вторник, 10 януари 2012 г.

Родословия - И


ИВАНОВ (Велико Търново)

х.Павли Н. х.Иванов, търговец в Цариград = Анастасия Димова  Минчева, сестра на х.Николи Минчооглу.

1. Димитър П. х.Иванов [*Търново, 10.ХІ.1847+25.VІІІ.1913,София], търговец; учи в Търново и търговски училище на о. Халки ?-1862, завършва търговия в Швейцария, търговец в Цариград 1863-74, председател на българското читалище - в Цариград 1866 и Търново 1869-?; участва в Сръбско-турската война 1876, член и секретар на БТРЦК в Букурещ 1876-77. След 1878 банков чиновник. Сътрудник на в. "Право" 1872-73, в. "Възраждане" 1876 и съредактор на в. "Нова България" 1876. Масон. Умира след автокатастрофа.
2. Иван Хаджипавлов х.Иванов [*Търново,27.І.1850+1934,София], учител; учи в Търново и на о.Халки /търговско училище/ 1866-72. Учител в Търново ок.1872-75, подпредседател на българското читалище в Цариград 1875-76. След 1878 - журналист и преводач.
     # БВИ. С., 1988, с. 267, Вж Бележити търновци. С., 1985, с. 63-64.

 

ИЗВОРОВ (Русе)

1. Никола Добрев Изворов [*Русе, VІІІ. 1830 +19.ІІІ.1895,София], с духовно име Нил, епископ; монах 21.ХІ.1842 и игумен в монастира Кокош (Тулчанско), свещеник в Русе 1852-; протосингел в Русе 1860, архимандрит преди 1872, епископ Смоленски 8.VІ.1873, униат 11.ІV.1874 и униатски епископ 1876-95 и в Солун 1874, Цариград до 21.ІХ.1876, в Одрин 21.ІХ.1876-ІІІ.1877, Кукуш ІІІ.1877-?, Цариград -1878, архиепископ 1882; председател на българската община в Русе 1863-68-?, дарява къщата си в Русе за училище - поп Ниловото училище; спомощник в Русе 1868. Погребан до черква "Св. Седмочисленици".
1.1 Димитър /Митко/ Н. Изворов [Русе+ преди 1872] = ? [+ преди 1872].
1.1.1 Анастасия /Сийка/ Д. Изворова [*Русе,след 1852], учи в - Русе, Москва 1872-?.
1.1.2 Йорданка /Юрданка/ Д. Изворова [*Русе,1859], учи в - Русе, Москва 1872-?

2. Паско Д. Изворов, в Русе 1872.
     # БВИ. С., 1988, с. 278; BHR, 1977, № 3, с. 81, 94 и др. Вж Елдъров, Светозар. Дневник на епископ Нил Изворов ...

 

ИЗМИРЛИЕВ (Благоевград)

Димитър /Мито/ Измирлиев [+1861], търговец и общественик в Горна Джумая /Благоевград/ = Тона /Тана/ Икономова [*с.Берово - Малешевско+1877], от хайдушки род.

1. Михаил Д. Измирлиев [+1916] = Марийка. Имат 3 деца.
1.1 ?
1.2 ?
1.3 ?
2. Андон Д. Измирлиев [+1877]
3. Георги Д. Измирлиев

4. Георги Д. Измирлиев [*Благоевград, 21 апр. 1851+ 28 май 1876, Г.Оряховица], с прозв. Македончето, Русенцето; съратник на Ст. Стамболов; учи в - Г.Джумая, Сяр 1864-67, Цариград ?-1873 и Одеса /военно училище/ 1873-75. Тук се запознава с Хр. Ботев 1875. Съучредител на Гюргевския РК. Учител в Цариград 1872-73. Помощник на Ст. Стамболов - апостол на Търновския РК 1876. Средата на януари 1876 преминава р. Дунав при Русе. Кореспондира с Петър Пармаков 20.ІІ.1876. Обесен от турците.
     # БВИ, С. , 1988, с. 279 и сн.; Куманов, Милен. Македония. С., 1996, с. 107-108; Жечев, Николай. Георги Измирлиев.- в. "Трета възраст", 2011, бр. 16, с. 10 и сн.

 

ИКОНОМОВ (Дупница)

Родът в Дупница е преселен от с.Кленовик - Радомирско.

Рк Янаки Петров, свещеник ?-1822--? и иконом, учител.
1. Михаил Ян. Икономов [*Дупница, 1812+1897], учител; гавазин на йерусалимския патриарх; учител в с.Ресен - Търновско 1868, спомощник 1868.
2. Георги Ян. Икономов /Економов 1856/ [*Дупница, 12.Х.1822 +24.ІІ.1867, Дупница], учител; учи в Дуупница, Пловдив ок. 1840 и Цариград /гръцко училище 1841-43/. Учител в - Дупница 1845-46 и 1862-63; Карлово 1846-48 и 1851-52; Сопот 1849-51 и 1853-55; Самоков 1856-57; Велес 1857-61; Прилеп 1863-64. Сътрудничи на в. "България" 1860. Автор на - "Огледало на гръко-арнаутските магесници, шарлатани и биляро-бозаджии, хикими" 1885; "Краткий и най-нови писмовник" 1856 и "Кратко землеописание" 1856. Умира от туберкулоза.
2.1 Александър Г. Икономов [*Дупница,1853+ след 1874], учи в военномедицинското училище в Цариград. Спомощник 1872, 1873, 1874.
3. Захари Ян. Икономов, учи в цариград

Сродник - /брат или внук на Михаил и Георги / Христо Янакиев Икономов [*Дупница], свещеник през 70-те години в града.
     # БВИ. С., 1988, с. 279, 280, 282, 284.

 

ИКОНОМОВ (Жеравна)

п.Герасим, свещеник, йеромонах Иверски..
   І
1. Рк Тодор п.Герасимов [+1835], в Жеравна свещеник - иконом и учител . Обесен като участник във Велчовата завера. Има 22 деца и 59 внуци.

1.1 Стефан Т. Икономова ?

1.2 Никола Т. Икономов [*Жеравна, 1820+27.VІ.1879, Разград], учител; учи в Жеравна, Котел и Шумен; учител в - Шумен 1841-46, Разград 1846-55, 1860-64, Русе 1866-72. Председател на църковната община в Разград 1873, свещеник от 1874, депутат в УС 1879. Автор на - учебник "Земеделие" 1853, стихове - "Цариградски вестник" 1849-50, преводач от гръцки 1844 = Станка  Спасова с псевд. Николица Спасо-Еленина [*с.Пороище - Разградско, 1835 +7.ХІІ.1920,Разград], учителка; учи в Разград; учителка в Разград 1849-66 и 1872, Русе 1866-71; преводач от сръбски 1853. Имат 5 дъщери.
1.2.1- 2 ? Н. Икономови, учителки.
1.2.3 Станка Н. Икономова, учителка.
1.2.4 Дочка Н. Икономова, учителка в - Свищов 1871-72, Разград 1873-75 и Русе; сътрудничи на в. "Училище" 1874 = Петко Стефанов 
Вълнаров [*Сливен,1847+1911, Разград], учител в Разград 1874-77.
1.2.5 Стефания /Венка/ Н. Икономова [*Разград, 1.V.1858 +2.І.1937,Варна], учителка; учи в Киев 1870-71 /пансион на графиня Левашова/, Фундуклеевската гимназия 1872-77, завършва педагогически курс 1877-78. Учителка във Варна и Балчик, преводач от руски = Кръстю Иванов Мирски [*Котел,1852+1920,София], учител и политик. Брак от 1879. Имат 8 деца.

1.3 Райко /Ранко/ Т. Герасимов [* Жеравна], с духовно име Рафаил, учител в Жеравна и свещеник.

1.4 Тодор Т. Герасимов = Бойка. Имат 10 деца.

1.5  Петър Теодоров [+1852], свещеник в Жеравна през 30-40-те. Спомощник 1844, 1846, 1852 
1.5.1 Тодор п.П. Икономов [*Жеравна 29 авг. 1838 +28 окт. 1892, Шумен], книжовник; учи в - Жеравна 1845-48, Разград 1848, Русе 1849-50, София при Сава Филаретов 1858-59, Сливен при Сава Доброплодни 1860-61, Киев /духовна академия/ 1861-65. Абаджия и шивач в Жеравна (1850-51, 1855-58) и  Тулча 1851.55. Учител в Цариград 1871, Шумен 1865-60, Тулча 1869-71. В Тулча - секретар на Епархийския съвет  1873 и  член на губернаторския съвет през РТВ.  След 1878 е  уредник на земеделски каси,  инспектор за  Варненско, Депутат в УС 1879. Префект на Сливен и Бургас 1879. Министър на - вътрешните работи 19 ян. - 24 март 1880 и обществените сгради, земеделието и търговията 1883-84. Окръжен управител на Шумен 1881. Преводач на "Методическо ръководство за първоначалната аритметика" 1866 и Воскресник 1872. Редактор на сп. "Читалще". Сътрудничи на - в. "България" 1859 и 1861, в. "Турция" 1865-73, в. "Македония" 1867-72, в. "Право" 1869, сп. "Читалище" 1870-73, в. "Х ΙХ в." 1876, в. "Зорница" 1877, в. "Българин" 1878, в "Български глас". Автор на - "Нова българска читанка" 1876 /ΙΙ изд. "Кратка българска читанка" 1868/, "Читанка за приготвяне към граматика" 1867 /изд. 1874/, "Пълна числителница" 1868, "Пространна българска читанка" 1872, "Ръководство за словосъчинение на български език" 1875.
1.5.2 Васил п.П. Икономов [*Жеравна +2 окт.1871,Букурещ], с псевд. Хавезов, което е и родовото им име, учител и книжовник. Учи в Болград /гимназия/, следва медицина в Букурещ 1867-71. Учител в Силистра 1865-66,  деятел на читалище "Братска любов". Сътрудничи на - в. "Македония" 1867-70, в. "Народност" 1867, в. "Отечество" 1869-70, в. "Право" 1869, сп. "Периодическо списание" 1871, сп. "Читалище" 1871. Автор на "Начална геометрия за нашите училища, изложена според Литре" [1870], ръкопис.
1.6-7-- ? Теодорови, братя, търговци в Тулча ок . 1851-55

2. Мария п.Герасимова = Стойко Радев МАМАРЧЕВ.     Сб. Писахме да се знае . С., 1984, с. 176, 251 и 259; БВИ. С., 1988, с. 152, 280, 282-284, 422, 470, 644, 675. Вж Икономов, Т. Мемоари. 1973.

 

ИКОНОМОВ (Свищов)

Рк Сотир, свещеник - иконом;  преселен в Свищов от Южна България - Македония; читалищен деятел = ?, братовчедка на Яни Станчев.
   І
Богдан, с друго име Теодосий С. Икономов [*Свищов, 1836 +26.ІІ.1871, Болград], учител; учи в Свищов ?-1856 /основно/, Киев /гимназия/, следва тук Историко-филологически факултет 1856-59, завършва славянска филология Прага 1859-61. Учител в - Свищов 1862, Браила 1863, Болград 1864 /по старобългарски език/ и там директор 1868-69. Сътрудничи на - в. "Дунавски лебед" 1861, в. "Народност" 1867 и в. "Летоструй" 1872; съавтор с Г. Ст. Раковски на брошура за преселението на българите в Русия 1861 и кореспондира с него 28.V.1861; автор на - исторически трудове за Цар Симеон Велики 1868 и Кирило-Методиевото дело 1864, І българска комедия "Ловчанскийт владика ..." 1863 и на поезия; редактира сп. "Общ труд" 1868, преводач от чешки на "Гдей родът ми?" - по-късно чешки национален химн.
     # БВИ. С., 1988, с. 283; ЕБВЛ. С.,1996, с.330.331. Вж Ганчев, Стефан. Свищов. 1929

 

ИКОНОМОВ (Троян)

Иван Гадев, търговец на добитък.
   І
Рк Христо Ив. Гадев [*Троян, 1812 +1868], свещеник - иконом в Троян от 30-те г. на ХІХв.-1858 и 1861-68 ; посещава Рилски манастир, Света гора и Йерусалим /хаджия/, униат в Цариград 1859-61= Добра Дочева.
1. Георги Хр.  Икономов  [*Трявна, 1829+1898], свещеник; учи в Троян, поп в черквата "Св. Петка"- Троян от 60-те години до 1898.
2. Иваница Хр. Икономов [*Троян,ок.1836], учител в Никопол 1861-65.
3. Димитър Хр. Икономов [*Троян, 1838+1896,Варна], учител от 1856 и свещеник от 1859; учи в Троян и Ловеч 1853-55, учител в - Троян 1856-57, Никопол 1857-58 и Оряхово 1863-67; свещеник в Цариград 1859-61. Член на РК в Оряхово 1867 и участва в ІІ българска легия 1867-68. Емигрира в Румъния - Зимнич, Турну Мъгуреле и Александрия 1874-75 /хлебар/. Съратник на БРЦК в Букурещ, Ботев четник 17-27 май 1876. Арестуван край с.Литаково - Ботевградско и затворен в София до ХІ.1876 и заточен на о.Родос -20.ІІІ.1878. Депутат в УС 1879 и 1884-86; околийски началник в Дряново 1880, Тервел и Варна 1889-94. Член на окръжния съвет на Варна 1894-96.
     # БВИ. С., 1988, с. 280-281 и с. 131. Вж Икономов, П. Материали за Христо Ботевата чета. Бележки и документи за участието на Д. Икономов в народното движение 1926.


ИКОНОМОВ (с. Берово, Малешевско)

Георги Стоянов [*с.Берово], свещеник - иконом.
1. Димитър /Димитрето/ п.Георгиев  Икономов [*с.Горна Рибница - Санданско, 16.Х.1828 +1908/12, Дупница], с прозв. Рибнишки, свещеник от 1857, затворен 1857-61, свещеноиконом в Мелник 1870-76 и Дупница, председател на българска община в Мелник 1871-?; арестуван заради участие в Априлското въстание 1876 и е изпратен за Диарбекир, по пътя избягва, шивач, учител в с.Цапарево - Мелнишко; участник І българска легия 1862 и войвода в Кресненско-Разложкото въстание = Достена /Доста/ Гоцева Панкова [*с.Горна Рибница  +18.ХІ.1879]. Брак от 13.І.1853. Заселват се в Дупница след 1879.
1.1. Серафим Д. Икономов [*1.ІХ.1864 +24.VІІІ.1879]
1.2. Ефросина Д. Икономова [+25.VІІІ.1879]

2. Спас Д. п.Георгиев
2.1 Никола Сп. п. Георгиев, с прозв.  Малешевски [*с.Берово, 1852 +7.ІІ.1935], борец за свобода, преселва се в Дупница 1876 и тук е пунктов началник на ВМОРО, сподвижник на Гоце Делчев.
2.1.1 Ана Н. Малешевска [*Дупница, 1871+1942], учителка в Кукуш преди 1903; учи в Солун, четничка при Кр. Асенов = Кръстьо АСЕНОВ [*Сливен, 1877+ 8.ІХ.1903], войвода, братов син на Хаджи Димитър. Брак от 1903.

3. Тона Д. Икономова = Димитър Измирлиев,  търговец. Имат син - Георги Измирлиев - Македончето [*1851].
4. Веселин Д. Попгеоргиев, ханджия и член на РК-Крива паланка.

Родственици - внук Серафим Сърбов, автор на "Будителят" 1937; правнук Митко Сърбов.
     # БВИ. С., 1988, с. 280; Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с.159-160; сп. „Македонски преглед”, 2002, № 4; е-сведения от 17.ХІ.2010 .

ИЛИЧ / ПАРПУЛОВ (Пазарджик)

Илия /Илчо/ Парпулов  [*Батак +1853, Пазарджик], абаджия и френктерзия в Пазарджик.
1. Михаил /Михалаки/ Илиев /Илич/ [*Пазарджик+1893], преводач и писар в австрийското вицеконсулство в Пловдив, учи в Цариград, австрийски поданик.
2. Стефан /Стефанос/ Илиев /Илиядис, Илчев,  Илич/  [*Пазарджик+1892,Цариград], 
търговец в Цариград ок.1859, учи в Пловдив, от Цариград придружава В. Левски до о.Халки и 1874 изпраща цигари и вестници /френски и гръцки/ на заточения си брат.
3-4 сестри 2 - достигат пълнолетие.
5-17 починали млади.
18. Христо Илиев /Илич/ [*Пазарджик,1853+1930,Пловдив], член и касиер 1872 на РК-Пловдив; учи в Пловдив търговец в Пловдив от 1872 и Цариград до 1898, сподвижник на В. Левски. Арестуван 27.VІ.1873 в Пловдив и заточен в Дирабекир 4.ІІ.1874-1878 = Мария Иванова Маджарова. Брак в Пловдив, живеят и в Бургас 1898 до І Световна война. Внук в Бургас 1966, предава спомени и снимки в НБКМ ф. 655.
     # Емануилова, Евдокия. Христо Илич - касиер на провдивския революционен комитет.- В: Васил Левски и неговите сподвижници - исторически и родови изследвания. С., 1997, № 9, с. 65-70 и сн. на Христо Илич.

Няма коментари:

Публикуване на коментар