четвъртък, 19 януари 2012 г.

Родословия - Н


НЕГЕНЦОВ / х.ДОСЕВ (Габрово)

х.Досьо Йовев [*с.Негенци(те) - Габровско], воденичар.
І
1.Йонко х.Досев
1.1. Досьо Й. х.Досев, учител, народен представител.
1.2. Андрея Й. х.Досев
1.2.1 Рк  Христо А. х.Досев, учи в гр. Тула - Русия, където  се  записва Негенцов.
1.2.2. Иван А. х.Досев
1.2.3. Цанка А. х.Досева = Илия Иванов  Кожухаров  [*Габрово, 1893+1994], кмет на Габрово 1923-35, съдия, министър. Имат 2 дъщери - Весела и Динка.
1.3. Станчо Й. Негенцов [+1891], опълченец = ?, сестра й е баба на Дилма Петрова Русев, президент на Бразилия 2011-.
1.3.1. Христо Ст.  Негенцов  [*Габрово, 14.ХІ.1881  +30.VІІ.1953, София], професор и доктор по педагогика; завършва философия и педагогика в Йена, Лайпциг и Цюрих с дисертация 1908, преподавател в СУ – асистент ?, доцент 1922, професор 1930. Редактор на в. – „Образование”, „Учителска мисъл” и „Ново училище” .
1.3.2. Генчо Ст. Негенцов [*Габрово, 26.ІХ.1886 +8.Х.1958,София]с псевд Ран Босилек и Ран Босилков  1906; писател, адвокат; учи в Габрово /гимназия/ 1904, следва славянска филология в СУ 1908-10 и завършва право в Брюксел с докторска титла 1916. Учител в Габрово – 1904-08. Редактира сп. - „Детска радост” 1906, „Дружинка”, Светулка” и в. „Врабче”. Автор на десетки детски стихосбирки от 1925, 1943, 1956 и приказки 1923, превежда приказки от - норвежки 1941-42 и шведски 1943 и японски ? = Райна Петрова КОРНАЖЕВА [*Габрово,1884+1960].
1.3.2.1 Босилко Г. Негенцов [*1927+2002], адвокат = Мария Лазарова  Дамянова, адвокатка.
1.3.2.1.1 Ралица Б. Негенцова  [*1958], адвокатка, член на - Софийския адвокатски съвет и Висшия адвокатски съвет, председател на Висшия дисциплинарен съд ?-1995, член и говорител на ЦИК от ок.2000-13, председател на Висшия адмокатски съвет 23 февр. 2013-  = ? Пенчев. Имат син Божидар *2007.
1.3.3. Никола Ст. Негенцов  [*1888 +1943], физик и метеоролог, създател на метеорологията във ВВС.
1.3.4 ? Ст. Негенцов, умира млад.
1.3.5 ? Ст. Негенцова, висшистка.
1.3.6 ? Ст. Негенцова, висшистка.
1.4 Христо Й. Негенцов

2. Иван х. Досев
2.1. Тотьо Ив. х Досев  [*1849 +28.V.1876, с.Ново село],  подвойвода на Цанко Дюстабанов, загива в Новоселската епопея.
2.2. Донко Ив. х. Досев [*1839+1896] = х.Бона.
2.2.1. Иван Лазаров  Донков  [*1876], сирак, осиновен 1885  =  Рада Голосманова.
2.2.1.1. Лазар Ив. Донков [*1867 +1946], създател на етнографския комплекс "Етъра".
2.2.2. Мария Д. х.Досева
2.2.3. Атанас Донков х.Досев [*Габрово, 4.ІІІ.1886+1951], архитект; завършва в Италия, проектира паметника „Шипка” 1928-34, Паметник на свободата и др. На негово име - улица в Габрово.
2.3. Досьо Ив. Х. Досев = Слава Петрова Балабанова [*с.Кованлъка, сега с.Пчелище - В.Търновско, 1850+?],  чиракува в Габрово, докато я разкриват, че е момиче. След като овдовява заминава при брат си в Америка с децата.
2.3.1. Досьо Д. х.Досев [+1965], доктор = Мейми. Имат 3 деца:
2.3.1.1 Досьо Д. х. Досев = Кетлин.
2.3.1.2 Слава Д. х.Досева
2.3.1.3 Робърт Д. х.Досев
2.3.2. Иван Д. х.Досев, професор по изобразително изкуство в Минеаполис, САЩ = Гладис.
3. Андрея х. Досев
4. Стойка х.Досева
     # РБЛ. С., 1982, т. ІІІ, с. 201-202 и сн.; stanimer.blog.com – 16.ХІ.2006;  Дяковска, Светлана Е. - geni.com - 5.ІІ.2008 и 7.ІХ.2009; Вж Пурел, Милка - книга ?.


 НЕДЕВ(СКИ) (Севлиево)

Рк поп Недьо

1. Спиридон п.Недев
1.1 Недко Сп. п.Недев [*1829 +1908], търговец, член на РК-Севлиево, абонат на в. "Дунавски лебед", І кмет на Севлиево.
1.2 Григор Сп. п.Недев, член на РК-Севлиево.
1.2.1 ? Гр. Недев [+1912/3], офицер, загива на фронта.
1.2.2 ? Гр. Недев [+1912/3], офицер, загива на фронта.
1.3 Христо Сп.Недев [*1837 +3.ІІІ.1918], търговец, член на РК-Севлиево.

2. Спас п.Недев
2.1. П. Сп. п.Недевски
2.2 Ст. Сп. Недевски
2.2.1 Христо Ст. Недевски = Недка  Бобчева.

3. Теофан п.Недев

4. Николчо п.Недев [*1804+1833]
4.1 Никифор Н. п.Недев, свещеник
4.1.1 Петър Н. Недевски

5. Петьо п.Недев
5.1 Спиридон П. Недевски [*Севлиево,1845]
5.1.1 Александър Сп. Недевски
5.1.2 Григор Сп. Недевски [*1868], майор.
5.1.3 Захари Сп. Недевски [*1879 +1962]

5.2 Стефан П. Недевски [*1849 +1909] = Мариола Гайтанджиева.
5.2.1 Мария Ст. Недевска [*1882 +1945] = Ненчо Дунев, доктор. Имат 4 деца.
5.2.2 Кина Ст. Недевска [*1884 +1958] = ? Ковачев [*1875+1930], доктор. Имат 3 деца.
5.2.3 Надежда Ст. Недевска [*1893] = Ганчо Попов [*1885+1930]. Имат дъщеря Донка [*1914].
5.2.4 Люба Ст. Недевска 1894 = Христо Калфов [*1883+1945]. Имат 2 сина - Димо и Стефан.

5.3 Захари П. Недевски = ? Дочева.
5.4 ? П. Недевска = Стефан  Медарев.
     # Българско възраждане.  Годишник. С., т. І, 1995, с. 158-59, 164, 169, 174, 179; Матев, Лалю - geni.com - 3.І.2009 и 10. VІІІ.2010.

 

НЕДЕЛЧЕВ (с. Бяла черква, Търновско)


Миню Неделчев
   І
Васил М. Неделчев [*с.Бяла черква,1839+1876, Дряновски монастир], учител; учи в с.Бяла черква и Казанлък. Учител в търновско - с. Димча, с.Бяла черква 1868-69 и 1872-73, с.Сухиндол 1870-72 и с.Дичин 1873-76. Съучредител и член на читалищата в селата – с.Дичин 1869, Бяла черква 1869 и с.Сухиндол 1870. Член на РК-Бяла черква 1872-73 и с.Дичин и секретар 1873-76. Съратник на Бачо Киро. Четник при поп Харитон Халачев през Априлското въстание 1876. Сътрудничи с дописки на в. "Македония" 1871 и в. "Право". Умира в сражение.
1. Йоаким Василев [*1861 +22.ІІ.1929], завещава средства /86000 лв./ за часовника на камбанарията в с.Бяла черква = Христина [*1868+14.V.1923].

Правнук - Валентин Йоакимов, поддържа часовника в Бяла черква 2011.
     # БВИ. С., 1988, с. 452; Атанасова-Арачийска, Маргарита. Градския часовник на Бяла черква.- в. "Трета възраст", 2011, бр. 26, с. 10 с текст на епиграфски надпис от 1929.

 

НЕЙКОВ (с. Коларово, Ст.Загорско)

Рк Кольо Нейков [*с.Арабаджиево, сега Коларово, ок.1688]
1 Стоян
1.1 Кънчо Стоянов
1.1.1 поп Минчо Кънчев Стоянов [*Арабаджиево,1836+1904,], свещеник от 1862-? в селата - своето и околните Загоре, Горямо Кадиево, Могила, Калитиново, Малко Кадиево. Учител в селото 1856-62, председател на училищното настоятелство в селото 1870 и училищен инспектор 1879-? в Ст. Загора; председател на РК; автор на спомени “Видрица”, заточен в Диарбекир 1873-78.
1.1.2 Неша, прабаба на Костадин Грозев, който изследва този клон на рода.
1.1.3 Георги Кънчев Стоянов [*с.Арабаджиево], учител в селото 1876.
2. Нейко
3. Тодор
4. Къньо
4.1 Господин Кънев = Гаркина Райкова.
4.1.1 Теньо Господинов [1834+1896, Ст.Загора], прапрадядо на родоизследователя Жельо Тенев, който представи родова схема на І национална изложба “Моето родословие – кои са дедите ни?” в НИМ.
5. Злата
6. Маша
     # Поп Минчо оставил 1800 потомци - nobilitybg, 2006


НЕНОВ (с. Райновци, Еленско)

Рк Нено Йорданов = ?, родственица на Иларион Макариополски.
   І
1. Юрдан НЕНОВ Йорданов [*с.Райновци,4.Х.1826+1903, Пазарджик], учител; учи в Елена, Карлово и Свищов; учител в - Елена 1843-45, Пазарджик 1845-51, 1863-54, 1871-74; Панагюрище 1851-55, Сопот 1855-61, Чирпан 1861-63, Хасково 1864-71 и 1874-76 и Г.Белово - Пазарджишко1875-76; член на въстаническия щаб през 1876 н с. Г.Белово, арестуван и заточен в Айдън - Мала Азия 1877-78; деец за църковна независимост = Николина Стоянова Въльова, [*Сопот], учителка в Сопот през 50-те, подпомага Априлското въстание в с. Г.Белово 1876.
1.1. Владимир Ю. Ненов, четник в Хвърковатата чета на Бенковски 1876, присъединява се от с.Белово.
1.2. Ненчо Ю. Ненов [*Пазарджик, 1860+8.V.1885], следва педагогика във Виена, адвокат в Стара Загора след 1878.

2. Тодор Ненов Йорданов, с прозв. Манастирски [*1832 +1883,София], просветител; учи в Елена, Букурещ /лицей/; учител в - Неврокоп 1862-63 Банско 1864, Враня 1864-65, Самоков ?, с.Гложене - Тетевенско ?, с. Аджар - Карловско ?-1874, Калофер 1874-77, деец за църковна независимост; след 1878 адвокат в София, член на окръжния съд - Пирдоп, мирови съдия в Златица и с.Новоселци -Елин Пелин. Сътрудник на в. "Цариградски вестник" 1862.
     # Ненов, Юрдан. Автобиография. - СбНУ, 1896; БВИ. С., 1988, с. 457, 390; Вж Асенов, П. Юрдан и Тодор Ненови от Елена.- Еленски сборник. 1968, с. 317-319.

 

НИКОВ (Карлово)

Ботьо
Рк І. Нико Ботьов [*с.Войнягово, Карловско, 1823+1868], закупува хан край Сопот 1851 /Никовия хан/ = Стан/к/а Митова х.Генова /вж ПЕТКОВ/ [+1878]. Брак от 1849.
1. Димитър Ников [*1851+1901], дава бащиния хан под наем, член на РК, емигрира в Румъния 1869-1872. Работи в с.Войнягово след 1872=
2. Мария Д. Никова [+1939] = Никола  ГИЧЕВ Нешин [*Карлово, 1846 +1877,Пловдив], съратник на В. Левски, взима под наем Никовия хан 1869. Обесен от турците. Брак от 1872. Имат деца.
3. Ботьо Д. Ников [*1856+1911], търговец; участва в Сръбско-българската война 1885; оставя биография 1907.
4. Георги Д. Ников  [+1903]
5. Васил Д. Ников, умира млад
6. Иван  Д. Ников [+1929], терзия; участва в Сръбско-българската война 1885.
6.1 Дафинка Ив. Ников [*91-годишна, 1992]
7. Христо Д. Ников, умира млад

ІІ. Кузмана Ботьова.
   # Никова, Мария. Братя Никови - клон от Ботевото родословно дърво.- В: Сб. Хр. Ботев - исторически изследвания и родове на негови сподвижници. С., 1993, № 3, с. 74-79.

Няма коментари:

Публикуване на коментар