869. Учредител на читалище "Зора"- Русе 1869. Участник в Търновското въстание 1862, Член на ТБРК от 1866 и председател на РК-Търново 1866-?. До 28 окт. 1869 държи Устава и печата на РК и го предава на В. Левски. Съратник на В. Левски - срещат се на 26-27  авг. 1868 и 25 февр.  1869 в Букурещ. Пребивава в Цариград 1868, Тутракан 1869, Букурещ, Варна, Лом и Гюргево. Деец през Априлското въстание 1876, Сръбско-турската война 1876 и РТВ 1877-78. Кмет на Търново след 1878, окръжен управител в София, училищен инспектор в Русенски и Варненски окръзи, депутат 1880-81, 1884-86, 1893-94 и председател на НС 1886 1893-94. Регент на България 1886-87, министър на просвещението 1886 и 1887-94. Сътрудничи на в. "Свобода". Редактор на сп. "Книжовен имот за децата" 1872. 

2. Никола Ат. Живков [*Търново, 1847 +2 авг. 1901, Варна], учител и книжовник; учи в Търново, Русе ?-1869; учител в - с.Якимово - Ломско май 1872-?, Велес ноем.1874-?, Берковица ?-1876, Тулча, Свищов, Севлиево, Варна, Видин и Русе, училищен инспектор в Оряхово 1879.Редактор на вестници - "Комар" 1871, "Телеграф", "Македония" 1880 и "Македонец" (Русе) 23 февр. 1880-95.. Единствен сътрудник на Хр. Ботев във в. "Нова България" - 5 май 1876, публикува І апел за всенародно Ботево честване 1879. Журналист, поет, драматург; съосновател на І детска градина и І учителско дружество. Член на читалище "Зора"- Русе 1867-?, председател на черковно-певческото дружество 1870-?. Член на РК-Берковица 1876. Съмишленик на В. Левски - 1869 в Русе поръчителства за негов "пашапорт" 21.VІІІ., 9.ІХ. и 16.ХІ. Поръчител и за пътуването на Иларион Драгостинов до Гюргево - 25 февр. 1870. Представител на книжарницата на Хр. Г. Данов в Русе 1869. Участник в - Априлското въстание 1876, Сръбско-турската война 1876 и Кресненско-Разложкото въстание. Депутат.  Сътрудничи на в. "Право" 1870 и 1873, в. "Турция" 1871, сп. "Читалище" 1871-72, сп. "Училище" 1872, в. "Независимост" 14.ІХ.1874, в. "Нова България" 1876.  Автор на І български химн "Шуми Марица" 1876,"Пътни бележки" 1870-72, драми -  "Ильо войвода" 1876, "Крал Милан без уши", "Елмазената табакера". Кореспондира с Маринчо Тифчев 1869, П.Р.Славейков и др. На негово име студентска стипендия в Свищов 2012 = Теодора Теодосиева  Досева.
2.1 Ружа Н. Живкова [*1882 +1846]
2.2 Боян Н. Живков [+ преди 1931], морски офицер, учи в Машинното училище - Варна 1900-06, механик в Българско търговско параходно дружество = ?.
2.3 Иван Н. Живков [+1887]
2.4 Владимир Н. Живков [*1888 +1962], капитан = ?.
2.4.1 Дора Вл. Живкова [*1923] =  ? Семерджиев.
2.4.2 Николай Вл. Живков [*1930], емигрира в САЩ 1968.
2.4.2.1 Иво Н. Живков [*1958], емигрира в САЩ 1968.
2.5 Георги Н. Живков [+1906]
2.6 Васил Н. Живков [*ок.1893 +ок.1955] = Данка Атанасова Ханджиева.
2.6.2 Райна В. Живкова
2.7 Анастасия Н. Живкова [+1894]
2.8 Атанаска Н. Живкова

3. Мариола /Мария/ Ат. Живкова [*Търново,ок. 1850] = Панайот  Колев. Родители на Светослав П. Колев - Сергеев [*Търново,1889+1950], адвокат; политзатворник 1925 и говорител на радиостанция "Хр. Ботев".

4. Виктория Ат. Живкова, с  псевд.  Вела Благоева  [*Търново,1858 +1921], учителка и журналистка; учи в Петербург /Висши педагогически курсове/ ?-1883-?, учителства във - Варна, Цариград, Търново, Берковица, Тулча, София ?-20 юни 1885 и Шумен; политически деятел, преводачка от руски 1885 /Некрасов, Херцен/. Съредактор на сп. "Съвременний показател" 1885 = Димитър  Благоев [*с.Загоричане - Костурско, 1856 +1924, София], идеолог на социалистическото движение в България. Брак  от  лятото на 1885. Имат 4 деца - Светла [*1887+1954], Наталия [+1943], Владимир [+1925] и Митко.

5. Роза Ат. Живкова [*Търново, 1865+1954], учителка = Ангел Димитров  Пискюлиев [*Шумен, 15 авг. 1848 +1935], доктор от 1881, кмет на Варна 1904--08, стихотворец,. Имат 9 деца - Рада - майка на поета Божидар Божилов и др.

ІІ. Неделя Д. Живкова = Никола Начов Шишков [*Търново], родители на книжовника Тодор Н.  Шишков [*1833+1896, Варна].
     # Шаламанов, Благой. Никола Живков - автор на националния химн "Шуми Марица" и неговия род.- В: Сб. Родове на Хр. Ботев и негови сподвижници. С., 1992, № 1, с. 111-113; Н. Живков писмо до Маринчо Тифчев 27.08.1869 /ДА-Русе, ф.44/; БВИ. С., 1988, с. 242-243 и 2 сн. Вж Бележити търновци. с. 105, 231, 276.

 

ЖИНЗИФОВ (Велес)

Йоан Дзинзифов /Зизифов 1874/  [*Битоля], учител; учи в Битоля и Атина; завършва медицина в Лайпциг 1841-?. Учител в Прилеп - 1 г., Битоля 1863-66-?, книговодител при търговците Хаджиилиеви, деец за църковна независимост 1860. Съмишленик на Хр. Тъпчилещов и Авксентий Велешки.
   Ι
Ксенофонт /Райко 1859/ Й. Жинзифов [*Велес,15 февр. 1839+16.ΙΙ.1877, Москва], публицист и поет; учи във - Велес при Йордан Хаджиконстантинов - Джинот и при Н. Тонджаров 1846-55, Одеса /Херсонска семинария/ 1858, Москва 1859-60 /гимназия/ и тук завършва Историко-филологическия факултет 1860-64 /съученик с Константин Миладинов, Любен Каравелов и Нешо Бончев/. Учител в - Прилеп 1855-56, Кукуш /Първи български учител/ 1857-58, библиотекар в Чертковската библиотека 1862, частен учител в Русия и 1864-65 /Лазаревския лицей и в Москва/, учител по старогръцки в Москва 1865-?. В Русия общува с Г.С.Раковски и Константин Миладинов. Сътрудничи на сп. "Български книжици" 1860, в. "Българска пчела", в. "Време" 1865-66, в. "Дунавска зора" 1868, в. "Народност" 1868, в. "Македония", в. "Свобода", в. "Век", сп. "Читалище" 1871-73, сп. "Периодично списание", "Градинка"; както и в руски издания - "День" 1861-62, "Москва", "Москвич", "Московские ведомости", "Русский архив","Православное обозрение" 1869-70 /пътни бележки от 1866/, "Современная летопись". Събира български фолклорни материали - народни песни за цар Шишман, Дойчин войвода и Крали Марко. Член на Славянския комитет - Москва, член на Етнографския императорски отдел в Москва 1868, Член на БКД 1870. Съосновател /с Марин Дринов, Любен Каравелов и Константин Миладинов/ е на сп. "Братски труд" 1860-62 и съредактор. Превежда от – руски  "Слово о полку Игорове" 1863 и М. Лермонтов, от украински Т. Шевченко и от чешки - откъс от "Кралевдолски ръкопис" 1863. Автор на поетичен сборник "Новобългарска сбирка" 1863, поемата "Кървава кошуля" 1870 и на публицистика, която излиза в два тома 1964, автобиография 1871. Посвещава стихове на Димитър Миладинов /и статия 1862/, Иван Н. Денкоглу и Климент Охридски. Има статии 1871 за П.Р.Славейков, Л.Каравелов, Д.Чинтулов, Раковски. Кореспондира с М. Дринов, Раковски, В.Д.Стоянов. На негово име - училище в София.
     # БВИ. С., 1988, с. 243-244; ЕБВЛ. С., 1996, с. 287-288; Танкаов, Константин. Родолюбецът Райко Жинзифов.- в. "3В", 2007, бр. 7 и сн.; Хаджипанзов, Петър. Райко Жинзифов.- В: Видни велешани. С., 2011, с. 79-110; Вж Леков, Дочо. Райко Жинзифов. С., 1979.

 

ЖУФОВ (с. Югово, Пловдивско)

Петко Иванов [*ок.1800] = Мария [*Чепеларе].
1. Атанас П. Иванов, с прозв. Маричкин [*ок.1830]
1.1 Иван /Йоан/  Атанасов  [+1930, Ст.Загора], дюлгер в в с.Узунджово - Хасковско и Ст.Загора. Съратник на В. Левски - придружител, укривател и касиер след 1868. Заловен на Узунджовския  панаир 1873, избягва в Румъния - търговец 6 месеца. Опълченец 1877-78, участник в Сръбско-българската война 1885 = в Ст.Загора. Имат 7 деца, 3 - живи.
1.1.1 Параскева Ив. Атанасова
1.1.2 Ташка Ив. Атанасова = Никола Петров  Жуфов [+1974]. Имат 3 деца.

Рк 2. Петър  Ив. Маричкин, с прозв.  Жуфа [*ок. 1840+1916], строител = І. Мария Златилова  Кисьова  [*1844 +1903]; ІІ. Мария  Палафутева  [*с.Наречен, Смолянско].
2.1 Елена П. Жуфова [*1865] = Ангел Вълков Златанов.
2.2 Велика П. Жуфова [*1871+1935] = Никола Манолев - Гущера.

2.3 Атанас П. Жуфов [*1874], строител = Велика Тодорова  Станчовска  [*1883]. Брак от 1902.
2.3.1 Никола Ат. Жуфов [*1904 +1908]
2.3.2 Тодор Ат. Жуфов [*1906]
2.3.3 Стоян Ат. Жуфов [*1908 +1930]
2.3.4 Иван Ат. Жуфов [*1910]
2.3.5 Костадин Ат. Жуфов [*1912 +1913]
2.3.6 Ангел Ат. Жуфов [*1914]
2.3.7 Илия Ат. Жуфов [*1919+1922]
2.3.8 Христо Ат. Жуфов [*1921]
2.3.9 Гина Ат. Жуфова [*1923+1924]
2.3.10 Димитър Ат. Жуфов [*1926], близнак.
2.3.11 Димитра Ат. Жуфова [*1926], близначка.

2.4 Иван  П. Жуфов  [*1875 +25.ХІ.1916], строител, убит на фронта в Сърбия = Мария Илиева  Паскалева. Брак от 1904.
2.4.1 Костадин  Ив. Жуфов
2.4.2 Димитър Ив. Жуфов
2.4.3 София Ив. Жуфова [*1911]
2.5 Гина Ив. Жуфова [*1879] = Петко Неделчев  Кьорчев.
2.6 Николина Ив. Жуфов [*1883] = Костадин  Ланговски.
2.7 Никола Ив. Жуфов [*1883/7 +1972/4,София], строител = Ташка Иванова  Атанасова.
2.7.1 Марийка Н. Жуфова [*1915 +1921]
2.7.2 Петър Н. Жуфов
2.7.3 Елена Н. Жуфова
2.8 София Ив. Жуфова [*1887 +1958] = Тодор Г.  Паскалев.
2.9 Димитра Ив. Жуфова [*1891] = Иван  Делистояновски.

3. Мария Ив. Маричкина = с.Узунджово.
     # Гащилов, Иван. Родът Жуфови - сподвижници и закрилнци на Апостола В. Левски.- сп. „Родознание”, 1997, № 1-2, с. 33-36.

 

 

 

 

 

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар