неделя, 29 януари 2012 г.

Родословия - Р


РАДЕВ (Велес)

Димко Радев [*Велес,1810 +есента 1907], с прозв. Паша, интендант "доставчик на гарнизон" в Битоля ?-1853-63-?; учи във Велес при Митре Българмицев, преселва се в Битоля. Деец за църковна независимост, член на черковно-училищната община 1868, привлича Първите учителки /Баба Неделя и дъщеря й Станислава/ за Битолското девическо училище; абонат на в. "България" 1859.
   I
1. Петър /Петраки/ Д. Радев [*Битоля], учи в Атина /гръцка гимназия/ = ? [*Крушево], влахиня.

1. 1. Александър П. Радев [*Битоля, 7.III.1864+4.VI.1911,Виена], министър; учи в Битоля /гръцка гимназия/, завършва право в Атина ?-1888. Съдия в Ловеч, Трън, Търново и София; адвокат в София 1892-?. Председател на Юридическото дружество, преподавател по византийско право - доцент в СУ. Депутат в 11-12 ОНС, министър на правосъдието 1901-02 и на просвещението 1902-03. Член 1895-96 и председател на В.Македоно-одринския комитет 1898-99.

1.2. Гоце /Гоцето/ П. Радев, пълномощен министър; учи в Битоля /гръцка гимназия/, завършва право в Атина; чиновник, началник на политическия отдел ок.1904 и главен секретар във Външно министерство. Пълномощен министър в Рим.

2. Мария П. Радева = Николаки РОБЕВ. Годеж от 1858.
     # Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 212-213; Хаджипанзов, Петър. Димко Паша Радев.- В: Видни велешани. С., 2011, с. 18-23.


РАДОЙКОВ (Самоков)

п.Христо Радойков [*Дупница], свещеник, преселва се в Самоков.

1. Захари п.Хр. Радойков [*Самоков], иконописец.

2. Васил п.Хр. Радойков [*Самоков, 1843+1908,с.Зелениград -Трънско], зографисва стенописите в с.Голеш-?, по-късно свещеник.
2.1 Димитър В. Радойков [*Самоков, 18.І.1879+1940], живописец /"Тоалет" 1903, "Розовата долина"/, портретист /на баща си - в Самоковския музей/ и иконописец за черквата "Св. Георги" в Русе 1930. Учител в - Казанлък 1908-09, Самоков 1909-11 и Русе 1911-?
2.2 ? В. Радойкова. Автор на статия за иконописците Захари и Васил Радойкови 1940.

3. Сотир п.Хр. Радойков [*Самоков]
     # Радойков, Д. В. Захари и Васил п.Христови Радойкови.- в. "Самоков", 1940, бр. 290, с. 2-3; Гюлеметов, Д. Димитър Радойков.- в. „Самоков”, 1940, бр. 296, с. 4-5 и в. "Вечер" 2.ІХ.1940, бр. 118.

 

РАЙКОВ (с. Присово,Търновско)

Рк поп Райко /Райчо зв./ [+1856].
   І
Минчо Райков /Попрайчев/ [*с.Присово, 1825+1877], с духовно име Методий, послушник 1866-71 и монах в Присовския монастир 1871 = Дража Недялкова, с духовно име Евтимия, схимонахиня и игуменка на Плаковския монастир 1877.

1. Райко М. Райков [*с.Присово, 1847+1925], с духовно име Роман, йеродякон в Присовския монастир 1860-68; учител в Плаковския монастир ок. 1868-77, в Букурещ и просотсингел на митрополит Панарет Пашев 1877-78; архимандрит 1877; игумен на Присовския монастир 1878-?; свещеник в Присово 1878-1908. Сподвижник на В. Левски, Хр. Ботев и Л. Каравелов
2. Недялко М. Райков = ? в Присовския монастир 1866-.
3. Мита М. Райкова, с духовно име Ефросина, монахиня в Плаковския монастир.
4. Бона М. Райкова, с духовно име Татяна, монахиня в Присовския монастир 1872-?.
5. Стойка М. Райкова, с духовно име София, монахиня в Присовския монастир 1872-?.
6. Неда М. Райкова [+1934], с духовно име Зиновия, монахиня в Присовския монастир 1872- Две от дъщерите са игуменки на Присовския монастир след смъртта на майка им.
     # Загорски, Ив. Манастирите. С., 1947, с. 64; БВИ. С., 1988, с. 566;
 Станев, Никола. История. С., 1993, с. 38-39, 58-60 и Великотърновската котловина с. 67-68.

 

РАКОВСКИ (Котел)

Семейно предание отпраща коренът на родът към Търново, откъдето се преселват братята - Тодор, Михаил и Руско. 

Михаил
   I
Макавей, свещеник
   Ι
Георги Макавеев  [*Котел,1680/90], свещеник
   І
Рк Никола Георгиев, с прозв. Раковлъ [*1730], свещеник
   І
1. Георги Попниколов

2. Съби Папазоглу [*Котел, 1770], търговец в Брашов и Цариград. Когаго умира, след кърджалийските размирици, първите му 2 сина са пълнолетни, а останалите - невръстни = Нанка.

2.1. Дачо С. Попович [*1791], войвода, сражава се с кърджали и защитава с войводите Аршинко и Макавeй  гр. Котел от Кара Феиз и Индже войвода и ги разбива край Жеравна. Забягва в румънския град Търговище = еленчанка.
2.1.1 Аника Д. Попович, укрива в дома си Г. Раковски 1858 = Янко Греков, вероятно от Сливен.

3. Матей С. Попович [*1793], сражава се край Котел срещу кърджалиите в четата на брат си, забягва в Одринско = ?. Брак в Одринско. Правнук - Иван Койнов [+1989], генерал.

4. Минко С. Попович [+Цариград] и с друго име Миха(и)л, в Молдова участва във въстанието на Ал. Ипсиланти 1821. Служи при влашкия княз, от влашкото правителство /Букурещ/ , който го предава като го изпраща за Цариград, където е заловен и затворен до края на живота си. Почива  от болест в тъмницата.

5. Стойко С. Папазооглу /Попович/ и прозв.  Раковалъ [*с.Раково - Котелско, 1795 +8.VІІІ.1853, Котел], преселник в Котел, терзия, търговец, чорбаджия. Арестуван февруари 1843, затворен /6 месеца/ и осъден /на 7 г. затвор/ в Цариград 1843-47, помилван = Руса Стойкова МАМАРЧЕВА [*Котел +31.V.1854], сестра на Георги Мамарчев.

5.1 Неша Ст. Попович [*1819 +9.І.1910, Пловдив], грижи се за заболелия си брат 1867 в Букурещ, издава и преиздава трудове на брат си в Провдив 1884 и София = Стоян КИРОВ [*Котел], търговец, заточен в Смирна. Имат 3 деца - Зоя /Жека/ , Йордан, Киро (+18.І.1916), записва през 1884 спомени от Кръстьо Търпански, съхранява 1898 автобиографията "Житие Г. С. Раковскаго" 1866.

5.2 Съби /Сава 1842/ Ст. Попович, с  прозв. Георги Раковски 1848 [*Котел, март/април 1821 +9 окт. 1867, Букурещ], революционер и писател. Учи в - Котел 1828-?, Карлово при Райно Попович ок. 1834-37, Цариград 1837-? /гръцко училище/, където  е съученик на Сава Доброплодни.  Участва в Браилския бунт 1841, за което е арестуван 1842. Отведен в Букурещ, осъден на смърт и помилван след 5 месеца, затворен в Цариград, емигрант в Марсилия -Франция 18 месеца/. Арестуван в Котел 30.І.1843, затворен /6 месеца/ и осъден /на 7 г. затвор/ в Цариград 1843- май 1848; адвокат и търговец в Цариград 1848-53. Други имена - Сава Стефанидис 1838, Сава Македону след 1840, Георги Македонски 1841. Превежда от гръцки учебник  "Антропология /Човекословие/" и  от "сръбсконемецки" "Художество за продължение человеческого живота". Автор на "Предвестник Горскаго пътника" 1856, поемата "Горски пътник" 1857/8. Издава и редактира в. "Българска дневница" 1857 и в. "Дунавски лебед" 1857. Кореспондира с мнозина възрожденци - Стефан Берон 1857, Д.Т. Душанов 1857, Ив. Денкоглу 1857, Ив. Кишелски 1858, Александър Екзарх 1859, Й. Дайнелов 1860-61 и др.

5.3 Нанка Ст. Попович [*1823 +1899, с.Геленджик, Мангалийско], укрива в Котел брат си 1854, в София 1885 = Кръстю /Краско/ Влайков Търпански  /Търпънов/ [*Котел+след 1878, Котел], заточен в Смирна. Изпраща на Раковски народни песни. Имат 2 деца - Мария [*Котел, 1833 +15.ХІІ.1916] и Панайот [*1838+1848].

5.4  син ? Ст. Попович  [*1824 +1839, Котел] .

5.5 Неша Ст. Попович [* 1826 +1840, Котел].
     # Ферманджиев, Никола. Родът на Г.С.Раковски.- Родови хронки. С., 1977, с. 11-37; Чолов, Петър. Родът на Г. Ст. Раковски.- БВ. 2002, т. 4, с. 352-354. Вж. Петров, Боби. Биография на Г. С. Раковски. С., 1910.

 

РАШЕВ (В.Търново)

Пенчо Рашев [*Търново], кожухар, бирник = Иванка Кермекчиева.

1. Панайот П. Рашев, с духовно име Панарет [*Търново,1808+1887, Букурещ], митрополит; учи в Търново /гръцко училище ?-1829/, в Букурещ /лицей "Св. Сава" 1829-?/, завършва в Атина и Париж ?-1838; учител в - Букурещ на влашкия княз Александър Гика 1838-40, - Търново 1840-42, - Цариград 1842-4 Ръкоположен за дякон 1845, архидякон 1851, митрополит Погонийски 1854. Сътрудник на в. "Стара планина" 1877. Награден с ордени - "Св. Ана" 1872, "Св. Александър" 1884, "Таковски кръст" 1877 и "Св. Владимир" 1877.

2 Кица П. Рашева [*Търново+след 1868] = Стоян Минчев  ВЕЗИРЕВ  [*Търново,ок.1827], търговец. Имат 4 деца.

3. дъщеря ? П. Рашева [*Търново]

4. син ? П. Рашев [*Търново]
     # БВИ. С., 1988, с. 459 и сн.; Бележити търновци, с. 135-136.

 

РАШЕНОВ (Дряново)

Христо 
   Ι
А. Йордан /Юрдан/ Хр.  РашИнов [*Дряново], учител в Дряново 1873, дюлгерин и дърводелец в Румъния, градинар в Дряново; удавя се в Дряновската река след 1896 = І. Тодора, румънка; ІІ. Бонка  Тихова [жива 1878], знахарка. Брак преди 1876.
   І
1. Христо /Иката, Ицата/  Й. Рашенов, с прозв.  Рашенчето [*Дряново,ок.1850+24 април 1876,Дряново], член и председател на РК-Дряново 1876, емигрант във Влашко дълги години, след събранието в Гюргево 1875 е изпратен от Окръжния РК в Дряново. Другар на Хр. Ботев. Отровен в навечерието на избухването на въстанието в района.

Б. Станчо Хр. Рашенов  - къща в в махала Боюв яз - Дряново 1876, където престоява племенникът Хр. Й. Рашенов.


2.3.     3. Стефан Й. Рашенов, учител.
3.1 Христо Ст. Рашенов [*1850], с прозв. Дядо Кадия; учи в Италия 1857, Дряново 1858-? /прогимназия/. Мирови съдия в Дряново, Берковица, Троян, Трявна и Никопол; адвокат в Дряново и Русе = ?, сестра на Мария.
3.1.1 Йордан /Юрдан/ Хр. Рашенов, юрист; завършва право в Женева - Швейцария; съратник на В. И. Ленин 1904 и Плеханов, живее в Русе = ? [*Хасково], срещат се с министър Омарчевски.
3.1.1.1 Катя Й. Рашенова, музикален педагог, пианистка.
3.1.1.2 дъщеря ? Й. Рашенова, икономистка.

3.1.2 Кина Хр. Рашенова [*1888], учителка; учи в Търново /педагогическо/, учителства в Дряново ок. 1904, театрален деец - играев пиеси на Ибсен, Гогол и Хамсун..

4.1.3 Александър /Сашо/ Хр. Рашенов  [*1892+1938], архитект, учи в Габрово /гимназия/, завършва архитектура в Прага - Чехия с докторат, водач за освобождаване на Добруджа от Румънска власт, заради което е арестуван от румънската полиция 1922; архитект към Народния музей от 1924. Автор на „Месемврийски църкви” 1932 /фототипно 2007/ и студии 1924, 1931, 1937; работи с Братя Шкорпил по църквата в Дженавара – Варненско; подготвя проекти за реставрация на къща-музей „Иван Вазов” 1920, черквата „Св. София” 1925, Балдуиновата кула 1930-33 и крепостната стена "Царевец" в Търново 1934-? и източната порта на ханския дворец в Плиска и в. с.Брес-Никополско. Съредактор на сп. „Архитект” 1927-29. На негово име – улица в Дряново, архитектурна награда - връчвана от Съюза на архитектите. Почива от грип = Невяна /Вена/ Димитрова Златева [*Трявна,1892+1981,Трявна].
4.1.3.1 Христо Ал. Рашенов  [*София,1924+2004,София], строителен инж. Предава семеен архив в Търново  Яна Кръстева, архитект.
4.1.3.2 Мери Ал. Рашенова
4.1.3.3 Иван Ал. Рашенов, литератор, художник - в София.

5.1.3 Стефан Хр. Рашенов  [*Дряново, 6.ІХ.1896 +18.ІІ.1973, София], с псевд.  Станимир  Лилянов, писател и адвокат; учи в Дряново 1902-? /прогимназия/, Габрово и Русе /гимназия/, завършва право в СУ ?-1920; учител в с.Обретеник – Плевнеско 1914-15, адвокат в Русе 1921-25 и София 1925-?, където е защитник на Гео Милев заради поемата му „Септември”, юристконсул в ЦК на БКП 1946-52, директор на издателствата „Български писател” 1954-57 и „Техника” 1958; участва в І Световна и доброволец през ІІ световна война. Сътрудничи на сп. "Наши дни" 1924, "Единство", "РЛФ", "Нов път" и "Наковалня". Автор на - повестта "Ламя" 1925, сборници с разкази и очерци "Към победа" 1948, "Преходно време"  /разкази/ 1954 и "Побратими"  /разкази/ 1971; "В низините" /избрани произведения/ 1986 . Член на БКП и на Съюза на българските писатели = Елена Андонова  Тошева [*Кюстендил,23.І.1907 +20.І.1986,София], завършва математика в СУ, редактор на - издателство  "Народна просвета" 1960-? и сп. „Математика”. Автор на книга за баща си „Доне Щипянчето” 1995.
5.1.3.1 Радослав /Ради/ Ст. Рашенов [*София + 22 юни 2012,София], учи в 127 училище „Денкоглу” и 6 училище "Граф Игнатиев" ?-1956, завършва физика в Прага /Карловски университет/ 1956-60, физик в БАН до 2005, разработва нови енергийни източници. Преводач от сърбохърватски = Анка Боянова  Стоянова [*София], завършва икономика в СУ 1962-66, икономист в Столична община 1971-97.
5.1.3.1.1 Елена Р. Рашенова  [*София], учи в 22 СОУ "Г. Ст. Раковски" 1992-2004, завършва УНСС 2004-09, работи в ПИБанка 2011. Хоби – фотография.

6.1.4 сестра ? Хр. Рашенова, ул. "Г. Ст. Раковски" и бул. "България". Имат син Христо.

Б. Станчо Хр.  - къща в Дряново 1876, където престоява племенникът Хр. Й. Рашенов.
     # Койчев, Иван.  Христо Рашенов.- В: Малко познати имена. С., 1983,  с. 181-183; БВИ. С., 1988, с. 574;  Чолов, Петър. Дряново. С. 160-164; Вж Родословно дърво у Ради Рашенов; РБЛ, С., т. ІІ, 1977, с. 292 и сн.; geni.com под Иван Рашенов – 8.ІІІ.2009; Лилянов, Станимир. Из мемоарите "В низините".- Гласът на Дряново. Алманах. С., 2009, с.117-135 и биография с.114-116.

 

РАШКОВ (Калофер)

РАШКОВ 1

Вълко Рашков [*Калофер] = Лала Стайкова ДРЯНКОВА [*Калофер, ок. 1850+Пловдив], сестра на Иванка [*1823] = Ботю Петков, учител. Вж Ботев. Преселват се в Пловдив след 1865.

1. Донка В. Рашкова [*Калофер, 1868+1915], учителка; почива от туберкулоза = Генко РАШКОВ2.
2. Генко В. Рашков, почива като ерген.


РАШКОВ 2

Генко Рашков, в Берковица 1896 и Пловдив 1896 и 1906 = Донка В. РАШКОВА1 [*Калофер, 1868 +1915], учителка.

1. Вълко Г. Рашков [*ок.1892], неженен.

2. Стефан Г. Рашков [*Берковица, 1894+1932,Елхово], телеграфист.
2.1 Ирина Ст. Рашкова = ?. Имат 2 деца - Камен и Илиана.
2.2 Донка Ст. Рашкова = ?. Имат 2 деца - Красимир и Ирина.
2.3 Димитър Ст. Рашков.
2.3.1 Стефан Д. Рашков.

3. Лалка Г. Рашкова [*Пловдив, 1896 +1980,София], математичка = Петър Витанов Дюлгеров, пощенски служител. Имат син Витан [*1916].

4. Илия Г. Рашков [*Пловдив, 1906+1973,София], транспортен служител = Блага.
4.1 Донка Ил. Рашкова, почива като дете.
4.2 Петър Ил. Рашков
4.2.1 Илияна П. Рашкова =?. Имат дъщеря Симона.
1.4.3 Вера Ил. Рашкова = ?. Имат 2 сина - Димитър и Благовест.
     # Христо Ботев и четата му. С., 1994, № 4, с. 17; Вж Боян Ботйов.
     @ Дюлгеров, Петър Витанов [внук] - сведения от 9.ХΙΙ.1911. Моля, съобщете заглавието на книгата от 1994 - тази  за родословието ви. 


РОБЕВ (Охрид, Битоля)

Предшественици с прекъсната родова връзка - Павел Гропа (севаст в Охрид, 1371-75; зет на Андрей Мусаки от Албания) - Андрей Ропа (жупан в Охрид, 1378-80) - Стефан Робе, търговец 1694 - Ангел Робев, епитроп на църква "Св.Климент" - Охрид 1720.

Стефан Робев [*1750-1814], собственик на фирма "Братя Робеви" 1792. Неговите синове отварят търговска фирма "Братя Робеви и синове" във Виена 1855.
1. Ангел [*Охрид,1787+1861], дарител на охрид. училище 1841
1.1 Стефан Анг. Робев [*1816+1840]
1.2 Констаннин Анг. Робев [*Охрид, 1818+1900], доктор в Битоля и Охрид; посреща в Охрид проф. Виктор Григорович 1845. Зет - Иван Паунчев.
1.2.1 Мария К. Робева [*1847+1918] = 
Гърданов.
1.2.2 Елена К. Робева [*1850 +1909] = 
Манчев.
1.2.3 Иван К. Робев [*1853+1903] = ?
1.2.3.1 Мария Ив. Робев = 
Търпенов.
1.2.3.2 Евтим Ив. Робев [*1883 +1966], доктор = ? Олимпия  
Баласчева [*1880+1936]
1.2.3.3 Димитър Ив. Робев [*1890п +1907]
1.2.3.4 Наум Ив. Робев [*1892+1917]
1.2.3.5 Константин
/Кочо/ Ив. Робев [*1897+1976], доктор, в Скопие 1975 = ? 
а) Виктория К. Робева [*1932], доктор.
б) Мимоза К. Робева [*1937], доктор.
1.2.4 Аспасия К. Робева [*1856 +1943]
1.2.5 Александър К. Робев [*1859 +1943]
= ?
а) Хрисула  Ал. Робева [*1888 +1892] = 
Алексиев.
1.2.6 Евредика К. Робева [*1865
+1914]
1.2.7 Ангел К. Робев [*1867+1948], доктор = ?
1.2.7.1 Хариклия [*1893+1971] = 
Боянов.
1.2.7.2 Василка [*1896] = ?
1.2.7.3 Елза [*1899+1918]
1.2.7.4 Константин [*1901], доктор = ?
1.2.7.4.1 Ангел К. Робев [*1945], доктор.
1.2.7.4.2 Олга К. Робева [*1947], фармацевт. 
1.2.7.5 Теодоси [*1903+1996] = ?
а) Райна Т. Робева [*1954], доктор

1.3 Йонче [*1826+1849]
1.4 Ана [*1828+1843]
1.5 Катерина [*1830+1863]
1.6 Наум [*1833+1863]
1.7 Евтим [*1835+1863]

2. Атанас [*Охрид,1789+1869], дарител на охрид. училище 1841 = ?
2.1 Яким Ат. Робев [*1820+1878] = ?
2.1.1 Перикъл Як. Робев [*1853 +1916]
а) Ирина П. Робева [*1907]
б) Олга П. Робева [*1910]
2.1.2 Георги Як. Робев [*1861+1939] = ?
2.1.2.1 Яким Г. Робев [*1916] = ?
2.1.2.1.1 Георги Я. Робев [*1951]
2.1.2.2.2 Телемах Я. Робев [*1953]
2.1.3 Телемах Як. Робев [*1864 +1938] = ?
2.1.4 Олга Як. Робева [*1868+1891]
2.1.5 Петър Як. Робев [*1869+1870]
2.1.6 Елена Як. Робева [*1872]
2.1.7 Ирина Як. Робева [*1874+1897]

2.2 Фани Ат. Робева = Йоан  
Фортомаров.

2.3 Димитър Ат. Робев [*1823+1890] = ?
2.3.1 Александър Д. Робев [*1856 +1906]
2.3.2 Ахил Д. Робев [*1857+1905]
2.3.3 Фотина Д. Робева [*1860+1927] = 
Димитров.
2.3.4 Юлия Д. Робева [*1862+1903] = 
Чернев.
2.3.5 Тасо Д. Робев [*1864+1932]
2.3.6 Еврипид Д. Робев [*1868+1909] = ?
а) Ефросина Евр. Робева [*1904]
б
) Юлия Евр. Робева [*1908]

2.4 Деспина Ат. Робева [*1829+1908] = Сотир 
Кецкаров.

2.5 Агния Ат. Робева
2.6 Никола Ат. Робев [*Охрид, 1831 +1906], търговец, води кореспонденция  с Д. Миладинов, Гр. Пърличев и др. Зет - д-р Христович.
2.6.1 Пенелопа Н. Робева [*1860+1927] = х.
Илиев.
2.6.2 Василка Н. Робева
2.6.3 Виктория Н. Робева
2.6.4 Константин Н. Робев [*1870 +1946, София], доктор = ?, жива 1946
2.6.5 Антон Н. Робев [*1875+1947] = ?
2.6.5.1 Борислав [*1911], инженер, в София 1975 = ?
а) Елена Б. Робева [*1950]
2.6.6 Петър Н. Робев [*1877+1961]
2.6.7 Владимир Н. Робев [*1879 +1965] = ?
а) Лили Вл. Робева
б) Наталия Вл. Робева
2.6.8 Христина Н. Робева [*1880 +1964]

2.7 Стефан Ат. Робев [*1842+1880]
     # Галчев, Илия. Родословно дърво на рода Робеви.- В: Българското самосъзнание на населението в Македония през Възрждането. С., 2000, с. 70.

Няма коментари:

Публикуване на коментар