петък, 20 януари 2012 г.

Родословия - О


ОБРАЗОПИСОВ (Самоков)

Рк Иван /Йован/ Николов, с прозв. Иконописец "образописец" [*с.Продановци - Самоковско, 1795+6.VІІ.1854], зограф; учи зографство в светогорски монастири ок.1810-20. Изписва църквите в - Рилския монастир 1835-44, "Св. Богородица"  - Самоков, девическия метох - Самоков, "Св. Богородица" - Копривщица, "Рождество Христово" - Пирот 1843, в градовете Лом, Берковица и Сърбия.
   І
1. Никола Ив.  Образописов  [*с.Продановци - Самоковско, 7.VІІІ.1829 +17.І.1915, Самоков], зограф; иконописва за църквите - "Св. Богородица" - с.Попово - Пернишко 1845, Радомирско /с.Радибош 1848, с.Дрен/, Лясковец 1854; Софийско /Лозенски монастир "Св. Спас" 1855, с.Горни Окол 1857, с.Долни Лозен 1874, Драгалевски монастир /, "Св. Богородица" - Неврокоп 1857, "Св. Никола" - Плевен 1858, "Успение Богородично" - Пирот 1871-72; стенописва в - параклиса към метоха "Орлица" - Рилски монастир 1863, Самоковско /"Св. Никола" - Самоков 1863, с.Доспей 1867, Бельовата черква 1869, с.Белчин 1876, с.Радуил 1876/,  Кюстендилско  /с.Ваксево 1863, с.Трекляно 1864, с.Овчарци 1885-82/, Трънско и Царибродско - с.Бракьовци /сега Годечко/, Гуляновци, Одъровци, Лесковац; Дупнишко, Ихтиманско, Одринско; рисува - автопортрети 1871, 1873, 1908 и портрети на баща си 1871 и на игумена Кирияк, пейзажи, скици на народни носии за в. "Гайда", гравира щампи 1863, илюстрира помагало по география 1872, изписва гербове 1883, създава картината "Самоковско хоро" 1892. Член на РК-Самоков и деец за църковна независимост. Мирови съдия за кратко след 1878, продължава работата си в Рилския монастир 1883, "Св. Никола" - Берковица 1889, "Въведение Богородично" - Панагюрище 1894. Рисува и извън България - Херцеговина, Босна, Сърбия - Белград. На негово име - улица в Самоков = Александра Христова  [*1838], в семеен портрет 1908.
1.1 Миролюбица Н. Образописова [*1864+1871]
1.2 Райна Н. Образописова [*1866 +1866]
1.3 Райна Н. Образописова [*1867] = Владимир Неделев, адвокат.
1.4 Борис Н. Образописов [*1870] = Александра [*1879]
1.5 Миролюбица Н. Образописова [*1873]
1.6 Краса Н. Образописова [*1873], в София.
1.7 Александра /Цона, Цана/, Н. Образописова [*1876], в Пловдив.

Сродник - Йордан Соколов, председател на НС 1997-?

2. Сара Иванова
3. Ката Иванова [+1864]
4. Софка Иванова [+1866]
5-8 дъщери ? Иванови

9. Димитър Иванов [*?+1861], зограф; работи с Молерови от Банско и Захари Зограф от с. Доспей - Самоковско.
2.1 Георги Д. Иванов, инженер
2.1.1 Иван Петров [*1919+2006] = Стоянка Петрова.
     # БВИ. С., 1988, с. 479;  в. „Труд”,
 22.ІІІ.1998, с. 3; в. „Трета възраст”, 2009, бр. 33; Матев, Л. - geni.com 23.ХІ.2007 и 10.VІІІ.2010. Вж Петкова-Филова, Евдокия. Никола Образописов. С., 1994.

 

ОБРЕТЕНОВ (Русе)

Рк Обретен, абаджия; води тефтер с родови данни - сега в НБКМ = Стамата. Брак от 14.Х.1806.
   Ι
Тихо Обретенов [*Русе,6.ХΙΙ.1808+ есента 1869], абаджия, епитроп на черква "Св. Троица" и училищен настоятел 1841, деец за църковна независимост, търговец с дюкян в гр. Сакча - Влахия 1852-53 и 1857-64-?. Отровен от търговския си съдружник чорбаджи Трифон = Тонка Тончо Поставчията [*с.Червен-Русенско,1812+1893], деятелка за църковна независимост.Пенсия от княз Батемберг - 30 лв. Брак от 1831. Имат 11 деца.

1. Атанас Т. Обретенов, търговец в гр.Сакча 1857.

2. Ангел Т. Обретенов [*Русе,1837 +16.IХ.1894], търговец в гр.Сакча 1857-64 и Русе 1864-? Повикан с писмо от Ст. Караджа се озовава в четата му. Заловен при с.Козни дол - Сливенско, отведен в Русе и осъден на заточение в Акия 1868-78. Писар  1878-1882 

3. Петър Т. Обретенов [*1844 +1868, Канлъ дере], четник; учи в Русе, помага на баща си в гр.Сакча ?-1867. Забягва в Румъния и от там се включва във ΙΙ Белградска легия 1867-68. Четник при Хаджи Димитър 1868. Убит в сражение.

4. Петрана Т. Обретенова [*Русе,1845 +27.III.1932,Варна], учителка в Оряхово, Ушива знаме за Черноводската чета 1876 и ползвно и от Ботевата чета 1876. Лом, Тутракан и Враца. Телеграфистка в русенската поща. Неомъжена; заради неуспешен годеж с Денко Пенчов /прототип на главния герой Стоян Кривинов в повестта "В зори" 1889 от Зигмунд Милковски/ и бягството 1874 на Михаил Греков от венчаване. От 1926 във Варна при осиновена дъщеря Марийка Борисова Георгиева; 

5. Никола Т. Обретенов [*Русе, 28.V.1849 +10.Х.1939], Ботев четник 1876; учи в Русе /класно/ ?-1864. Първият учител в гр.Сакча 1864 - март 1866. Читалищен деец 1866 и библиотекар 1867-75 в Русе. Член на БРЦК-Букурещ и РК-Русе. Съмишленик на о.Матей Преображенски, В. Левски, Стамболов, Бенковски и Волов. Емигрира в Гюргево - Румъния 27.ΙХ.1875. Окръжен управител 1894. Автор на спомени = Димитра Гегова [*Плевен, 1874].
5.1 Тонка Н. Обретенова [+2.ХΙ.1944], завършва агрономство в Париж-Франция. Рабати в Образцов чифлик  край Русе и Орхание, дн. Ботевград, убита = Нико  Просеничков [*Русе+2.ХΙ.1944], завършва философия в Германия. Директор на гимназия в Русе убит. Имат 2 дъщери -Лиляна, съпруга на художника Ненко  БАЛКАНСКИ [*Казанлък,1907+1977] и  Милана /Милкана  [+1944:45], умира от скръб по родители и сестра.
6. Георги Т. Обретенов [+8.V.1876], помага на баща си в гр.Сакча. Член на РК-Сливен, заклан от турци.
7. Анастасия /Сия/ Т. Обретенова [*1860+29.IХ.1926] = Захари Стоянов. Брак от 1882. Имат  дъщеря  Захаринка [*ок. 1882/83].
     # Ферманджиев, Никола; Вж Касабова, Благовеста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар