петък, 13 януари 2012 г.

Родословия - Й


ЙОВАНОВИЧ (Пазарджик)

Димитър [*с.Драгор - Пазарджишко +1827], с духовно име Дионисий Агатоникийски, владика; учи в Пазарджик. Преселва се в Пещера и работи като абаджия и тук ръкоположен за свещеник. След смъртта на съпругата си се замонашва в Зографския монастир, таксидиот в Пазарджик и епископ Агатоникийски ок.1763-1801-?. Учител в Пазарджик ок.1812-24, възобновява черква "Св. Богородица" 1823 и гради митрополитска сграда 1801, дарява средства за І българско училище 1823 = ?.
   І
Рк Йован Димитров [+ след 1812]
1. х.Найден  Йованов(ич)  Димитров [*с.Хаджилии, сега Юнаците - Пазарджишко,1805 +22.ІІІ.1859, Белград], с прозв. Татарпазарджичанин, книгоиздател и книгоразпространител, учител и преводач от славянски 1846 и от гръцки 1853 Йованов. Учи в Пазарджик при дядо си. Учител в Пазарджик ?-1834 и Батак 1835-39, където основава І българско училище 1834; хаджия от 1840. Книгоиздател на книги с богословско 1843 /1853/, 1846, 1847, 1848, 1850 и 1852 Иванов, медицинско и светско съдържание - "Буквар..." 1846 Йоанович /1849,1851/, "Чистописание за българските юнаци" 1848 /1851/; "Календар за лето ..." 1851, 1852, 1853, Йоанович, 1855; "Нови български песни" 1851; "Снотълкувател" 1852; "Басни Езопови" 1852; "Правила за сохранение на здравието" 1852; "Повести забавни и лйбопитни на Настрадин Ходжа и Хасекий" 1853; "Философъско поучение" 1854. Отпечатва и литографии на цар Иван Шишман и на св. Кирил и св. Методий. Книгопродавец в цяла България, Сърбия, Румъния и Русия.
2. Велко Й.
3. Кънчо Й.
3.1 ?
3.2 Делчо Кънчев
3.3 ?

Сродници - "родственик" на М. Дринов.
     # РБЛ. С., 1977, т. 3, с. 132-133; БВИ. С., 1988, с. 210, 295; Вж версия - х.Найден е "племеник" на Дионисий.


ЙОНКОВ (с. Гложене, Тревненско)

Рк Йонко Вутков [+ рано] = Ица, член на РК-Гложене, поддържа Гложенския хан, след смъртта на съпруга си.
1. Васил Йонков Вутков, с прозв.  Гложенеца, Гложенски  [*с.Гложене,1838+5.ІІ.1889], сподвижник на В. Левски от 1862, участник в І и ІІ Белградски легии  1862 и 1868, укрива в дома си Левски. Член и куриер на РК-Гложене 1871-72, делегат на заседания на БРЦК в Букурещ. Кореспондира с Д. Пъшков  1872.  Арестуван след Арабаконашкия обир 22.ІХ.1872 и осъден на 15 г. заточение в Аргана Медени - Мала Азия, където се запознава с Атанас Узунов и с когото успяват да избягат. От Цариград отплават с руски параход за Одеса. Като опълченец 1877-78 в І дружина се сражава на Шипка, Шейново и Ст.Загора и е ранен. Награден е с Георгиевски кръст. След РТВ е кмет на с.Гложене, член на Окръжната военна комисия в Ловеч. Участва в Сръбско-българската война 1885
1.1 Димитър В. Йонков [*1886], доктор на естествените науки, гимназиален учител. Внучка - Румена Богословска-Бунева, авторка на статия за прадядо си.
1.2. ? Василева Йонкова

2.Дона Й. Вуткова
3. Цано Й. Вутков
4. Рада Й. Вуткова

5. Дако /Дико, Димитър/  Йонков  Вутков [*с.Гложене,1853 +22.V.1876, с.Ново село - Видинско], Ботев четник, член на РК-Гложене. Заминава при брат си в Румъния 1867 и се запознава с Христо Иванов - Големия, В. Левски, Хаджи Димитър и Стефан Караджа. На "Радецки" се качва със своя съселянин Пандурски, сражава се във всички битки. След разгрома на четниците достига до Сърбия 26.V.1876. Включва се в Сръбско-турската война 1876, убит в сражение.
     # Богословова-Бунева, Румена. Моят прадядо Васил Йонков - Гложенеца.- в. "Трета възраст" 15-21.ІІ.2006, бр. 7, с. 9. Вж Дойчев, Любомир.  Сподвижници на Апостола.


ЙОНЧЕВ (Габрово)

Рк Йончо Тодоров
   І
Стефан /Станчо/ Йончев Тодоров, с духовно име Силвестрий Йончев 1832 [*Габрово, 1801 +19.І.1879], свещеник 1830, архимандрит 1856 и архиерейски наместник в Габрово, църковен епитроп 1850-70; учи в Габрово, хаджия от 1830; подпомага изграждането на габровските монастири - Соколски 1832 и Девически 1836; дарява средства за - габровската черква "Успение Богородично" 1866 /където е погребан/, "Св. Илия" в Казанлък 1864 и за чешма при Гунин кладенец 1871; дарява библиотеката си на Габровското училище 1876, спомощник 1856, 1868, 1870 = х.Ивана [+1832], хаджийка 1830. Брак от 1820.
1. Екатерина Ст. Йончева, [*преди 1826], дарителка на Габровското училище, хаджийка от 1830 = Стефан Станимиров  [*1.ІХ.1823 +11.ХІ.1897,Габрово], свещеник в Габрово 1859-?. Брак от 1857. Имат 5 деца.
2. Йонко Ст. Йончев [*1831], устабашия - терзийски еснаф 1871, с личен печат и герб = Тота.
2.1 Петър Й. Йончев [*3.ІV.1848]
2.2 Тодор Й. Йончев [*3.ХІ.1858]
2.3 Силвестър Й. Йончев [*18.ХІІ.1860]

3. Тодор Й. Йончев /х.п.Силвестрия/ [+9.V.1878] = ?, [жива 1884]
а) Кина /Кичка/ Т. Йончева = ? Брак от 1883.
б) Вата /Иванка/ Т. Йончева [+7.ІХ.1884]
     # stanimer.blog.com - 31.ХІІ.2006; БВИ. С., 1988, с. 590; 611.

ЙОРДАНОВ (Сливен)

Петър Йорданов = Мария Димитрова ЧИНТУЛОВА [Сливен, 1856+?].
1. Панайот П. Йорданов, просветител;  завършва филология, учител по български език и литература, поет, автор на стихосбирка "Огърлица", работи и в отдел на министерство на просветата = Надежда Константинова Лукаш, генералска дъщеря.
1.1 Петя П. Йорданова, в София.
2. Цветана П. Йорданова [*Сливен, 1894+?,Сливен], почива като дете.
3. Екатерина П. Йорданова [*Сливен, ок. 1896+?], лекар; завършва медицина, доктор в Първа девическа гимназия - София = Димитър  Нейков, лекар. Осиновяват 2 деца – Нейко, почива като дете и ?.
4. Елена П. Йорданова [*Сливен, ок.1898+?], учителка в Карлово = Драмов, полковник. Имат 2 деца - Катя и ?
5. Добри П. Йорданов [*Сливен, ок. 1900+?], завършва право, следовател в София и съдия = Димитрина.
а) Мария /Мичка/ Д. Йорданова [*Сливен, ок.1928], близначка = ?. Имат дете.
б) Цветана /Цеца/ Д. Йорданов [*Сливен, ок. 1928+], учителка, близначка..
6. Димитър П. Йорданов [*Сливен, ок. 1903+?], завършва математика =
6.1 ?
6.2 ?
6.3 ?
     # Стоянов, Гавраил Ил. Петър Миндов - Чинтула и неговото потомство. С., 2009, с. 55-56.

Няма коментари:

Публикуване на коментар